Categorieën

Heb je personeel in dienst? Dan is het cruciaal om te weten wat te doen bij een bedrijfsongeval. Elk jaar gebeuren er honderden bedrijfsongevallen op de werkvloer, soms met ernstige gevolgen. Dit artikel belicht jouw verantwoordelijkheden als werkgever – van de juiste reactie tot het afhandelen van verzekeringen. We bieden je praktische tips en stappenplan om goed voorbereid te zijn en de kans op ongevallen te minimaliseren.

In het kort

 • Een bedrijfsongeval is een incident tijdens werktijd dat de werknemer (tijdelijk) niet in staat stelt om te werken.
 • Werkgevers hebben de plicht om de veiligheid en gezondheid van hun personeel te waarborgen.
 • Het is essentieel om het incident goed te registreren en medewerking te verlenen aan het onderzoek van de Arbeidsinspectie.

Inhoudsopgave

Wat is de beste arbodienst voor jouw organisatie? Vergelijk gratis meer dan 45 arbodiensten

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat onder werktijd plaatsvindt en dat zo ernstig is dat de werknemer in kwestie zijn of haar werk niet meer kan uitvoeren. Als er dus iets kleins gebeurt – bijvoorbeeld als een werknemer een snijwondje oploopt dat met een pleistertje gefixt kan worden – dan is het geen bedrijfsongeval. Het gaat om ongevallen waardoor een werknemer (tijdelijk) niet meer kan werken.

Ongeluk zit in een klein hoekje

De risico’s op een bedrijfsongeval zijn bij het ene beroep groter dan bij het andere. Een timmerman die op een bouwplaats werkt, loopt over het algemeen meer risico dan iemand met een kantoorbaan. Een paar risicoberoepen:

 • Timmerlieden
 • Stukadoors
 • Monteurs en reparateurs
 • Machinebankwerkers


Toch geldt voor een bedrijfsongeval: een ongeluk zit in een klein hoekje. Iemand kan struikelen doordat een collega een la open heeft laten staan, verkeerd terechtkomen en iets breken. Het is dus altijd goed om voorbereid te zijn op een bedrijfsongeval.

Cijfers over bedrijfsongevallen

De cijfers over bedrijfsongevallen liegen er niet om. Volgens de FNV sterven er in Nederland jaarlijks ongeveer 60 werknemers als gevolg van een bedrijfsongeval. Per jaar vinden er zo’n 2.300 ernstige bedrijfsongevallen plaats. Bij ernstige bedrijfsongevallen moet je denken aan ongevallen waarbij sprake is van ziekenhuisopname. In sommige gevallen is blijvend letsel het gevolg van zulke bedrijfsongelukken.

Hoe zit het met aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval?

Bij een bedrijfsongeval is in de meeste gevallen de werkgever aansprakelijk. Je bent als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van je personeel. Anders gezegd: je hebt zorgplicht. Bij een ongeval moet je kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om voor een veilige werkplek en veilige werksituatie te zorgen. In dit artikel lees je meer over werkgeversaansprakelijkheid.

Bewuste roekeloosheid

Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer ligt de aansprakelijkheid niet bij de werkgever. Het is goed om direct op te merken dat dit niet vaak voorkomt. Het kan zijn dat je werknemer onvoorzichtig was en dat het zijn of haar eigen schuld was, maar dat is niet automatisch hetzelfde als bewuste roekeloosheid. De rechter zal uiteindelijk bepalen of het gaat om roekeloosheid.

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Natuurlijk doe je er alles aan om een bedrijfsongeval te voorkomen, bijvoorbeeld door te zorgen voor training, veilige materialen en een veilige werkplek. Maar wat als een van jouw werknemers het slachtoffer is van een bedrijfsongeval? De volgende stappen kunnen je helpen:

1. Schakel direct medische hulp in

Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat je medewerker de juiste medische hulp krijgt, bijvoorbeeld van een medewerker met een BHV- of EHBO-diploma. Als het nodig is, bel je 112. Je doet er alles aan om ervoor te zorgen dat hulpverleners de ruimte krijgen die ze nodig hebben.

