Als u regelmatig goederen vervoert of deze laat transporteren, dan is een goederentransportverzekering van groot belang. Een verzekering van inventaris en goederen dekt namelijk alleen schade en verlies aan goederen als de spullen zich in uw pand bevinden.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Ook als u gebruik maakt van een professionele vervoerder, die u bij eventuele schade aansprakelijk kan stellen, is een goederentransportverzekering noodzakelijk. De transporteur is namelijk niet in alle gevallen aansprakelijk en bovendien slechts tot een maximum bedrag.

Voor wie is de goederentransportverzekering bedoeld?

Een goederentransportverzekering is belangrijk voor elke ondernemer die soms, vaak of voortdurend goederen vervoert. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • handelsmaatschappijen, vooral import- en exportbedrijven;
 • ondernemingen, waarvan machines en apparaten soms of vaak naar klanten moeten;
 • ondernemingen, die incidenteel iets laten vervoeren; bijvoorbeeld het transport een tweedehands machine van een collega uit Rotterdam naar uw bedrijf in Groningen.

Als er tijdens het transport iets mis gaat, kunt u soms de vervoerder aansprakelijk stellen, mits dit een beroepsvervoerder is. De vervoerder is echter niet voor alle schade aansprakelijk en bovendien kent zijn aansprakelijkheid een wettelijk maximum bedrag. Het is dus van groot belang om na te gaan welke risico’s u loopt en welke risico’s voor de koper/verkoper van uw goederen zijn, danwel voor de vervoerder. De verdeling van risico’s tussen koper en verkoper staat in de leveringscondities oftewel incoterms.

Waartegen bent u gedekt?

De basisdekking van de goederentransportverzekering staat in de wet beschreven. Volgens het Wetboek van Koophandel is uw transport verzekerd ‘tegen schade door ieder van buiten komend onheil’. Schade door eigen gebrek, lekkage en smelting is niet gedekt. In de polis kunnen echter andere en beter omschreven voorwaarden staan. Een standaard polis voor het goederentransport is de Nederlandse Beurs Goederenpolis (NBG) 1991. U kunt afwijken van de standaard polis via clausules of met speciaal op de polis getypte voorwaarden.

Nederlandse Beurs Goederenpolis (NBG) 1991De NBG geeft de standaardvoorwaarden die gelden voor goederentransport bij beroepsvervoerders. De volgende onderwerpen staan hierin beschreven:

 • verzekerde som: het maximale bedrag dat u bij schade of verlies uitgekeerd krijgt, is meestal het factuurbedrag voor de goederen plus de transportkosten en de verwachte winst;
 • verzekeringsperiode: de verzekering gaat in op het moment dat de goederen het pakhuis verlaten en eindigt als zij op de plaats van bestemming zijn neergezet (stelling-tot-stelling). Het transport moet wel zo snel mogelijk worden gedaan, anders komt de dekking in gevaar. Ook eindigt de dekking zestig dagen nadat de goederen een zeeschip hebben verlaten: havenstakingen en quarantaine zijn dus niet gedekt;
 • uitsluitingen: schade door bederf, door eigen schuld of door oorlog en stakingen is niet gedekt;
 • dekkingsclausule: de dekkingsclausule bepaalt tegen welke risico’s de goederen gedekt zijn. U kunt kiezen voor de All Risks-clausule (alle van buiten komende onheilen), de evenementenclausule (alle in de polis genoemde risico’s), diefstalclausule en de clausule tegen oorlogs- en stakersrisico’s;
 • verzekeringsvorm: u kunt kiezen voor een losse post, waarbij u iedere zending apart verzekert, of voor een contractverzekering. Een contractverzekering gaat automatisch in op het moment dat u goederen laat transporteren en geldt voor een bepaald traject.

Wat te doen bij schade?

Als uw goederen zichtbaar zijn beschadigd of u een gedeelte of alle goederen gaan verloren tijdens het transport, dan moet u dit direct aantekenen op de vrachtbrief. Niet-zichtbare schade moet u zo snel mogelijk (binnen 72 uur) bij de vervoerder melden. Ook bent u verplicht om verdere schade zo veel mogelijk te voorkomen.

Bijvoorbeeld: de zakken waarin u aardappelen heeft vervoerd, zijn gescheurd. U dient de aardappelen zo snel mogelijk opnieuw te verpakken om bederf te voorkomen.

Nog geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering geregeld? Dan is dit het moment om beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken.

De verzekeraar keert niet uit

Het afsluiten van een transportgoederenverzekering is geen garantie dat u daadwerkelijk uw schade uitgekeerd krijgt. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims van transporteurs af. Hieronder volgens de belangrijkste zes oorzaken volgens een onderzoek van de EVO:

 • gebrekkige toepassing incoterms;
 • niet verzekerde schade bij interne transporten;
 • slechte verpakking;
 • opruimingskosten waarmee geen rekening was gehouden;
 • uitsluitingen in polissen;
 • immateriele gevolgschade die niet was voorzien.

De premie

De premie is afhankelijk van onder andere de volgende factoren:

 • aard en kwetsbaarheid van de goederen: high tech elektronica kent een hogere premie dan zakken meel;
 • waarde van de lading;
 • verpakking: kwaliteit, houdbaarheid, waterbestendigheid e.d.;
 • beveiliging van het transportmiddel;
 • soort vervoer: schip, vrachtwagen, oud, nieuw, groot, klein;
 • de route en de reisduur;
 • hoogte van het eigen risico.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Een medewerker die langdurig ziek is, een ongeval op de bedrijfsvloer… Je hebt als werkgever te maken met financiële risico’s die je de kop kunnen…
Als ondernemer heb je dagelijks te maken met uitdagingen en risico’s. Of je nu een startende ondernemer bent, zzp’er, of een gevestigd bedrijf runt,…
Jezelf zakelijk verzekeren kost geld, maar kan een hoop financiële ellende voorkomen. Dat geldt voor zowel zzp’ers als ondernemers met werknemers in…
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) werk je voor een rechtspersoon: je bv. Je bent in dienst van je eigen onderneming en betaalt naast loonheffing…