Categorieën

Scholing van je personeel heeft absoluut zin, ook als je maar één of enkele medewerkers hebt. Het levert je namelijk meer op dan het kost.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Dit levert scholing direct op

Scholing betaalt zich terug, vaak al binnen enkele maanden en op verschillende terreinen. Wat te denken van waarneembare verbeteringen in de wijze van omgaan met klanten, of in de verdere interne organisatie. In de omzetcijfers wordt het rendement van scholing zichtbaar; een kennis-infuus verstevigt immers je positie ten opzichte van de concurrent.

Ook het inspringen op actuele ontwikkelingen wordt makkelijker: kansen worden eerder én sneller opgemerkt. Een werknemer kan na het volgen van een cursus of studie bijvoorbeeld breder worden ingezet bij seizoensdrukte of ziekte van collega’s.

Werkgevers die actief scholing aan hun personeel aanbieden, profiteren bovendien als neveneffect van een goed imago op de arbeidsmarkt. Het verloop binnen zo’n bedrijf is ook minder: uit onderzoek in opdracht van de ministeries van Onderwijs en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat studerende werknemers meer tevreden zijn en bijdragen aan een goede sfeer.

Wat is de juiste scholing?

Hoeveel profijt je bedrijf in de praktijk van scholing heeft, hangt af van de wijze waarop er binnen het bedrijf mee wordt omgegaan. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden heeft aangetoond dat de uiteindelijke opbrengsten van opleidingen beduidend positiever uitpakken wanneer er vooraf duidelijke doelen worden gesteld. Daarvoor is het belangrijk te weten welke scholingsmogelijkheden er zijn en vooral wat de voor- en nadelen zijn.

De meest voorkomende studievormen zijn:

  • Zelfstudie: studeren in eigen tijd, al dan niet met (online) begeleiding. Nadeel is de discipline die het vereist.
  • Workshops: handig om in korte tijd praktische info aan te bieden. Nieuwe kennis wordt sneller in praktijk gebracht. Vorm leent zich ook voor het opdoen van branche- of bedrijfsspecifieke kennis door de mogelijkheid van de inzet van een privé-docent en het gebruik van praktijkcases.
  • MBO-, HBO- of WO-opleidingen: vooral geschikt om medewerkers door te laten groeien vanwege het uitgebreide aanbod van kennis. Nadeel is de duur: minimaal een aantal jaren.
  • In company: een docent van een opleidingsinstituut komt intern lesgeven. Er wordt aangehaakt bij de specifieke bedrijfssituatie en de benodigde vaardigheden. Handig om meerdere mensen gelijk te scholen. Vaak alleen rendabel als meerdere werknemers tegelijk de cursus volgen.
  • E-learning: online-opleiding. Legio voordelen: geen reis- of verblijfkosten en overal en in eigen tempo leren. Het vereist wel discipline en een investering in hard- en software.

Snel en effectief een opleidingsplan maken

Gemaakte afspraken met werknemers over studietrajecten, leg je vast in een opleidingsplan. Daarin staat onder meer wat er verwacht wordt van de medewerker. Dit voorkomt onduidelijkheid bij alle partijen. Met onderstaand stappenplan stel je een goed opleidingsplan op:

Stap 1: maak een overzicht van kennis- en opleidingsbehoeften. Jaarplannen helpen hierbij: welke kant gaat het bedrijf op en welke kennis is nog nodig?
Stap 2: stel prioriteiten: wie komt er het eerst in aanmerking, hoeveel geld is er beschikbaar en wat heb je voor ogen met bepaalde werknemers?
Stap 3: breng in kaart hoe iemands afwezigheid wordt opgevangen. Hoe lang en hoe vaak is er een lege plek en hoe wordt die opgevuld? Kunnen taken worden overgenomen of is een stagiaire een oplossing?
Stap 4: maak afspraken, bijvoorbeeld of de cursus tijdens werktijd of in de vrije tijd wordt gevolgd. Wie betaalt wat onder welke voorwaarden? En wat gebeurt er als de werknemer uit dienst treedt?
Stap 5: zorg dat je een stem hebt in de keuze voor het onderwijsinstituut waar de werknemer naartoe gaat. Hoe is de reputatie, bieden ze cursussen op maat aan en wat kost het? Wellicht hebben medeondernemers ervaring met een goed instituut.
Stap 6: spreek af wat de leerdoelen zijn, waaruit de begeleiding bestaat en hoe de evaluatie plaatsvindt. Duidelijke doelen maken evaluatie makkelijker.

