Categorieën

Als ondernemer loop je vroeg of laat tegen een juridisch akkefietje aan. Met een klant, leverancier, de overheid of personeel. De bereidheid om een claim in te dienen, groeit. Gelukkig bestaan er rechtsbijstandverzekeringen, maar let op: de polissen dekken niet alles.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Is het de kosten waard?


De kans op een geschil is de laatste jaren groter geworden. Klanten zijn mondiger en nemen sneller juridische stappen. Dat geldt ook voor personeel en leveranciers en andere partijen waar u als ondernemer mee te maken krijgt. Voor u er erg in hebt, zit u in ‘een procedure’. Dan is wijze raad duur, want een beetje advocaat rekent als snel € 200,- per uur. De kosten voor een jurist in bijvoorbeeld een ontslagzaak bedragen duizenden euro’s. Een slepende kwestie met de gemeente kan nog méér in de papieren lopen. Beschikt u over dergelijke reserves? Dan kunt u in principe het risico dragen, uzelf honderden euro’s premie besparen en uw reserves verder uitbreiden. Maar dan moet u nog wel weten dat rechtsbijstandverzekeringen meer bieden dan alleen een onkostenvergoeding voor bepaalde juridische kosten.

Toegevoegde waarde

Een belangrijk onderdeel van de dekking is het ‘gratis’ advies. Als verzekerde kunt u over juridische kwesties bellen of mailen met een deskundige jurist. Sommige verzekeraars bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om de leveringsvoorwaarden of een arbeidscontract juridisch te controleren. De waarde van dergelijk advies is moeilijk in geld uit te drukken, maar is zeker een toegevoegde waarde van een rechtsbijstandverzekering.
Deze dienstverlening is overigens ook in het belang van de verzekeraars zelf. Door klanten adequaat te helpen, is de kans groter dat problemen sneller en dus goedkoper worden opgelost, het liefst zonder tussenkomst van een rechter. Er valt veel te zeggen voor deze aanpak: het bespaart tijd en geld en u voorkomt het risico van een procedure en een uitspraak. U kunt immers ook verliezen.

Voor de rechter

Iemand die er op staat om de tegenpartij voor de rechter te sleuren, kan misschien beter een ‘gewone’ advocaat inschakelen. Rechtsbijstandverzekeraars helpen wel bij een gang naar de rechtbank, maar dat doen ze in de regel alleen nadat ze de kansen op succes hebben ingeschat. Als de kans op winst klein is, houden ze zich het recht voor om van procederen af te zien. Een ‘gewone’ advocaat kan een zaak aannemen ook al is de winst klein, omdat er toch voor zijn diensten betaald wordt. Maar soms is ook het tegenovergestelde het geval, advocaten weigeren uw (misschien wel zeer kansrijke) zaak, omdat het naar verhouding niet genoeg opbrengt voor het werk dat moet worden gedaan.

Extra

De meeste verzekeraars bieden niet alleen rechtsbijstand, maar ook incassohulp en gaan achter uw geld aan. Een handig extraatje, maar let op: sommige zaken zijn uitgesloten. Zo is de dekking buiten Nederland per maatschappij verschillend en is de vergoeding voor het inschakelen van externe hulp aan een maximum gebonden.

Franchise


Soms geldt er ook een eigen risico en een zogeheten ‘franchise’. Dat is het minimale belang waarvoor u procedeert. Als de franchise € 125 is en een geschil heeft een belang van € 125 of meer, dan wordt u voor het hele bedrag geholpen (en dus niet onder aftrek van € 125).

Gaat de zaak om een lager bedrag dan deze franchise, dan bieden sommige verzekeraars geen rechtsbijstand. Meestal betreft het geschillen met een belang van enkele honderden euro’s. Wie daar niet van op de hoogte is, zal snel de indruk krijgen dat ‘de rechtsbijstandverzekeraars er alles aan doen om maar niet te hoeven uitkeren’ (een klacht die adviseurs van De Zaak meer dan eens horen). Maar het is juist bedoeld om misbruik van de verzekering te voorkomen. Let op: de franchise verschilt nogal per maatschappij.

Wie zijn de aanbieders?

