Categorieën

Meer aandacht voor het klimaat op de werkvloer kan u een flinke besparing opleveren. Zo kan het al heilzaam zijn wat beplanting aan te brengen of te zorgen voor meer licht. En als werknemers bij extreme hitte het hoofd koel houden, is dat ook in uw belang.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Werken bij tropische temperaturen

Als het kwik stijgt tot tropische waarden, stijgt ook het aantal ontevreden medewerkers en het ‘mentaal verzuim’. In een kantooromgeving zou elke extra graad temperatuurstijging boven de 25 graden zelfs leiden tot een productieverlies van 2% (onderzoek TNO Bouw).

Door te zorgen voor voldoende vocht en verkoeling, kunt u het draaglijk houden op de werkplek. Dit kan een aardige besparing opleveren: de productiviteit neemt nauwelijks af, er worden minder fouten gemaakt en de kans op ongevallen daalt.

Wanneer wordt het te heet om te werken?

FNV Bondgenoten heeft daar enkele vuistregels voor opgesteld:

 • Bij (zittend) kantoorwerk mag de temperatuur op de werkvloer stijgen tot een maximum van 30 graden.
 • Voor intensief werk geldt een maximum van 26 graden, maar alleen mits er een voelbare luchtstroom is (anders 25 graden).
 • Boven de 26 graden is er sprake van extra belasting. Dan moet overleg plaatsvinden over mogelijke maatregelen, zoals koele ruimtes om te pauzeren, extra ventilatie e.d.
 • Komt de temperatuur hier bovenuit, dan is er sprake van extra belasting. Bedrijven moeten er dan alles aan doen om de belasting zo laag mogelijk te houden. Mogelijkheden zijn:
  • korter werken;
  • zo kort mogelijk aaneengesloten werken;
  • pauzeren in koele ruimtes;
  • zwaar werk uitstellen;
  • aangepaste kleding;
  • extra ventilatie;
  • veel (sportdrank) drinken;
  • luchtkoelingstechniek installeren voor een meer structurele aanpak.

Als mensen direct aan zonlicht worden blootgesteld, luidt het advies om tussen twaalf en drie uur de zon te vermijden door andere werkplanning, te zorgen voor afscherming tegen de zon (bijvoorbeeld door een pet) en te smeren met een zonnebrandcrème met een hoge factor. Overigens hebben deze werknemers sowieso recht op extra pauzes in een koele ruimte en moeten zoveel mogelijk in de schaduw werken.
Raadpleeg ook hetDossier zomerwarmte van FNV Bondgenoten»

Simpele tips voor klimaatbeheersing


Werkgevers moeten zorgen voor een zo behaaglijk mogelijk klimaat, rekening houdend met de aard van de werkzaamheden. Verder zijn op dit gebied slechts adviezen te geven: iedere werkplek is immers anders. Het is belangrijk om zelf – in overleg met de werknemers – passende maatregelen te nemen, die specifiek zijn toegesneden op de situatie op de werkplek. U kunt denken aan de volgende mogelijkheden:

 • Tropenrooster: Het vereist enige flexibiliteit, maar juist in een klein bedrijf is het redelijk eenvoudig in te voeren, een (tijdelijke) werkweek van bijvoorbeeld zes uur ‘s ochtends tot twee uur ‘s middags.
 • Schakel overbodige elektrische apparaten uit
 • Zorg voor voldoende luchtstroming:bijvoorbeeld door ventilatoren.
 • Airconditioning/klimaatbeheersingsinstallatie: Een airconditioning is zinvol mits hij op de juiste manier wordt gebruikt. Laat het apparaat instellen door iemand die er verstand van heeft. Verder kan het raadzaam zijn de airco ‘s nachts maximaal te laten ventileren en deze koude lucht de rest van de dag te laten recirculeren.
 • Gebruik zonwering: met name aan de buitenkant van de ramen (dit scheelt een tot twee graden t.o.v. zonwering aan de binnenzijde). Doe de zonwering niet naar beneden wanneer de zon vol op de ramen staat, maar reeds daarvóór. De zonwering werkt namelijk ook isolerend en de stralingswarmte die door de zon naar binnen is gekomen, kan dus niet meer weg.
 • Natuurlijke ventilatie: De natuurlijke ventilatie van het pand blijft belangrijk. Het openzetten van ramen en deuren kan zinvol zijn, maar houd ze gesloten tijdens de uren dat het buiten warmer is dan binnen. Het afplakken van ventilatieroosters, die zich vaak bovenin het raam bevinden, is niet raadzaam. Ook al kan er met een oostenwind op het raam flinke koude lucht door binnenkomen.
 • Ventileer ‘s nachts
 • Plaats planten: planten in de werkomgeving kunnen de negatieve invloeden van warmte in werkruimten tegengaan. Zij houden het klimaat namelijk gezonder en stabiel.
 • Laat kledingvoorschriften varen: In sommige beroepen is het ‘not done’ om in korte broek te werken. Bijvoorbeeld omdat representativiteit vereist is. Laat bij extreme hitte de gezondheid voorgaan en laat als het even mogelijk is het taboe op de korte broek tijdelijk varen.

