Waarom de RI&E geen momentopname is

De risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een verplichte gezondheids- en veiligheidscheck van je bedrijf. Wie zo’n RI&E niet kan laten zien, kan te maken krijgen met een boete van de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar dat is niet de belangrijkste reden om ervoor te zorgen dat je hem hebt.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Voorbij Funderingstechniek is gespecialiseerd in het uitvoeren van funderingswerkzaamheden voor de infra-, water-, utiliteits- en industriebouw. Een groot deel van de medewerkers is niet achter een bureau aan het werk, maar buiten, vaak in uitdagende omstandigheden. Rick Riggelink is Hoofd KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) bij Voorbij en daarmee onder meer verantwoordelijk voor het arbobeleid voor de medewerkers van het bedrijf. En dat is een aardige kluif voor de gecertificeerd veiligheidskundige.

“Elke dag is anders, je maakt van alles mee”, zegt hij. Geen wonder, want de medewerkers die buiten in de weer zijn met het aanbrengen van bijvoorbeeld heipalen of damwanden werken met groot materieel in dynamische omstandigheden. Dat brengt risico’s met zich mee en daarom is het zo belangrijk om afspraken te maken.

De medewerkers op de bouwplaats worden ondersteund door een grote groep engineers, projectleiders, uitvoerders, adviseurs en werkvoorbereiders intern. Riggelink: “We letten erop dat wij zelf gezond en veilig werken en de juiste materialen gebruiken, maar we moeten ook stilstaan bij de gezondheid en veiligheid van anderen: als onze mensen bijvoorbeeld vlak naast de snelweg bezig zijn met een 25 meter lange heipaal, leidt dat automobilisten dan af? Zo ja, hoe voorkomen we dat? Zulke dingen horen er ook bij.”

Trots op veilig funderen

De RI&E is een uitgebreide inventarisatie van alle arbeidsrisico’s die je werknemers kunnen lopen. Bij die inventarisatie hoort ook een plan van aanpak met oplossingen voor de risico’s die zijn aangetroffen. Over de rol van de RI&E in ‘zijn wereld’ is Riggelink helder: “De RI&E is de basis die je scherp moet houden. Je mag elke dag bij ons komen kijken, want we zijn elke dag met de gezondheid en veiligheid van onze mensen bezig.”

Veiligheid is dan ook geen losstaand onderwerp dat naast de ‘normale’ werkzaamheden loopt; het dient in het gehele bedrijf verankerd te zijn. Om hier invulling aan te geven heeft Voorbij Funderingstechniek TOVF (Trots op veilig funderen) ontwikkeld.

TOVF is verweven in het hele project van calculatie tot en met evaluatie. De kern van dat programma is dat risico’s en dilemma’s met alle in- en externe betrokkenen worden besproken. Hierdoor kan iedereen zijn kennis inbrengen en verantwoordelijkheid nemen. Op deze manier worden risico’s beheerst. Het werk gaat alleen door als risico’s aanvaardbaar zijn. Riggelink: “Het bewustzijn is er, maar je moet ook dat continu bijhouden. Niet door discussie, maar door dialoog, door mensen mee te nemen in onze veiligheidsfilosofie.”

Intrinsieke motivatie

Kortom: al is in de funderingstechniek gezondheid en veiligheid een essentieel thema; de RI&E is voor Riggelink vooral een startpunt. En zeker niet alleen omdat de uitval van gespecialiseerd personeel per definitie een probleem is, en niet omdat daarmee een hoop papieren rompslomp gemoeid is. “Naast de dialoog met je mensen gaat het om de waarde van de RI&E: dat het moet is één ding, maar je moet het vooral wíllen. Je moet mensen in je bedrijf hebben die een intrinsieke motivatie hebben om met dit thema aan de slag te gaan – je moet het belangrijk vinden en je moet je medewerkers de voordelen ervan laten inzien zodat zij zelf ook die intrinsieke motivatie voor gezond en veilig werken krijgen.”

Ga ook aan de slag met je RI&E

Met een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf in kaart op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het kan bijdragen aan meer werkplezier, een hogere productiviteit en minder gezondheidsklachten en verzuim. Daarom is een RI&E verplicht, óók voor een bedrijf met minder dan 25 medewerkers in dienst. En geldt de verplichting voor alle branches.

Er zijn 4 manieren om aan de slag te gaan met je RI&E:

  1. Maak een RI&E met behulp van routenaar.RIE.nl.
  2. Maak een RI&E met een hulpmiddel van een brancheorganisatie.
  3. Maak een RI&E met de hulp van een professional, bijvoorbeeld een arbodienst.
  4. Maak een RI&E zonder hulpmiddelen, op je eigen manier.

Maak een punt van gezond en veilig werken

Meer weten? Kijk op rie.nl voor meer uitleg, tips, voorbeelden en standaardinstrumenten waarmee je een RI&E kunt maken die specifiek op jouw branche is toegesneden

Gerelateerd lezen:

• Kosten mediation
• Kiezen voor procederen of mediation?
• Ik stop met mijn bedrijf. Wat moet ik voor mijn personeel regelen?-De Zaak
• Het mediation traject

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Nanda den Hartog

Nanda den Hartog

Als redactiecoördinator bij De Zaak zorg ik ervoor dat er dagelijks interessante artikelen voor ondernemers op onze website staan en ben ik de drijvende kracht achter het weekoverzicht. Dat ik zelf ondernemer ben geweest komt daarbij goed van pas. Door deze ervaring en mijn redactionele skills begrijp ik op welke informatie en tips ondernemers écht zitten te wachten.
Lees ook…
De gezondheid en het welzijn van werknemers zijn cruciaal voor het succes van elk bedrijf. Een arbo-arts speelt hierin een sleutelrol. Dit is een…
Jaarlijks krijgen een miljoen mensen in Nederland te maken met grensoverschrijdend gedrag op werk, zoals pesten, seksuele intimidatie en discriminatie….
Heb je personeel in dienst? Dan is het cruciaal om te weten wat te doen bij een bedrijfsongeval. Elk jaar gebeuren er honderden bedrijfsongevallen op…