Er zijn drie zelfstandige rechtsbijstandverzekeraars in Nederland, te weten DAS, ARAG en Anker Rechtsbijstand. Daarnaast is er de stichting SRK. SRK is in het leven geroepen door twaalf verschillende verzekeringsmaatschappijen, zoals Anker Rechtsbijstand en Nationale Nederlanden. Het is een volledig onafhankelijke stichting die rechtshulp verleent aan particulieren en bedrijven, via de pakketverzekeringen van die twaalf maatschappijen.
Soms kan het aantrekkelijker zijn om de verzekering via uw vaste tussenpersoon af te sluiten in verband met combinatiekortingen. De dekking is in de regel gebaseerd op standaardpakketten. Of u via de ene of de andere tussenpersoon binnenkomt, maakt niet zoveel uit.
Onderling verschillen de verzekeringsmaatschappijen wel van elkaar. Zo geldt er bij de één een eigen risico of eigen bijdrage en bij de ander niet; verschillen de wachttijden en uiteraard de kosten. Om de exacte prijzen goed met elkaar te vergelijken zit er niets anders op dan de polissen met elkaar te vergelijken. U kunt zich daarin laten bijstaan door uw tussenpersoon.

Verzekeraars die meerdere producten aanbieden zijn overigens verplicht om de rechtsbijstand bij een andere partij onder te brengen om belangenverstrengeling te voorkomen. U kunt immers een geschil krijgen met een verzekeringsmaatschappij en ook in dát geval wilt u natuurlijk goed geholpen worden. Mocht het zo zijn dat de tegenpartij ook een polis heeft bij dezelfde rechtsbijstandaanbieder, dan krijgt een van de betrokkenen volgens de meeste polisvoorwaarden een maximumvergoeding voor rechtshulp naar keuze.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering nog niet geregeld? Voorkom hoge schadeclaims via De Zaak.

Welke polis?


Verder moet u opletten dat de polis bij u past. Sommige aanbieders bieden speciale pakketten voor zzp’ers of een maatwerkproduct voor uw bedrijf. Vergeet niet de polis aan te passen als uw bedrijf groeit of inkrimpt. Misschien sluit u deze voor het eerst een polis af als zelfstandige zonder personeel, maar gaat het zo goed dat u later iemand moet aannemen. Dat heeft gevolgen voor de dekking en de premie.

Andere zaken om op te letten bij het kiezen van een polis voor rechtsbijstandsverzekering:

  • Is er een vrije advocaatkeuze als men extern gaat? Veel polissen dekken niet de kosten van een advocaat naar keuze.
  • Voor welke duur moet een polis worden afgesloten, zit u vast aan een langlopend contract?
  • Is er sprake van een vaste jurist die u gedurende het schadegeval ondersteunt en de zaken regelt? Of krijgt u te maken met wisselende juristen?
  • Geldt er een termijntoeslag voor maandbetaling?
Wel gedekt bij een rechtsbijstandsverzekering

Juridisch advies
De verzekeraar staat u, meestal telefonisch, bij met raad en daad. Handig, en het scheelt u kostbaar telefoontje naar een advocaat. De kosten van de door de verzekeraar ingeschakelde juristen worden vergoed.

Griffiegeld

De kosten die u bij de rechtbank betaalt voor het in behandeling nemen van de zaak. Meestal betreft dit enkele honderden euro’s.

Incasso De meeste polissen dekken ook de kosten van een incassoprocedure. Let wel op, want soms moet u hiervoor een extra dekking afsluiten.

Niet gedekt bij een rechtsbijstandsverzekering

Lopende zaken

Vaak geldt een ‘wachttijd’ van drie maanden en voor arbeidszaken soms wel zes maanden. Daarna kunt u pas een zaak voorleggen.

Geschillen over intellectueel eigendom

De – dure – geschillen over intellectueel eigendom zijn vaak uitgesloten. Ook voor strafzaken hoeft u niet bij de verzekeraar te zijn als er opzet in het spel is.

Alle kosten

Denk niet dat u eindeloos kunt doorprocederen. De meeste polissen vergoeden het inschakelen van externe deskundigen tot een bepaald maximum. Die verschilt per polis, maar ligt meestal rond de €30.000.

Met dank aan: Cor Kok, Allsurance

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) werk je voor een rechtspersoon: je bv. Je bent in dienst van je eigen onderneming en betaalt naast loonheffing…
Als ondernemer heb je dagelijks te maken met uitdagingen en risico’s. Of je nu een startende ondernemer bent, zzp’er, of een gevestigd bedrijf runt,…
Jezelf zakelijk verzekeren kost geld, maar kan een hoop financiële ellende voorkomen. Dat geldt voor zowel zzp’ers als ondernemers met werknemers in…