Categorieën

U bent startende ondernemer en zoekt beginkapitaal, maar wilt niet bij de bank aankloppen? Probeer het dan eens bij een particuliere geldschieter. Die geniet in zo'n geval fiscaal voordeel dankzij de regeling durfkapitaal.

Inhoudsopgave

Verbeter je cashflow met flexibel zakelijk krediet. Ontdek gunstige financieringsopties in dit gratis whitepaper.

Tante Agaath

De regeling durfkapitaal staat ook wel bekend als de Tante Agaath-regeling. Hij is van toepassing als een particulier u meer dan € 2.269,- leent om uw onderneming te starten.

Let wel: uw geldschieter geniet fiscaal voordeel (zie onderaan), uzelf niet. De regeling is in het leven geroepen om het u als startende ondernemer gemakkelijker te maken aan kapitaal te komen.

Welke voorwaarden zijn er?

Uw geldgever krijgt alleen fiscaal voordeel als vaststaat dat het gaat om een lening aan een startende ondernemer. Daarvoor moet u de volgende stappen zetten.

Beschikking Belastingdienst Vraag de Belastingdienst om een beschikking waarin staat dat:

 • U in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek in het jaar waarin u de lening krijgt, of in het volgende jaar;
 • U nog geen 7 jaar zelfstandigenaftrek heeft gehad.

Leenovereenkomst opstellen Stel een leenovereenkomst op met uw geldgever. Hierin moet het volgende zijn opgenomen:

 • Het betreft een lening aan een startende ondernemer (durfkapitaal);
 • Het is een achtergestelde lening: de eerste 8 jaar hebben andere schuldeisers voorrang;
 • U gebruikt de lening voor de financiering van bestanddelen die vallen onder het verplichte ondernemingsvermogen;
 • Uw geldgever heeft zelf geen geld geleend om de lening te kunnen verstrekken;
 • Het bedrag waarom het gaat (minimaal € 2.269,-);
 • Het rentepercentage dat voor de lening geldt. Dat mag maximaal de wettelijke rente zijn;
 • De looptijd van de lening;
 • Naam en burgerservicenummer van uzelf en uw geldgever.

De leenovereenkomst moet door beide partijen worden ondertekend en binnen 4 weken bij de Belastingdienst worden geregistreerd.

Regeling geldt niet voor iedereen

Niet alle geldgevers komen in aanmerking voor deze regeling. Uitgesloten zijn:

 • Uw partner. Huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn gelijkgesteld. Ook als u voor de IB een gezamenlijke huishouding voert met een andere persoon, wordt die persoon als ‘partner’ aangemerkt;
 • Degene met wie u samen de onderneming drijft.

Fiscale voordelen voor de geldschieter

Degene die geld aan u leent, heeft fiscaal gezien de volgende voordelen:

Vrijstelling vermogensrendementsheffing
Het leenbedrag is de eerste 8 jaar vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing in box 3 tot maximaal € 56.420 (2011: € 55.476).

Aftrekpost bij kwijtschelden lening die is afgesloten vóór 1 januari 2011
Als u de lening uiteindelijk niet terug kunt betalen, kan uw geldgever u een deel of zelfs de hele hoofdsom van de lening kwijtschelden. Dit verlies is – indien de lening is afgesloten vóór 1 januari 2011 – voor hem als een persoonsgebonden post aftrekbaar voor de inkomstenbelasting tot maximaal € 46.984 per startende ondernemer.

Indien een nagekomen terugbetaling komt op een afgeschreven lening en daarvoor aftrek is toegestaan, wordt – ook nog na 1 januari 2011 – de persoonsgebonden aftrek in zoverre teruggenomen.

Er moet dan wel aan de volgende 2 voorwaarden worden voldaan:

 • Het bedrag is binnen 8 jaar na het verstrekken van de lening kwijtgescholden.
 • De Belastingdienst heeft een beschikking afgegeven dat u het kwijt te schelden bedrag niet meer kunt terugbetalen.

Heffingskorting inkomstenbelasting
Uw geldgever krijgt een heffingskorting op de inkomstenbelasting. Deze is in 2012 0,7% (2011: 1,0%) van de gemiddelde vrijstelling die in box 3 voor hem geldt. De gemiddelde vrijstelling is in 2012 maximaal € 56.420 (2011: € 55.476).

Indien hij het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft, dan geldt een gezamenlijke vrijstelling van € 112.840 (2011: € 110.952).

– Om te kwalificeren als belegging in durfkapitaal moet de leenovereenkomst binnen vier weken zijn geregistreerd bij de Belastingdienst.

Doelen stellen

Of je nu starter bent of al jaren ondernemer, het stellen van concrete doelen is een belangrijke vaardigheid. In deze whitepaper lees je alles over hoe je met concrete doelen een succesvol bedrijf bouwt.

Wil jij je voorraad aanvullen of betalen je klanten laat? Dit kan je makkelijk oplossen met flexibel zakelijk krediet. Leer hoe jij je cashflow verbetert en financiële stabiliteit kan bereiken met dit gratis whitepaper.

Lees ook…
Werken vanuit de eigen woning biedt een aantal voordelen voor kleine ondernemers. Niet alleen kun je (meestal) werken zonder afgeleid te worden door…
De winstmarge op jouw producten of diensten is een belangrijke graadmeter van de gezondheid van je onderneming. Bereken je winstmarge snel met onze…
Start-ups zijn voor ondernemers een spannend en potentieel lucratieve investering, maar er komen ook grote risico’s bij kijken. In dit artikel…
Steeds meer mkb-bedrijven kiezen voor crowdfunding om financiering voor projecten of innovaties binnen te halen. Die populariteit is begrijpelijk, maar…
Ga je om tafel met investeerders? Dan wil je ze natuurlijk over de streep trekken. Of je nu een start-up bent die op zoek is naar groeikapitaal of een…
i.s.m.
Heb je extra geld nodig voor je bedrijf om een tijdelijk tekort te overbruggen? Bijvoorbeeld als klanten laat betalen of om je voorraad aan te vullen?…