Advies van de arbodienst

De positie van een werkplek is iets om bij stil te staan. Wie vlak naast een raam zit, kan bijvoorbeeld niet alleen last krijgen van het licht, maar ook van kou die het raam afgeeft. Niet alleen in de zomer, maar ook in de winter speelt het klimaat dus een rol op de werkplek.
Zo hebben veel winkels en recepties van bedrijven ‘s winters veel problemen met kou omdat de deuren vaak open staan. In deze situaties is het zinvol om na te denken over het plaatsen van tochtsluizen, of over de positie van een balie of kassa, zodat de caissière of receptionist geen last heeft van de koude buitenlucht.

Het klimaat op de werkvloer is dus een complex onderwerp. Vraag advies aan de arbeidshygiënist van de Arbodienst. Adviseurs van de arbodienst hebben kennis van zaken en kunnen adviseren over organisatorische of technische maatregelen. Vaak zijn er eenvoudigere en vooral minder kostbare oplossingen voorhanden.

Goede verlichting

Bij gebrek aan licht wordt de biologische klok ontregeld, met sloom- en slaperigheid als gevolg. De Arbowet eist dat er voldoende licht op het bureaublad van uw personeel valt. Zo valt er ook genoeg licht op de cellen van het oog die in verbinding staan met het bioritme, wat slaperigheid voorkomt. De goede hoeveelheid, samenstelling en timing van licht zorgen ervoor dat werknemers optimaal kunnen presteren en minder ziek zijn. Daarnaast zijn ze alerter en gebeuren er dus minder ongelukken op het werk.

Enkele tips:
 • Laat zo veel mogelijk daglicht binnen en verstop uw kantoorbewoners niet achter kasten en planten.
 • Zorg dat de werknemers waar mogelijk met hun ogen naar het raam gericht zitten.
 • U kunt het daglicht aanvullen met kunstlicht. Daarvoor kunnen simpele tl-buizen volstaan.
 • Omdat er altijd wel iemand last heeft van de zon, wordt daglicht vaak tenietgedaan door zonneschermen over het gehele kantoor. Zorg liever voor individuele zonneweringen en kies het liefst voor horizontale lamellen.

Groen op de werkplek

Het valt niet mee om in kantoren een prettig binnenklimaat te realiseren. Vaak is het er te koud of te warm. En in de winter, als de verwarming op volle toeren draait, daalt de luchtvochtigheid tot minder dan 30% (normaal is 40 tot 60%). In veel werkruimten komen ook schadelijke stoffen voor die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Veel gehoorde klachten zijn droge keel, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, irritaties aan ogen, luchtwegen en huid, en hoesten. Het plaatsen van luchtzuiverende planten kan deze gezondheidsklachten sterk verminderen.

Planten hebben een gunstig effect in de werksituatie. Zij:
 • absorberen schadelijke stoffen;
 • houden de luchtvochtigheid op peil
 • verminderen stress;
 • bevorderen de prestaties;
 • filteren vuil- en stofdeeltjes uit de lucht;
 • zorgen voor verkoeling;
 • geven een prettig gevoel;
 • werken geluiddempend.

Kortom: groen op de werkplek bevordert het welbevinden, plezier in het werk en de prestaties van werknemers. En het hoeft niet veel te kosten. Volgens het NIGZ kan een investering in planten op de werkplekken van beeldschermwerkers binnen een jaar worden terugverdiend. In het volgende voorbeeld gaan we uit van een bedrijf met honderd beeldschermwerkers en een vermindering van het ziekteverzuim met 1%.

Eenmalige investering in 100 plantenbakken € 15.000,-
Jaarlijkse lasten
Onderhoud/vervanging
Afschrijving
€ 3.500,-
€ 2.500,-
Jaarlijkse baten
– 1% ziekteverzuim = jaarsalaris ad
€ 30.000,-
Opbrengst
Eerste jaar
Daaropvolgende jaar
 €  9.000,-
€ 24.000,-

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
De gezondheid en het welzijn van werknemers zijn cruciaal voor het succes van elk bedrijf. Een arbo-arts speelt hierin een sleutelrol. Dit is een…
Heb je personeel in dienst? Dan is het cruciaal om te weten wat te doen bij een bedrijfsongeval. Elk jaar gebeuren er honderden bedrijfsongevallen op…