Geld lenen van de eigen BV

Het hoeft geen probleem te zijn om bij uw eigen BV te lenen. Sterker nog: afhankelijk van het bestedingsdoel van de lening kan het fiscaal uitermate aantrekkelijk zijn.

Geld lenen van BV
U heeft in privé hard geld nodig maar de bank zit bovenop z'n centen. Ondertussen bent u de trotse eigenaar van een bv met een mooie winstreserve. Dividend uitkeren zou kunnen, maar dat wordt belast in de dividend- en de inkomstenbelasting en kost u uiteindelijk 25%.

Waarom zou u het geld van uw BV niet tijdelijk gewoon lenen? In beginsel is het helemaal geen probleem om bij uw eigen BV te lenen. Sterker nog: afhankelijk van het bestedingsdoel van de lening kan het fiscaal uitermate aantrekkelijk zijn om geld te lenen bij de eigen BV.

Een schuld aan de eigen BV wordt op een andere manier behandeld dan een vordering van de dga op de eigen BV. De schuld is een aftrekpost in box 3, de vordering op de eigen BV echter wordt afgehandeld in box 1. Afgezien van schulden en vorderingen tot een zeker bedrag (de bekende rekening-courantverhouding met de eigen BV) mogen schulden en vorderingen niet onderling gesaldeerd worden.

Wordt de schuld aangegaan voor consumptieve doeleinden (waaronder begrepen schulden die worden aangegaan om in privé te beleggen) dan is de rente die aan de BV betaald moet worden niet aftrekbaar. De door de BV ontvangen rente is echter bij de BV wel belast.

Interessanter wordt het als de schuld bij de eigen BV wordt aangegaan voor de aanschaf van een woning. Ook de rente op een lening die is aangegaan voor de kosten van onderhoud, verbetering en verbouwing van de eigen woning zijn aftrekbaar.

Voorbeeld
Stel dat een dga een eigen woning koopt voor een bedrag van € 500.000. Het inkomen van de dga is zo hoog dat alle betaalde rente kan worden afgetrokken tegen een tarief van 52%. Het eigenwoningforfait laten we gemakshalve buiten beschouwing, omdat dat de vergelijking niet beïnvloedt. Omdat de lening wordt aangegaan voor een eigen woning wordt deze afgehandeld in box 1. De te betalen rente bedraagt 5%.

De BV beschikt over voldoende liquide middelen om geld uit te kunnen lenen aan de dga. Als de dga een financiering afsluit bij de bank is hij een bedrag van € 25.000 aan rente verschuldigd. Hiervan krijgt de dga 52% terug van de belasting, oftewel een bedrag van € 13.000. Hij betaalt aan rente netto een bedrag van € 12.000.

Als de dga niet bij de bank maar bij de eigen BV leent moet hij zakelijk handelen, dus moet ook daar 5% rente te worden betaald. Ook hier betaalt de dga netto € 13.000. Bij de BV wordt de ontvangen rente van € 25.000 belast. Uitgaande van een tarief van 20% heeft dit een aanslag van € 5000,- tot gevolg.

 Desgewenst kan het netto resterende bedrag van € 20.000 als dividend uitgekeerd worden naar privé. Daar is het dan wel belast tegen een tarief van 25% inkomstenbelasting. Maar ook dan is het sommetje per saldo positief.

In zijn algemeenheid mag daarom worden gesteld dat geld lenen bij de eigen BV voor de dga fiscaal aantrekkelijk is.

Bedenk wel dat om fiscale omgelukken te voorkomen er tussen BV en dga altijd zakelijk gehandeld dient te worden. Hoewel niet vereist, verdient het aanbeveling de (zakelijke) overeenkomst van de geldlening schriftelijk vast te leggen.

Meer Vennootschapsbelasting »

 

Auteur: Gibo Groep
3 Reacties
Tonen
De Zaak - 21 oktober 2010 12:00
De auteur doet voorkomen alsof het rentepercentage van 5% een vast of voorgeschreven percentage is. Dit is zeker niet het geval. Er dient eenvoudigweg zakelijk gehandeld te worden, dus met een verschuldigde rente en verleende zekerheden die marktconform zijn. De invulling daarvan hangt uiteraard af van de aard en omvang van de lening en de persoon van de dga. Zo kan bijvoorbeeld een positieve/negatieve hypotheekverklaring wenselijk zijn.
De Zaak - 25 oktober 2010 12:00
Het verhaal klopt helemaal en verder bespaar je ook nog op "afsluitprovisie" en allerlei andere kosten die banken berekenen. De fiscus probeert echter altijd om aan te tonen dat de situatie niet zakelijk is (zie: consumptief krediet) dus je zal e.e.a. heel goed op papier moeten zetten zodat het "zakelijk handelen" niet ter discussie kan worden gesteld. Let dus goed op de "kleine lettertjes" en maak een goede overeenkomst.
De Zaak - 25 oktober 2010 12:00
Dit voorbeeld is nogal slecht gekozen voor wat betreft het "zakelijk handelen". Een BV kan namelijk een onzakelijke rente van 0% berekenen als renteloze personeelshypotheek.

Een DGA is personeel van de BV, dus een DGA mag sowieso volledig rentevrij een hypotheek aan zichzelf verstrekken. Vervolgens kan de DGA privé gebruik maken van de Wet Hillen (Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld).

Jouw mening

Hoe rekenen jij en je medewerkers meestal af bij het tanken?
Interessant voor u volgens SNS

Jouw mening

Voor mij is het opleiden van medewerkers belangrijk
Interessant voor u volgens ANWB
Advertorial