Categorieën

Wie onderneemt, loopt risico. Maar, anders dan bij een auto, wordt voor het besturen van een onderneming geen rijbewijs gevraagd. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is voldoende. Onderstaande 'financiële bijsluiter' helpt je op weg.

Zou ik deze verzekering wel of niet afsluiten? Wat als… Twijfel je? Probeer de online keuzehulp en ontvang binnen 2 minuten een antwoord op welke verzekeringen jij nodig hebt.

Inhoudsopgave

Voor startende ondernemers leidt de weg niet automatisch naar de snelweg. En zelfs daar kan je nog in de file belanden. Een financiële bijsluiter kan ondernemers in de dop wijzen op de risico’s die ze lopen en de financiële risico’s inzichtelijk maken. Hierbij alvast een overzicht in twaalf stappen.

Hoeveel heb je maandelijks nodig?

Als ondernemer heb je geen vast inkomen. Ondertussen lopen de vaste lasten door. Bovendien ga je als ondernemer nieuwe verplichtingen aan. De kosten lopen kortom op. Het gemiddelde inkomen van een ondernemer is € 40.000 per jaar.

De eerste vraag die je je moet stellen luidt: ‘Hoeveel geld heb ik nodig om aan mijn maandelijkse verplichtingen te kunnen voldoen?’

Zijn je plannen haalbaar?

Ken jezelf. Veel ondernemerskwaliteiten kan je leren. Met karaktereigenschappen ligt dat een stuk moeilijker. Ondernemen is investeren, omgaan met tegenslagen en zelf de boer op gaan. Met een ondernemingsplan bouw je realisme in. Het dwingt je na te denken over de haalbaarheid van uw plannen.

Het is verstandig om de eerste drie jaar elk jaar het ondernemingsplan opnieuw te maken om te kijken op welke punten je jouw plannen moet bijstellen.

Hoe sta je er financieel voor?

Ondernemen betekent boekhouden. Niet iedereen is daar even goed in. Het vervelende is dat je het je met een eigen zaak niet kunt permitteren de financiën op hun beloop te laten.

Ten eerste omdat de kosten snel kunnen oplopen in een onderneming. Met behulp van zogenaamde kengetallen bepaalt u de financiële gezondheid van de onderneming. Twee kengetallen dien je sowieso goed bij te houden: de liquiditeit – de financiële middelen die je tot jouw beschikking hebt om de kortlopende verplichtingen te voldoen – en de solvabiliteit – de vraag in hoeverre je op de lange termijn aan je betalings- en aflossingsverplichtingen kan voldoen.

Een andere belangrijke reden is dat het bijhouden van een ordelijke administratie een wettelijke verplichting is voor ondernemers. De fiscus wil precies weten wat je hebt ontvangen en van wie je het hebt ontvangen. Bovendien wil de fiscus weten wat je waarvoor hebt betaald. Kan je die informatie niet overleggen, dan kost je dat geld.

Bruto is niet hetzelfde als netto

In loondienst zorgt de werkgever voor de belastingafdracht. Als zelfstandig ondernemer moet je daar zelf voor zorgen. Niet alleen stuur je facturen voor jouw producten en of diensten, maar je moet ook op vaste momenten (doorgaans elk kwartaal) btw afdragen, tenzij je diensten of goederen levert die zijn vrijgesteld van btw. 

Aan het eind van het jaar bereken je jouw winst uit onderneming. Dit is je ‘loon’. Over dit bedrag ben je inkomstenbelasting verschuldigd. Zet, om later belasting te kunnen betalen, een deel van jouw inkomsten opzij.

Onderscheid zakelijk en privé

Het is zaak om vanaf dag één een strikte scheiding tussen de zakelijke en privé-uitgaven aan te brengen. Doe je dit niet, dan verlies je al gauw het overzicht. Het begint met het aanvragen van een aparte zakelijke rekening.

Stap twee is jezelf een vast ‘salaris’ toe te kennen voor je maandelijkse lasten en privé-uitgaven. Dit bedrag moet realistisch zijn. Het mag niet zo zijn dat je meer geld aan de onderneming onttrekt dan er aan inkomsten binnenkomt.

Het urencriterium

Startende ondernemers verdienen vaak aanzienlijk minder. Daarom hebben zij recht op de zogenoemde startersaftrek, bovenop de ondernemersaftrek. Voor deze fiscale regeling geldt echter wel het urencriterium. Dat houdt onder meer in dat je per kalenderjaar minimaal 1225 uur voor je bedrijf werkt en meer dan 50% van je totale arbeidstijd aan je onderneming(en) besteedt.

