Categorieën

Ondernemen gaat om geld verdienen, helaas komen er ook kosten bij kijken. Wij hebben voor u op een rij gezet waar u als ondernemer allemaal mee te maken krijgt, naast de te verwachten kosten voor uw bedrijfspand, zakelijk reizen en bedrijfsmiddelen. Er is een troost: al deze kosten zijn wel aftrekbaar.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inschrijving Kamer van Koophandel

Sinds 15 februari 2014 betaalt u €50 als u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is een vergoeding voor de administratieve handelingen. De jaarlijkse bijdrage voor de KvK is daarentegen geschrapt, dus u bent er wel meteen vanaf.

Kosten zakelijke bankrekening

Als ondernemer heeft u waarschijnlijk een zakelijke bankrekening nodig. Deze is duurder dan een particuliere rekening. Er komen periodieke en variabele kosten bij kijken. In dit artikel leest u hoe u deze kosten zo laag mogelijk kunt houden.

Boekhouding

U kunt zelf uw boekhouding bijhouden met behulp van Excel of een gratis programma. Maar zodra u meer service wilt (zoals automatisch facturen versturen, herinneringen krijgen, gratis backups en koppeling met bijvoorbeeld uw webwinkel, de belastingdienst of de KvK), gaat u vaak iets betalen per maand. U kunt uw boekhouding, of in ieder geval uw aangiftes, ook uitbesteden. Dat kost uiteraard geld, maar dan weet u wel zeker dat u aan alle regels voldoet en van elke (betalings)regeling gebruik maakt. In dit artikel leest u hoe u uw boekhouding zo goedkoop mogelijk houdt.

Lidmaatschap vak- of ondernemersorganisaties

Voor elke ondernemer is het belangrijk om een netwerk op te bouwen. Als u lid wordt van een beroepsorganisatie of ondernemersclub in uw omgeving, gaat u daarvoor wel contributie betalen.

Belasting


U betaalt als ondernemer behoorlijk wat belasting. Sowieso betaalt u een taks over uw inkomen, omzet (btw) en winst. Als u een bedrijfspand bezit, betaalt u ook onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en eventueel rioolheffing. Als u openbare grond gebruikt, betaalt u precariobelasting. Als de gemeente uw afval verwerkt, betaalt u reinigingsrecht. Heeft u zelf een stortplaats? Dan heet het afvalstoffenheffing. Als u grondwater onttrekt, betaalt u daar ook voor.

Daarnaast krijgt u te maken met milieubelastingen (over bijvoorbeeld uw motorrijtuig, water, energie en als u kolen gebruikt). Als u zaken doet over de grens, komen er mogelijk ook invoerheffingen en accijnzen bij kijken. Als u reclame heeft die vanaf de openbare weg zichtbaar is, is er reclameheffing. Daarnaast kan uw gemeente u vragen baatbelasting (bij een herinrichting) of forensenbelasting (als u in een andere gemeente woont) te betalen.

Verzekeringen

Uw ziektekostenverzekering is verplicht. Daarnaast verplichten sommige beroepsverenigingen en steeds meer opdrachtgevers de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Het is goed om zelf te bepalen welke risico’s u zelf kunt dragen, en welke u verzekert. U kunt zich verzekeren tegen arbeidsongeschikheid of overlijden (om uw nabestaanden goed achter te laten). Als u een kostbare inventaris heeft (bijvoorbeeld voorraden voor uw winkel) kunt u deze ook verzekeren. Een transportverzekering dekt eventuele schade die ontstaat tijdens het vervoer of laden en lossen van uw spullen. Een kostbaar bedrijfsgebouw kunt u ook beter verzekeren. Maar blijf wel kritisch. Sluit alleen een verzekering af voor kosten die u niet zelf zou kunnen dragen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Je hebt een geniaal concept bedacht en wilt starten als ondernemer. Het plan ligt er en je bent klaar voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel….
Het starten van een eigen handelsonderneming is de laatste jaren erg in trek. De handelssector is namelijk zeer toegankelijk en biedt diverse…
Als franchisenemer stap je in een beproefd concept. Je maakt gebruik van de naamsbekendheid, marketing en inkoop van een bestaande formule. Mooi…