Als ondernemer kunt u niet zonder zakelijke bank(rekening). En voor de financiering van uw investeringen of voor de groei is een banklening of rekening-courantkrediet vaak een welkome aanvulling op de privéfinanciering. Maar hoe zit het precies met de rechten en plichten van de bank?

Inhoudsopgave

Als ondernemer is het handig als je kunt investeren op momenten dat het nodig is. Zakelijk krediet kan je hier een handje bij helpen. Maar wat zijn jouw opties? Ontdek direct jouw mogelijkheden

Een aparte zakelijke rekening is een must voor iedere ondernemer. Alleen al omdat het de boekhouding aanzienlijk vereenvoudigt als alle geldstromen via één rekening lopen. En u daardoor optimaal zicht houdt op de gang van zaken in uw bedrijf.

Lening afsluiten
Het wordt een ander verhaal als u een lening afsluit of andere verplichtingen aangaat. Nog meer dan bij andere overeenkomsten geldt dat u bij financiële producten nooit en te nimmer blind moet tekenen. Hét bewijs hiervoor is de recente strop die mkb-ondernemers lijden met de afwikkeling van rentederivaten, zogenoemde swaps. Volgens berekeningen van het financiële adviesbureau Cadension staat het Nederlandse midden- en kleinbedrijf voor € 3,9 miljard in de min op rentederivaten. Met deze ‘swaps’ op leningen konden bedrijven zich indekken tegen een rentestijging. Nu de rente al enkele jaren historisch laag staat, is de hoge, vaste rente die bedrijven betalen plotsklaps een blok aan het been.

De moraal van het verhaal: banken komen (nog steeds) tekort in hun informatieplicht en ondernemers gaan (nog steeds) te lichtvaardig verplichtingen aan die vergaande consequenties kunnen hebben. Achteraf kunt u proberen uw gelijk te halen via de rechter, maar dat is niet waarvoor u ondernemer bent geworden. Daarom is het goed om te weten wat u van uw bank mag verwachten.

1. De contractvoorwaarden
Of u nu een lening afsluit of een betaalopdracht verstrekt, voor iedere dienst of product zijn voorwaarden opgesteld. Voordat u een overeenkomst aangaat met uw bank is het zaak om u te verdiepen in deze voorwaarden:

 • In de algemene bankvoorwaarden worden de algemene rechten en plichten van de bank en de rekeninghouder vermeld ten aanzien van bancaire producten. Deze voorwaarden worden door de bank opgesteld en verschillen dus ook per bank.
 • In de productvoorwaarden staan de voorwaarden vermeld die specifiek gelden voor het betreffende product of dienst van uw bank. Daarbij gaat het om de voorwaarden voor bijvoorbeeld internetbankieren of een zakelijk krediet. De productvoorwaarden verschillen per product en per bank. Het gros van de voorwaarden zijn standaard-riedels waarvan u weinig heeft te vrezen. Bij het doornemen van de bepalingen moet u alert zijn op:
 1. de verplichtingen die de bank u oplegt;
 2. de dwangmiddelen van de bank en de momenten waarop de bank deze kan inzetten;
 3. de ontbindende voorwaarden;
 4. de terugbetalings- cq. vernieuwingstermijn en (tussentijdse) herzieningen van de voorwaarden;
 5. eventuele boetebedingen.

Waar moet u op letten?

 • Bij dwangmiddelen moet u bijvoorbeeld denken aan beslag op uw (privé-)bezittingen ed. Vaak vraagt de bank u – samen met uw partner – privé borg te staan.
 • Surseance van betaling en faillissement is bijna standaard een ontbindende voorwaarde.
 • Bij een lening spreekt de bank meestal een looptijd en/of aflossingstermijn(en) met u af. Aan het eind van de looptijd wordt meestal heronderhandeld over de voorwaarden en de hoogte van de lening. Dit kan dus ook betekenen dat de bank aan het eind van de termijn aangeeft dat er geen nieuwe lening komt en dat u wordt verzocht het uitstaande saldo aan te vullen. Dit kan tot acute liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen leiden.
 • Bij de eerder aangehaalde ‘swaps’ is in veel overeenkomsten een boetebepaling opgenomen, waardoor herfinancieren en versneld aflossen van de lening duurder is dan het uitzitten van de looptijd van het contract.

2. Zorgplicht van de bank

Zoals uit het bovenstaande blijkt, heeft een bank een sterke positie. De bank kan en zal haar zekerheden uitoefenen als ze dat noodzakelijk acht en de overeenkomst daar de mogelijkheden toe biedt. Evengoed is de macht van de bank niet onbegrensd. De bank heeft een zorgplicht in haar relatie met de onderneming: uw belangen moeten altijd worden meegewogen in de afweging. Hoe ver de zorgplicht reikt, hangt af van de situatie. Wanneer een krediet wordt opgezegd, moeten daar voldoende zwaarwegende gronden voor zijn en moet de bank de procedure volgen die hiervoor staat. Bovendien moet de bank een redelijke opzeggingstermijn in acht nemen, zodat u de mogelijkheid heeft uw financieringsbehoefte elders onder te brengen.

Tip!

Heeft u door omstandigheden (tijdelijk) moeite om uw verplichtingen na te komen, dan is het zaak om tijdig en open uw problemen te communiceren. Het helpt als u uw boekhouder of accountant betrekt in het gesprek met de bank.

Kosten advies
Wanneer u een complex financieel product afsluit, wordt u een adviesvergoeding in rekening gebracht. Dit is het gevolg van het provisieverbod dat in 2013 is ingegaan. Op het moment dat u bij uw bank met een adviesvraag binnenstapt, is het eerste, oriënterend gesprek in principe gratis. Na dit eerste kennismakingsgesprek kunt u een rekening verwachten. Het is zaak om te zorgen dat u vooraf informeert welke kosten in rekening worden gebracht. Bij ingewikkelde financiële producten worden de eigenschappen van een product bovendien uitgelegd in de financiële bijsluiter.

Dit kennisartikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze kennispartner SNS Bank.

Nieuwsgierig geworden wat jouw kredietopties zijn en tegen welke voorwaarden? Ontdek direct je opties.

Lees ook…
Als je als kleine ondernemer een lening nodig hebt om je zaak verder te helpen, kun je bij een bank aankloppen. Vaak is dat een moeilijke weg. Op zo’n…
Als je voor je bedrijf financiering nodig hebt, dan zou je kunnen aankloppen bij familie of vrienden. Dat scheelt je een heel proces bij een bank of…
Financiering is van vitaal belang voor iedere ondernemer. Of je nu financiering zoekt voor je start up, of geld nodig hebt om je bedrijf te laten…