Vooraf een gerichte inschatting maken van de opbrengsten van scholing, lukt het best met een opleidingsplan in de hand. Volgens onderzoek van opleidingsinstituut ISBW is het eindresultaat zelfs bewezen beter, wanneer alle afspraken over leerdoelen en verwachtingen voor alle partijen duidelijk zijn.

Tip: in een aantal CAO’s zijn afspraken gemaakt over bedrijfsopleidingsplannen. Als dit voor uw branche geldt, kun u gebruik maken van een bestaand model. Informeer bij uw brancheorganisatie.

 

Wat kost het?

Van de Nederlandse werkgevers die scholing aanbiedt aan het eigen personeel, betaalt bijna tweederde ook de kosten hiervan. Dertien procent doet dit gedeeltelijk en maar een paar procent compenseert, bijvoorbeeld met vakantiedagen of flexibele werkuren. Als een opleiding langer duurt of op verzoek van de medewerkers plaatsvindt, is het niet ongebruikelijk een deel van de kosten te vergoeden. Vaak wordt er bij de afspraken over de kosten een clausule opgenomen wat er wordt gedaan bij ontslag van de werknemer. Als iemand bijvoorbeeld binnen een jaar na de cursus opzegt, is het niet gek om (een deel van) de gemaakte kosten op hem of haar te verhalen.

De Hoge Raad heeft bepaald dat financiële afspraken over scholing een afbouwregeling moeten bevatten. Hierbij vermindert het te restitueren bedrag met een bepaald percentage per jaar. Ligt de reden voor ontslag bij de werkgever, dan is het niet gebruikelijk de kosten terug te vorderen. Je kunt wel vooraf bepaalde voorwaarden stellen aan het betalen van de opleiding, bijvoorbeeld dat vergoeding van de cursus alleen wordt betaald als het bijhorende diploma is gehaald.

Kosten aftrekbaar

Opleidingskosten zijn fiscaal geheel aftrekbaar, maar alleen als je kunt aantonen dat de rekening tijdens de studie is voldaan en dus niet achteraf. Subsidieregelingen voor scholing bestaan niet meer. De overheid heeft alleen voor specifieke gevallen een regeling getroffen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies. Per werknemer kan via deze wet jaarlijks aanspraak gemaakt worden op maximaal € 2500,- .

In de meeste CAO’s staan afspraken over scholing, verlof en loopbaanbeleid. Opleidingen waarbij de CAO-voorschriften van toepassing zijn, mogen worden gevolgd tijdens bedrijfstijd. Bij langer durende opleidingen die niet in branche- of CAO-kader plaatsvinden, kan je van je werknemer vragen een deel van zijn eigen tijd te investeren.

Veel brancheorganisaties hebben een eigen opleidingsinstituut of een overeenkomst met een extern instituut. Je werknemer kan hier voor minder geld, soms zelfs gratis, een opleiding volgen. Wel moet je dan jaarlijks een bijdrage gegeven (in de vorm van een deel van het bruto-jaarloon van de werknemer plus een eigen bijdrage) voor het fonds waaruit dit wordt betaald.

Tijd geen excuus

Met maar een paar mensen in dienst, mis je als kleine ondernemer die ene al snel. Hoe kan je met weinig tijd of geld toch scholing aanbieden?

  • Zoek scholing in de buurt. Er zijn genoeg (landelijke) cursussen die ook in de buurt van de onderneming kunnen worden gevolgd.
  • Zeker als het initiatief voor scholing bij je werknemer ligt, is een avondcursus een mogelijkheid.
  • Dat er maar één werknemer op cursus gaat, hoeft niet te betekenen dat de rest van het bedrijf niet van de nieuwe kennis kan profiteren. Organiseer kantinebijeenkomsten, bijvoorbeeld een ontbijtsessie waar de opgedane kennis wordt gepresenteerd met de nadruk op praktijkcases uit het bedrijf. Laat gebruikt studiemateriaal rouleren. Vraag je werknemer regelmatig samenvattingen te maken van de behandelde onderwerpen en deze te bundelen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
In deze globaliserende markt is voor steeds meer ondernemers een vloeiende beheersing van Engels cruciaal. En hoewel Nederlanders over het algemeen…
6 belangrijke tips voor ondernemers over taken, werktijden en roosters voor vastende medewerkers waarmee je hen tijdens de ramadan tegemoet…
In deze tijd van arbeidskrapte is investeren in opleidingen van je medewerkers een strategische zet om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Benieuwd…
Wil jij je bedrijf klaarstomen voor de toekomst en ervoor zorgen dat je medewerkers blijven ontwikkelen en ontwikkelen? Ontdek hoe de SLIM-regeling…
Sinds 2022 is de wet met betrekking tot verplichte scholing voor werknemers veranderd. Als werkgever moet je scholing die wettelijk verplicht is…