2. Bedrijfsongeval melden

Bij ernstige bedrijfsongevallen ben je verplicht direct contact op te nemen met de Arbeidsinspectie:

 • Bij een dodelijk arbeidsongeval moet je het ongeval doorgeven via een speciaal telefoonnummer: 0800-5151.
 • Bij een opname in het ziekenhuis en/of bij blijvende letsel kun je naast bellen ook een formulier invullen.


Je hebt dus meldingsplicht. Op het niet direct melden van een bedrijfsongeval staat een flinke boete die kan oplopen tot € 50.000.

3. Goed registreren

Zorg dat je goed registreert wat er allemaal is gebeurd en wanneer. Hou bij hoe het met je werknemer gaat, vooral als hij langer dan drie dagen ziek is.

4. Werk mee aan het onderzoek van de Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal zo snel mogelijk een onderzoek instellen naar het bedrijfsongeval. Je kunt hieraan meewerken door de plek van het ongeval zo min mogelijk aan te passen. Maar ook door alle informatie te geven die ze nodig hebben voor het onderzoek. Dat kan onder andere betekenen dat je medewerkers moeten meewerken aan interviews over wat er gebeurd is.

5. Ga op zoek naar verbeterpunten

Je kunt via de Nederlandse Arbeidsinspectie een zelfinspectie doen. Je doet daarmee een analyse van wat er precies gebeurd is, maar je gaat ook aan de slag met maatregelen om je bedrijf veiliger te maken. Dat doe je met een verbeterplan. De Arbeidsinspectie controleert of je verbeterplan duidelijkheid geeft over het voorkomen van het ongeval. En of je de verbeteringen doorvoert.

6. Letselschade vergoeden

Ben jij de aansprakelijke partij bij het ongeval? Dan zul je moeten zorgen voor een letselschadevergoeding. Bij letselschade kun je denken aan materiële schade (letselschade die uit te drukken is in geld) en immateriële schade (letselschade die niet uit te drukken is in geld).

 • Materiële schade. Medische kosten, schade door verlies van inkomsten, extra kosten voor het inhuren van huishoudelijke hulp, juridische kosten.
 • Immateriële schade. Smartengeld (een vergoeding voor ‘gederfde levensvreugde’), emotionele schade.


De verzekeraar zal een eventuele schadevergoeding uitbetalen.

Bedrijfsongevallen voorkomen

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Je zult er dan ook alles aan doen om een bedrijfsongeval te voorkomen. Je hebt zorgplicht, wat wil zeggen dat je er alles aan doet om je werknemers veilig te laten werken. Je zult dus zorgen voor een veilige werkplek en voor een naleving van wetgeving in verband met veiligheid.

RI&E

Een belangrijk aspect van bedrijfsongevallen voorkomen is je Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Met zo’n inventarisatie breng je de arbeidsrisico’s op jouw bedrijf in kaart. Het doel is om onder andere ongevallen te voorkomen of te beperken. De RI&E vormt de basis van je arbobeleid.

Zorg voor beschermende maatregelen

Mocht er een ongeval plaatsvinden, dan moet je direct in actie kunnen komen om erger te voorkomen. Zorg voor dingen als blusdekens, brandmelders, brandblussers enzovoorts. Natuurlijk is het ook belangrijk om telefoonnummers van hulpdiensten en de Arbeidsinspectie binnen handbereik te hebben.

Maak van veiligheid een prioriteit

Veiligheid op de werkvloer is niet iets dat je alleen maar opneemt in een beleid. Je wilt je werknemers bewust maken van veilig werken. Je kunt dit doen door veiligheid en bedrijfsongevallen voorkomen regelmatig op de agenda te zetten. Spreek je personeel aan op onveilige situaties. Ook op iets kleins als losliggende kabels of een openstaande lade.

