Categorieën

Column Pieter Jan Stokhof

Inkopers zijn van onschatbare waarde. Niet alleen voor de organisatie maar ook voor de leverancier. En toch worden inkopers vaak onderschat: ze worden nog steeds gezien als de mensen die verantwoordelijk zijn de voorraad nietjes, de pennen en het toiletpapier. Dat is niet terecht. Inkopers kunnen namelijk de wereld helpen veranderen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Hoe? Door maatschappelijk verantwoord te gaan inkopen. Door te laten zien wat hun inkoopkracht kan betekenen op het gebied van vermindering van de milieubelasting, op het betalen van eerlijke lonen, op het tegengaan van kinderarbeid. En zij dragen daarbij tegelijkertijd bij aan de continuïteit van de organisatie. Want steeds meer consumenten stellen hogere eisen. Zij willen niet langer kleding kopen die gemaakt wordt onder slechte omstandigheden of door kinderhandjes. Steeds meer mensen gaan over tot de aanschaf van een elektrische auto. Onderneem je nog steeds niet maatschappelijk bewust, dan stappen je klanten over naar de concurrent die dat wel doet.
Daarnaast zijn bedrijven nog steeds te afhankelijk van fossiele grondstoffen. Deze raken niet alleen uitgeput, maar zullen in de nabije toekomst – juist door hun schaarste – steeds duurder worden. Of ze worden gewonnen in landen met discutabele regimes. En daarmee komt de continuïteit van organisaties in geding.

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Ook de overheid stelt steeds hogere eisen. Op 8 december 2016 hebben het Rijk, de Provincies, de Waterschappen en een groot aantal gemeenten het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. Het wordt dus menens! Als je als ondernemer in aanmerking wilt komen voor een overheidsopdracht – en diezelfde overheid koopt jaarlijks voor meer dan € 73 miljard in aan werken, leveringen en diensten – dan zul je als organisatie ook moeten kijken naar je eigen inkoop en je eigen productieproces.

Rol van de inkoper

En juist daar is een belangrijke rol voor de inkoper weggelegd. In eerste instantie, door je als ondernemer proactief te adviseren over de gevolgen op middellange termijn van voortzetting van de huidige inkoopstrategie en eventuele alternatieven. Daarnaast heeft de inkoper een rol naar zijn toeleveranciers. Hij kan hen immers vragen om alternatieven die minder milieubelastend en meer maatschappelijk verantwoord zijn. Bij het inkopen kan hij dan niet alleen kijken naar de prijs, maar ook naar aspecten als milieu, arbeidsomstandigheden en fair trade. Maatschappelijke aspecten kunnen toch ook zwaarder wegen dan prijs? Op die manier dwingt de inkoper zijn toeleverancier om ook na te denken over zijn producten. In feite heeft de inkoper ook een verantwoordelijkheid naar de keten toe.

Sleutelrol

Kortom, de inkoper vervult een sleutelrol binnen de organisatie. Inkoop is een essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie, of zou dat althans moeten zijn. Door maatschappelijk verantwoord te gaan inkopen, dragen inkopers niet alleen bij aan de continuïteit van hun organisatie, maar helpen zij de wereld ook te veranderen. Wat is inkopen toch een heerlijk vak!

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Hybride werken is in veel organisaties de norm geworden. Mensen werken op kantoor én vanuit huis. Dat kan voordelen opleveren op het gebied van…
QR-codes – die vierkante barcodes – zie je overal verschijnen. Op verpakkingen van producten, in advertenties en op visitekaartjes. Bedrijven…
Succesvolle organisaties leveren kwaliteit, werken graag efficiënt en zijn innovatief. Maar hoe zit het dan met het afval dat vrijkomt? Denk…