Categorieën

Hoe maak je in Word een lijst met meerdere niveaus?

Iedereen die in Word met nummering in documenten werkt voor hoofdstukken en paragrafen loopt er vroeg of laat tegenaan: de nummering geeft 'ineens' een andere nummering. In dat geval is maar één oplossing.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

De oorzaak

Soms voert Word de paragraaf- of hoofdstuknummering niet goed door.

De reden hiervan is dat je in het document met meerdere lijstnummeringen en lijststijlen werkt.

Je hebt iets gekopieerd uit andere documenten en niet gekozen voor ‘plakken als tekst’. Zo wordt de opmaak, waaronder ook de hoofdstuknummering, gekopieerd naar het nieuwe document.

Je gebruikt geen goed Word-sjabloon. Als elk document wordt gemaakt vanaf een sjabloon dat schoon en zuiver is opgemaakt, kunnen gebruikers probleemloos gegevens toevoegen.

Oplossingen, stap voor stap

 1. Kopieer de opmaak van Kop 1 naar de overige niveaus
 2. Stel opnieuw nummeren in bij elk niveau
 3. Maak een nieuwe nummerlijst voor de verschillende niveaus en koppel dat aan het document voor de juiste hoofdstuknummering.

Een nieuwe lijststijl maken

Een lijststijl is niet meer dan een groep van stijlen. In bijna alle gevallen worden deze gebruikt voor de hoofdstuknummering. Word kent zelfs 9 niveaus van koppen: kop 1 t/m kop 9. In principe werken deze stijlen los van elkaar, maar in de lijststijl staat dat deze bij elkaar horen en dat de nummering moet doorlopen (of niet).

In een lijststijl wordt vastgelegd:

 • Welk format wordt gebruikt, zoals “1.”, “a.”, of Romeinse cijfers.
 • Welke tekst voor de hoofdstuknummering moet komen, bijvoorbeeld “hoofdstuk.”
 • Maar ook hoever de tekst moet inspringen ten opzichte van de kantlijn.
 • Deze hoofdstuknummering werkwijze bestaat uit een aantal stappen en is bedoeld voor gebruikers die al wat langer met Word werken, of gewend zijn met Word-sjablonen te werken.

Hoe werkt het ‘instellen van koppen?’

 1. Stel alle koppen zo in dat deze verwijzen naar het bovenliggende niveau. Bij de stijl voor het hoogste niveau (meestal Kop 1) stel je in dat er geen profiel waarop deze stijl is gebaseerd.
 2. Wijzigen Kop 1
 3. Open de lijst met stijlen
 4. Kies voor wijzigen door op de stijl op de rechtermuisknop te klikken
 5. Kies bij >> Stijl gebaseerd op voor >> geen opmaakprofiel
 6. Bij kop 2 wordt ingesteld dat deze verwijst naar Kop 1
 7. Herhaal dit voor alle 9 koppen die gebruikt gaan worden

Stel tevens de linkerkantlijn en inspringen bij alle koppen in op 0. Dit regel je vanuit de lijststijl

Hoe maak je een lijststijl aan?

 1. Open het document (sjabloon)
 2. Selecteer de eerste kop van het hoogste niveau
 3. Kies in het menu voor de tab >> Start
 4. Klik in groep >> Alinea op >> het keuzemenu van de optie lijst meerdere niveaus
 5. Klik niet op de andere buttons van nummering, want dat is juist de reden dat het nu niet goed gaat
 6. Kies voor >> Nieuwe lijststijl definiëren
 7. Het scherm voor het onderhouden van lijststijlen wordt geopend
 8. Vul bij naam een naam in die makkelijk als eigen stijl later te herkennen is. In ons voorbeeld nemen we hiervoor >> Easy Learning Koppen.
 9. Kies vervolgens voor >> Opmaak >> Nummering
 10. Het scherm >> Lijst met meerdere niveaus wijzigen opent
 11. Kies linksonder op meer, zodat het hele venster opent en alle details zichtbaar zijn
 12. Koppel aan elk niveau een opmaakprofiel
 13. Klik aan de linkerkant op het level dat je wilt wijzigen en stel vervolgens aan de rechterkant bij >> ‘Niveau koppelen aan stijl’ de gewenste kop in.

Het resultaat is direct in het scherm te zien

Hoe stel je ‘nummering bij hoofdstukken’ in?’

Nu moeten we per level de nummering instellen.

 1. Klik weer op level 1
 2. Verwijder alle opmaak bij >> Voer opmaak in voor het nummer
 3. Kies bij >> Stijl voor dit niveau voor >> 1, 2, 3, …
 4. Type vervolgens een punt (of niet, kwestie van smaak)

Voor de overige levels doen we eigenlijk hetzelfde, maar moeten we wel instellen welke nummering moet worden overgenomen.