Informeer over veilig werken

Laat zien hoe je werknemers veilig kunnen werken. Je kunt de tools hebben die nodig zijn, maar zie erop toe dat ze op de juiste manier gebruikt worden.

Aansprakelijkheidsverzekering

Omdat de kans op bedrijfsongevallen redelijk groot is, is het verstandig om een goede bedrijfsaansprakelijkhiedsverzekering af te sluiten. Zo’n zakelijke verzekering is niet alleen verstandig omdat de kosten bij een bedrijfsongeval al snel hoog oplopen, maar ook omdat je bij een bedrijfsongeval ook de nodige juridische hulp kunt gebruiken. Een letselschadezaak is meestal ingewikkeld en daarom is het fijner dit aan een expert over te laten.

De verzekering zal je op verschillende manieren kunnen helpen:

 • Een schade-expert inschakelen om de hoogte van de schadevergoeding vast te stellen
 • Een juridisch adviseur of eventueel een advocaat inschakelen
 • Juridische bijstand verlenen bij schadeclaims
 • Schadevergoedingen en juridische kosten betalen


Daarnaast helpt een verzekeringsmaatschappij je om je veiligheid op orde te hebben. Meestal werkt een verzekeraar met een checklist waarmee je zeker weet dat jij als werkgever er alles aan hebt gedaan om iedereen zo veilig mogelijk te laten werken.

Conclusie: neem je rol serieus

Als ondernemer speel je een sleutelrol in het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer. Gebruik de informatie in dit artikel om je bedrijf en je medewerkers te beschermen tegen de risico’s van bedrijfsongevallen. Heb je nog vragen of behoefte aan meer gedetailleerd advies? Neem dan contact op met een expert in bedrijfsveiligheid of schakel juridische hulp in. Jouw inzet voor veiligheid is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een teken van goed werkgeverschap.

Controle Belastingdienst

Whitepaper Controle Belastingdienst

Controle van de Belastingdienst: Wat nu?! Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Veelgestelde vragen over bedrijfsongevallen

Wat valt er onder een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een incident tijdens werktijd waardoor een werknemer tijdelijk of permanent niet kan werken. Kleine incidenten, zoals een wond die snel te behandelen is, vallen hier niet onder. Het gaat om ongevallen met serieuze gevolgen voor de werknemer.

Wat moet je als werkgever doen na een bedrijfsongeval?

Na een bedrijfsongeval moet een werkgever direct medische hulp inschakelen en het ongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Goede registratie van het ongeval en de gevolgen is essentieel. Werk ook mee aan onderzoek van de Arbeidsinspectie en zoek naar verbeterpunten om herhaling te voorkomen.

Wat gebeurt er nadat je als werkgever te maken hebt gekregen met een bedrijfsongeval?

Bij een bedrijfsongeval start de Arbeidsinspectie een onderzoek. Als werkgever moet je kunnen aantonen dat je voldoende maatregelen hebt genomen om een veilige werkomgeving te creëren. Eventuele letselschade dient vergoed te worden aan de werknemers, meestal door de verzekeraar van het bedrijf.

Wie betaalt het loon bij een arbeidsongeval?

Bij een arbeidsongeval betaalt de werkgever het loon door tijdens de ziekteperiode van de werknemer. Afhankelijk van de situatie en verzekering kan de werkgever een deel van deze kosten verhalen op de verzekering.

Hoe vind je een geschikte arbodienstverlener uit 45 aanbieders? Vergelijk eenvoudig online de beste arbodiensten.

Picture of Job Jansen

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij onder andere De Zaak elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.
Lees ook…
Het begrip dienstbetrekking speelt een belangrijke rol voor de loonbelasting. Wanneer is er sprake van een echt…
In het arbeidscontract staan beknopt alle arbeidsvoorwaarden op een rij. Maar weet jij waar je op moet letten? Met deze checklist vermijd je de…
De gezondheid en het welzijn van werknemers zijn cruciaal voor het succes van elk bedrijf. Een arbo-arts speelt hierin een sleutelrol. Dit is een…