Categorieën

Werkgevers kunnen zelf kiezen hoe zij omgaan met het risico van gedeeltelijk arbeidsgeschiktheid van werknemers. Je kunt het risico publiek verzekeren, óf eigenrisicodrager worden. Wat voordeliger is, is zeer afhankelijk van de individuele situatie en dus niet eenvoudig te stellen. Wel informeren we je graag over de opties.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Publiek verzekeren

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers via het UWV te verzekeren voor de sociale verzekeringswetten: de WAO/ WIA, ZW en WW. Als een zieke werknemer na twee jaar nog niet gere-integreerd is, heeft hij recht op een IVA- (bij volledige arbeidsongeschiktheid) of WGA-uitkering (bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid), van het UWV.

Voor de WGA-verzekering betaal je een basispremie en een gedifferentieerde premie aan het UWV. Het premiebedrag is deels afhankelijk van de instroom in de WAO en WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). ‘Schone’ bedrijven, bedrijven zonder ziek personeel, worden beloond met een lagere premie. Bedrijven met een ziektegeschiedenis betalen meer. De premie van het UWV is in het begin laag, maar zal steeds hoger worden naarmate er steeds meer WGA-uitkeringen door hen uitbetaald gaan worden.

Eigenrisicodrager

Werkgevers die het risico van gedeeltelijk arbeidsgeschiktheid niet publiek willen verzekeren bij het UWV, kunnen ook besluiten Eigenrisicodrager (ERD) te worden. Zij betalen aan het UWV alleen de basispremie, niet de gedifferentieerde premie, en zijn zelf tien jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie en de uitkeringen van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers. Ook voor de re-integratie van deze werknemers wanneer zij reeds uit dienst zijn.

Als een WGA-uitkering vóór 1 januari 2007 is verstrekt, bedraagt de eigenrisicoperiode vier jaar.

Eigenrisicodragers kunnen er ook voor kiezen om het risico op kosten van uitkeringen en re-integratie onder te brengen bij een private verzekeraar naar keuze. Of informeer bijvoorbeeld of jouw brancheorganisatie een collectieve verzekering heeft afgesloten waarbij je je kunt aansluiten.

Er zijn twee voorwaarden waar eigenrisicodragers voor de WGA aan moeten voldoen:

  • Je beschikt over een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of een erkende verzekeraar. Je kunt een modelgarantieverklaring downloaden bij de Belastingdienst.
  • Je bent in de drie jaar voor de beoogde ingangsdatum niet al eerder eigenrisicodrager voor de WGA geweest.

Risico verzekeren

De premies van de particuliere verzekeraars zijn scherper dan die van het UWV. Gemiddeld liggen ze onder de 0,40% met een premiegarantie voor langere tijd. Ook bieden zij vaak extra’s, zoals vakantiebonnen. De verzekeraars gaan er namelijk van uit dat zij een werknemer beter en sneller kunnen laten re-integreren en daardoor goedkoper kunnen werken.

Een ERD heeft in beginsel ook de re-integratieverplichting voor de betreffende tien jaar, maar kan daarbij ook worden ondersteund door een particuliere verzekeraar (ook voor hun eigen financiële belang).

Wanneer overstappen?

Werkgevers kunnen twee keer per jaar overstappen van UWV naar ERD, per 1 januari en per 1 juli. De opzegtermijn bedraagt dertien weken. Het verzoek om Eigenrisicodrager te worden moet dus worden ingediend vóór 1 april, of vóór 2 oktober. Je kunt je aanmelden via de Belastingdienst.

Startende werkgevers kunnen – naast de jaarlijkse data 1 januari en 1 juli – ook eigenrisicodrager voor de WGA worden met ingang van het moment waarop hun werkgeverschap is begonnen. Bij je aanmelding als werkgever moet je dan het aanvraagformulier meesturen.

In de praktijk zal het Eigenrisicodragerschap vooral voordelig zijn voor schone bedrijven en bedrijven die wel een recent WAO-verleden hebben, maar daarna geen WIA-instroom. Met de aantrekkelijke aanbiedingen van de verzekeraars is behoorlijk te ‘verdienen’. Maar om te bepalen wat voor jou voordeliger is, is het raadzaam een adviseur in te schakelen die je bedrijf doorlicht en maatwerk levert.

In- en uitlooprisico

Er zitten wel wat haken en ogen aan het ‘eigenrisico dragerschap’. Verzekeraars dekken namelijk niet het ‘inlooprisico’. Als je overstapt naar een particuliere verzekeraar, blijven de kosten van eventuele uitkeringen voor bestaande ziektegevallen voor jouw rekening. Bovendien geldt voor private verzekeraars geen acceptatieplicht. Als een verzekeraar niet bereid is een zieke werknemer mee te verzekeren, kun je een andere verzekeraar zoeken. Je kunt ook alsnog de WGA-uitkering voor de zieke werknemer zelf betalen of (al je personeel) (blijven) verzekeren bij het UWV.

Ook het UWV verzekert het in- en uitlooprisico niet. Terugkeren bij het UWV is mogelijk, maar deze organisatie biedt geen dekking voor de medewerkers die bij het terugkeren ziek zijn (inlooprisico) en stopt de uitkering voor de lopende ziektegevallen wanneer een bedrijf is uitgetreden (uitlooprisico). ‘Brandende huizen’ worden dus niet verzekerd.

Handleiding

Op de site van de UWV vind je onder meer de Handleiding Eigenrisicodrager WGA.

WGA-premies verhalen
Eigenrisicodragers kunnen óf de WGA-lasten (als zij geen private verzekering hebben) óf de verzekeringspremie voor maximaal de helft verhalen op het nettoloon van de werknemers. Het gaat om het deel van de premie dat betrekking heeft op het WGA-risico.
Werkgevers die bij het UWV verzekerd zijn, kunnen de gedifferentieerde WGA-premie ook voor maximaal 50% verhalen op hun werknemers.

Met dank aan Tonie Bosch, Assurantieregisseurs.nl en Rens Schiema, De Gezonde Waarde.nl

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) werk je voor een rechtspersoon: je bv. Je bent in dienst van je eigen onderneming en betaalt naast loonheffing…
Als ondernemer heb je dagelijks te maken met uitdagingen en risico’s. Of je nu een startende ondernemer bent, zzp’er, of een gevestigd bedrijf runt,…
Jezelf zakelijk verzekeren kost geld, maar kan een hoop financiële ellende voorkomen. Dat geldt voor zowel zzp’ers als ondernemers met werknemers in…