Uw personeel motiveren gaat om meer dan alleen complimenten uitdelen. Maar het is makkelijker dan u misschien denkt. De beste motivatietips.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

1. Wat mensen zoeken in hun werk

Geen mens is hetzelfde, dus motivatie is ook voor iedereen verschillend. Wat in ieder geval niemand motiveert:

 • Slechte beloningen
 • Slechte arbeidsomstandigheden (tocht, kou, lange werkdagen)
 • Slechte arbeidsverhoudingen (ruzies, geen inspraak, slechte communicatie)
 • Slecht organisatiebeleid (geen duidelijkheid over hoe het met het bedrijf gaat, onzekerheid, onverwachte veranderingen)

Wat wél motiveert zijn zaken als ontwikkelingsmogelijkheden en kansen om beter te kunnen worden in je werk. Opleidingen kunnen hier een belangrijke rol spelen. Verder vindt iedereen het prettig om erkenning te krijgen voor prestaties en om gewaardeerd te worden.

2. Kijk verder dan het werk

Niet iedere medewerker heeft de behoefte zich in het werk te ontplooien. Veel mensen zoeken hun ontplooiing in andere zaken, bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen, sport of creatieve bezigheden. Zulke medewerkers zult u niet motiveren door hen statusverhogende taken te geven die alle vrije tijd opslorpen. Integendeel: het zal hen juist demotiveren.

3. Motiveer met meer dan geld

Geld als motivatie-instrument heeft een korte werkingsduur, gemiddeld motiveert het zo’n zes weken. Wat écht motiveert is het respecteren en waarderen van medewerkers. Een compliment geven als iets goed gaat, óók als er op andere terreinen misschien nog van alles valt te verbeteren.

4. Geef vertrouwen

Mensen bloeien op als ze zelfstandig kunnen werken. Hoewel veel leidinggevenden vinden dat ze risico lopen als ze taken voor het eerst uit handen geven, loont deze investering op de lange termijn. Geef vertrouwen: maak afspraken over einddoelen en termijnen en houd tussentijds de vinger aan de pols. Zo kweekt u zelfstandige en gemotiveerde medewerkers.

5. Bied uitzicht op succes

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers het hardst werken als de kans om het doel te bereiken ongeveer 50% is. Die situatie nodigt uit om nog extra een tandje bij te schakelen waardoor het doel binnen handbereik komt. Dit heet positieve faalangst.

Het omgekeerde, negatieve faalangst, bestaat ook. Heeft een medewerker last van negatieve faalangst dan is het gevaar aanwezig dat hij juist afhaakt als het doel in zicht komt. De risico’s van falen blijken te groot om door te zetten, negatieve gevoelens krijgen de overhand waardoor iemand voortijdig stopt.

6. Geef positieve feedback

Een leidinggevende stimuleert medewerkers door positieve aspecten van het handelen te prijzen en pas daarna kritiek uit te oefenen. Deze gulden regel van het feedback geven, bevestigt mensen in hun kunnen en geeft zelfvertrouwen. Begin met het positieve (“Wat ik goed van je vind is …”) en doe pas daarna een suggestie (“Volgens mij werk je nog beter als …”).

Mensen gedijen het best als ze het gevoel hebben dat ze het grootste deel van hun taak beheersen. Geeft u uw medewerkers het idee dat ze nog verre van competent zijn, dan zal dat alleen stress, frustratie en negatieve faalangst opleveren.

7. Maak gebruik van extraatjes

In een werkomgeving waar naast presteren ook ruimte is voor plezier en feest, zijn medewerkers bereid iets extra’s te doen als dat nodig is. Dit is te stimuleren door:

 • Na een topweek een vrijdagmiddagborrel te organiseren
 • De groep een bonus te geven als er een bepaald doel wordt bereikt
 • Iets extra’s te doen op feestdagen
 • Voor kleine presentjes te zorgen bij verjaardagen
 • Medewerkers die hard gewerkt hebben, eerder naar huis te laten gaan
 • Personeelsuitjes te organiseren
 • Een goed idee of een buitengewone prestatie te belonen met het volgen van een opleiding

8. Stem uw eigen stijl af op uw medewerkers

Een effectieve leidinggevende stemt zijn stijl af op de bereidheid en bekwaamheid van een medewerker om een specifieke taak uit te voeren.

Bereidheid gaat over zelfvertrouwen, toewijding en motivatie. Bekwaamheid omvat kennis, ervaring en vaardigheid.

Als een medewerker zeer gemotiveerd en deskundig is om een opdracht te realiseren, is delegeren het meest effectief. Is de medewerker pas in dienst en moet hij nog veel leren, dan zult u specifieke instructies moeten geven en streng toezicht houden op de geleverde prestaties. Is de medewerker wel gemotiveerd maar nog twijfelachtig over zijn kunnen, dan moet u hem overtuigen dat hij het kan.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
6 belangrijke tips voor ondernemers over taken, werktijden en roosters voor vastende medewerkers waarmee je hen tijdens de ramadan tegemoet…
The war for talent is volop aan de gang en nog nooit wisselden zoveel werknemers – 1 op de 5 in 2022 – van werkgever. Bedrijven trekken alles uit…
Sinds 2022 is de wet met betrekking tot verplichte scholing voor werknemers veranderd. Als werkgever moet je scholing die wettelijk verplicht is…