Instellen nummering voor niveau 2

 1. Kies voor level 2
 2. Verwijder alle opmaak bij >> Voer opmaak in voor het nummer
 3. In ons voorbeeld willen we dat de nummers doornummeren na het vorige niveau
 4. Dit stellen we in door bij >> ‘Niveaunummer weergeven vanaf ‘ te kiezen voor niveau 1
 5. Bij de opmaak verschijnt nu een 1
 6. Plaats een punt achter de 1
 7. Kies bij >> Stijl voor dit niveau voor >> 1, 2, 3, …
 8. Bij de opmaak staat nu 1.1

Instellen nummering voor niveau 3 t/m 9

Het instellen van niveau 3 en verder werkt in principe hetzelfde als beschreven hierboven.

 1. Bij niveaunummer weergeven vanaf kies voor dan eerst voor niveau 1, zet een punt, kies voor niveau 2, zet een punt
 2. Kies bij >> Stijl voor dit niveau voor >> 1, 2, 3, …
 3. Bij elk volgend niveau komt er dus een stap bij. Voer deze stappen wel allemaal uit.
 4. Het scherm toont nu netjes alle niveaus met de gekoppelde stijl

Inspringen instellen

Over smaak valt niet te twisten, maar het inspringen dat door Word wordt voorgesteld, is niet het meest fraaie. In ons geval willen we alle koppen op links laten beginnen.

 1. We kunnen dit in één keer voor alle niveaus instellen door te klikken op >> Voor alle niveaus instellen.
 2. Vervolgens opent een scherm voor de instellingen
 3. Zet alles op 0 als je alles links wilt laten beginnen
 4. Bij de optie >> Extra inspringen voor elk niveau kun je een vaste waarde meegeven, zodat de niveaus stapsgewijs inspringen. In ons geval hebben we hier niet voor gekozen.

De koppen staan nu ook netjes uitgelijnd.

Koppen koppelen aan lijststijl

Nu de lijststijl is aangemaakt zijn de koppen nog niet of nog niet allemaal gekoppeld aan de lijst.

 1. Ga naar op een kop staan of op de tekst die kop moet worden.
 2. Selecteer de stijl waaraan de tekst moet worden verbonden.

In ons voorbeeld werkten we al met een kop 2, maar deze heeft nog niet de juiste opmaak.

Soms is tekst wel al gekoppeld aan een kop stijl, maar zit een oude instelling nog in de weg.

Door de alineakop te selecteren en (nogmaals) op de stijl van de kop te klikken wijzigt de opmaak meteen.

De tekst wordt nu goed opgemaakt.

Stel vervolgens nog de marge voor en na de kop in en het document ziet er weer keurig uit.

Deze tip is van toepassing op:

 • Microsoft Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2016
 • Microsoft Word 2019
 • Microsoft Word voor Office 365

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veelgestelde vragen

Waarom kloppen mijn Paginanummers niet?

 1. Dit kan gebeuren als je inhoud uit andere documenten kopieert zonder te kiezen voor ‘plakken als tekst’, waardoor de opmaak en nummering van het originele document wordt overgenomen.

 2. Een andere reden kan zijn dat je geen goed Word-sjabloon gebruikt. Om dit probleem op te lossen, kun je de nummering opnieuw instellen of een nieuwe nummerlijst met meerdere niveaus maken en koppelen aan het document.

Hoe nummering in Word aanpassen?

Om nummering in Word aan te passen, selecteer je de tekst of het niveau waarvan je de nummering wilt wijzigen. Klik op de tab ‘Start’ en vervolgens op de optie ‘Lijst met meerdere niveaus’ in de groep ‘Alinea’. Kies het gewenste nummeringsformaat en pas het aan zoals gewenst.

Hoe krijg je 1.1 in Word?

Om een genummerde lijst met meerdere niveaus te maken, zoals 1.1, selecteer je de tekst of het niveau dat je wilt nummeren. Klik op de tab ‘Start’ en vervolgens op de optie ‘Lijst met meerdere niveaus’ in de groep ‘Alinea’. Kies een nummeringsformaat dat niveaus toont, zoals 1.1. Je kunt de nummering aanpassen door te klikken op ‘Nieuwe lijststijl definiëren’ en de gewenste instellingen te selecteren.

Hoe werkt nummering in Word?

Nummering in Word werkt door het toepassen van genummerde lijsten op tekst of alinea’s. Je kunt verschillende nummeringsstijlen kiezen, zoals gewone cijfers, Romeinse cijfers of letters. Nummering kan worden toegepast op enkele niveaus (bijvoorbeeld 1, 2, 3) of op meerdere niveaus (bijvoorbeeld 1.1, 1.2, 1.3). Je kunt de nummering aanpassen door de gewenste stijl te selecteren en het formaat te wijzigen.

Hoe werkt automatisch nummeren in Word?

Om automatisch te nummeren in Word, selecteer je de tekst of alinea’s die je wilt nummeren. Klik op de tab ‘Start’ en vervolgens op de optie ‘Nummering’ in de groep ‘Alinea’. Kies het gewenste nummeringsformaat. Word zal de nummering automatisch updaten als je nieuwe items toevoegt of bestaande items verwijdert.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Succesvolle organisaties leveren kwaliteit, werken graag efficiënt en zijn innovatief. Maar hoe zit het dan met het afval dat vrijkomt? Denk…
Hybride werken is in veel organisaties de norm geworden. Mensen werken op kantoor én vanuit huis. Dat kan voordelen opleveren op het gebied van…