Categorieën

Als ondernemer loopt u het risico aansprakelijk gesteld te worden voor schade veroorzaakt door gebrekkige producten, prestaties of diensten. Volledig uitsluiten van elke aansprakelijkheid is uiteraard niet mogelijk. Met deze checklist beperkt u wel de financiële risico"s.

Inhoudsopgave

Loop jij belastingvoordeel mis omdat je niet de juiste rechtsvorm voor je onderneming hebt gekozen? Check het met dit gratis whitepaper!

De keuze voor een rechtsvorm

Als u een zaak heeft of gaat beginnen, zult u een rechtsvorm moeten kiezen. Als u een bedrijf heeft zonder rechtspersoonlijkheid, bent u als ondernemer met uw gehele vermogen (zowel privé-vermogen als zakelijke vermogen) volledig aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming. Tot deze categorie behoren de: eenmanszaak, de stille en de openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.

Bij een onderneming met rechtspersoonlijkheid geldt dat alleen het zakelijk vermogen aansprakelijk is voor schulden van de onderneming. Het privé-bezit van de ondernemers valt dan buiten de aansprakelijkheid. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de besloten vennootschap. Een uitzondering is de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid. In deze vorm bent u – ondanks de rechtspersoonlijkheid – met uw gehele vermogen aansprakelijk.

Maak gebruik van huwelijkse voorwaarden

Indien u als ondernemer met uw privé-bezit aansprakelijk bent voor schulden van de onderneming, kan behalve dat u aansprakelijk gesteld wordt ook uw partner aansprakelijk worden gesteld. Dit is in het bijzonder het geval als er geen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Als u kiest voor een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid en u bent getrouwd in gemeenschap van goederen, dan kunt u de aansprakelijkheid voor zakelijke schulden van uw partner beëindigen door alsnog huwelijkse voorwaarden op te maken.


Hanteer algemene (leverings-)voorwaarden

In uw algemene voorwaarden wordt ook de aansprakelijkheid geregeld, bijvoorbeeld met een overmachtclausule. Van groot belang is dat deze voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst aan uw klant of leverancier kenbaar moet zijn gemaakt.
Als u levert aan consumenten, moet u er wel rekening mee houden dat in veel gevallen het uitsluiten van aansprakelijkheid tegenover consumenten niet is toegestaan. Ook tegenover kleine bedrijven is een beperking van de aansprakelijkheid lang niet altijd onbeperkt mogelijk. Tegenover grote bedrijven is een verdergaande beperking van de aansprakelijkheid wel toegestaan.


Gebruik een exoneratieclausule

Dit is een clausule waarbij u uw eigen aansprakelijkheid kunt uitsluiten of beperken. Als ondernemer wilt u het liefste uw aansprakelijkheid helemaal uitsluiten, maar dat is bij consumenten niet en bij kleine bedrijven slechts ten dele mogelijk. Bovendien geldt de regel dat hoe ruimer de exoneratie (het uitsluitsel) staat omschreven, hoe groter de kans is dat de rechter deze zal negeren.


Neem overmacht op als clausule

In een overmachtclausule (een bijzondere vorm van de exoneratieclausule) zijn meestal omstandigheden opgenomen die de nakoming van een overeenkomst zelf verhinderen en die volgens de gebruikelijke regels voor uw risico komen. Door deze clausule wordt het risico echter op de andere partij afgewenteld.


Lever een goede gebruiksaanwijzing

Soms fungeren gebruiksaanwijzingen en bijsluiters ook als een soort exoneratieclausule (zie hierboven). Als  fabrikant of leverancier kunt u hierin waarschuwen, bijvoorbeeld voor onverstandig gebruik door kinderen of voor een medicijn dat gevaarlijk is voor bepaalde gebruikers.


Aansprakelijkheid verzekeren

U kunt er ook voor kiezen uw risico’s te beperken door het afsluiten van een verzekering. Bijvoorbeeld een productaansprakelijkheidsverzekering, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de transportverzekering en de rechtsbijstandverzekering. Daarmee beperkt u niet uw aansprakelijkheid, maar wentelt u het risico af op de verzekeringsmaatschappij. Bedenk echter wel dat niet alle risico’s zijn gedekt en dat er vaak sprake is van een hoog eigen risico.

Zorg dat je geen financiële voordelen laat liggen! Ontdek met dit whitepaper welke rechtsvorm het meest oplevert voor jouw bedrijf.

Lees ook…
Wil je samen ondernemen met je levenspartner? Voordat je de sprong waagt, is het essentieel om de juiste rechtsvorm te kiezen. Deze keuze heeft grote…
i.s.m.
Bij het oprichten van een bv (besloten vennootschap) kun je als ondernemer ervoor kiezen om je onderneming of een deel ervan in te brengen in de bv…
De vennootschap onder firma (vof) is een populaire rechtsvorm onder startende ondernemers die samen een bedrijf beginnen. Maar wat is een vof precies?…
i.s.m.
In de dynamische en complexe bedrijfswereld is effectief management van cruciaal belang voor succes. Maar om een bedrijf goed te leiden en te laten…
i.s.m.
De Zaak praat regelmatig met experts: mensen met gespecialiseerde kennis die nuttig kan zijn voor ondernemers. Deze week sprak De Zaak met expert…
Wil je samen met beroepsgenoten een bedrijf oprichten? Dan kan een maatschap interessant zijn. In dit artikel ontdek je alles wat je moet weten over…