Eenmanszaak, vof of bv?

Bij de keuze voor ondernemerschap hoort de keuze voor de juiste rechtsvorm. Daarbij zijn de meest voorkomende die van de eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) en bv. Het grootste verschil tussen de eerste twee en de bv is fiscaal: de bv valt onder de vennootschapsbelasting.

Als directeur-grootaandeelhouder ben je in loondienst van de eigen bv. Bij de eenmanszaak en de vof bent je ‘ondernemer’ voor de inkomstenbelasting.

Als de ondernemingswinst boven de € 100.000 komt, dan wordt een bv aantrekkelijk. Maar er is een andere reden waarom ondernemers soms voor de bv kiezen: de aansprakelijkheid.

Inkomenszekerheid

Als ondernemer kan je niet terugvallen op het sociale vangnet. Geen werk betekent geen inkomen. Zeker in het begin wisselen drukke periodes af met periodes dat je je afvraagt of de telefoon ooit nog zal overgaan.

Daarnaast krijg je te maken met seizoensinvloeden. De ene periode van het jaar is er meer werk dan andere perioden. Daar bovenop heb je in je vakanties wel extra uitgaven, maar geen inkomsten. Met een extra buffer vang je deze golfbewegingen op.

Ongevallen en ziekte

Ziek zijn betekent geen inkomen. Een weekje griep loop je wel weer in, maar als je een langere periode uit de running bent, wordt dat anders. Als ondernemer dien je zelf voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te zorgen, te verzekeren bij een particuliere verzekeraar.

De premies kunnen soms flink oplopen, maar zijn wel aftrekbaar. Daarbij geldt in de regel een eigen risico van twee maanden tot een half jaar. Niet verzekeren is riskant, een ongeluk zit in een klein hoekje.

Het is van belang dat je inzicht hebt in hoe je financiën er uitzien in verschillende situaties, bijvoorbeeld als je door ziekte niet meer kunt werken. Op welke inkomsten kan je terugvallen?

Pensioen

Als ondernemer dien je zelf voor je pensioenopbouw te zorgen. Dit kan fiscaal gunstig door middel van banksparen of een lijfrenteverzekering. 

Hoeveel geld je precies nodig hebt na je pensionering is afhankelijk van je privévermogen. Denk daarbij aan de waarde van het eigen huis of aan andere vermogensbestanddelen, zoals aandelen. Gokken op de verkoop van de onderneming is riskant; de opbrengst is zelden genoeg voor een zorgeloze oude dag.

Wettelijke aansprakelijkheid (verzekeringen)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een must. De activiteiten die je als ondernemer verricht, vallen niet onder de voorwaarden van je privé-aansprakelijkheidsverzekering. Gaat er iets mis, en is er schade, dan is de onderneming aansprakelijk.

Als zzp’er, eenmanszaak of vennoot in een vof betaal je uiteindelijk zelf de rekening, tenzij je een verzekering voor de onderneming hebt afgesloten.

Aansprakelijkheid voor de schulden

Bij een bv is de onderneming aansprakelijk voor de schulden, behoudens eventuele bestuursaansprakelijkheid en borgstellingen privé. Bij de eenmanszaak of vof ben je privé aansprakelijk. In geval van faillissement draai je privé op voor de schulden van de onderneming.

Een faillissement van de onderneming betekent in bijna alle gevallen ook een faillissement van de ondernemer privé. Wanneer je in gemeenschap van goederen bent gehuwd, sleep je je partner mee in het faillissement. Bij huwelijkse voorwaarden kan je in elk geval nog terugvallen op het inkomen van uw partner.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inventaris, ongevallen, brand, enzovoort. De lijst met verzekeringen voor ondernemers lijkt eindeloos. Met de handige ZZP- en MkB-keuzehulp weet je direct welke verzekeringen voor jou echt nodig zijn.

Lees ook…
De gevolgen van bedrijfsbrand gaan verder dan materiële schade. Je hele bedrijf kan komen stil te liggen. Een goede brandverzekering dekt veel meer…
Stel je voor: tijdens een klus beschadigt een van je medewerkers per ongeluk een kostbaar object van de klant. Of een klant struikelt over een…
Is jouw werknemer langdurig ziek? Misschien heeft deze dan na 2 jaar ziekte recht op een WIA-uitkering. Tenminste…als jij je als werkgever aan alle…