Een bank die met u meedenkt en uw onderneming ondersteunt waar nodig. Dat is waar u als ondernemer naar op zoek bent. Voor een goede relatie is het van belang dat u helder en duidelijk bent in uw wensen, behoeftes en in uw communicatie, óók nadat u uw bankfinanciering rond heeft. Zo haalt u meer uit de relatie met uw bank.

Inhoudsopgave

Als ondernemer is het handig als je kunt investeren op momenten dat het nodig is. Zakelijk krediet kan je hier een handje bij helpen. Maar wat zijn jouw opties? Ontdek direct jouw mogelijkheden

Van koploper tot ‘eentje voor de afdeling voor probleemkredieten’. Het maakt uit in welke categorie uw bank u plaatst. Daarbij geldt: hoe meer inzicht u een bank biedt in uw onderneming, hoe groter de kans dat u een goede rating krijgt. Laat daarom zien dat u weet wat er in de onderneming speelt.

  1. Probeer te denken als bank

Waarom zou u zelf in uw onderneming investeren? Wat maakt u succesvol? Op die vragen moet u duidelijk antwoord kunnen geven, met een goede onderbouwing in cijfers. Uw bank kijkt bij een krediet- of investeringsverzoek altijd naar:

  • de verhouding tussen de kredietbehoefte en het doel van uw investering; en
  • de terugverdiencapaciteit (is de omzet hoog genoeg om de lening in de beoogde termijn af te lossen?)

Geef dus altijd concreet aan wat de financieringsbehoefte is en voor welke bedrijfsmiddelen u deze wilt inzetten. Alleen met cijfers die een goed verhaal vertellen, maakt u kans op een positief oordeel.

Let op! In hoge voorraden en slecht betalende klanten gaat ongemerkt veel geld zitten. Houd dit scherp in de gaten, ze schaden uw kredietwaardigheid.

  1. Kredietwaardigheid onderstrepen

Hoe kredietwaardig uw bedrijf is voor de bank laat u zien aan de hand van uw bezit en prestaties. Laat onder meer zien welke activa in uw bedrijf aanwezig zijn. Of in hoeverre uw eigen vermogen solide is en in welke mate sprake is van vreemd vermogen en voor welke doeleinden.
Bij de beoordeling van de rentabiliteit (winstgevendheid) let de bank op de prestaties van de afgelopen jaren. Vaak vraagt deze op zijn minst de jaarcijfers van de laatste twee jaren en een liquiditeitsbegroting waarin uw plannen goed financieel zijn onderbouwd.

  1. Actuele cijfers paraat

Cijfers uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het is belangrijk dat uw cijfers up-to-date zijn en dat u kortetermijnprognoses paraat heeft. Belangrijke vragen voor de bank zijn: wat zijn uw uitgaven, uw voorraden en hoe lang wachten uw debiteuren met betalen? Een up-to-date boekhouding is bij het beantwoorden van deze vragen essentieel. Werk dus als het even kan met een professioneel boekhoudpakket. De meeste aanbieders bieden online abonnementen voor een paar tientjes per maand.

  1. SBR

De drie grote banken maken sinds kort gebruik van Standard Business Reporting (SBR). Dit is een gestandaardiseerde methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële verslagen en kredietrapportages. U schiet de informatie met een simpele handeling vanuit het boekhoudpakket door naar uw bank.

Tip!: Als uw accountant of administratiekantoor uw aanvraag begeleidt, vergroot dit de kansen voor uw aanvraag.

  1. Stel u proactief op

Bankkredieten hebben vaak een concreet investeringsdoel – meestal de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel – en een vaste looptijd. Houd deze einddatum scherp in de gaten. De bank verwacht dat u de lening op dat moment daadwerkelijk aflost. Betekent dit een aanslag op uw financiële speelruimte, dan is het onverstandig om te wachten tot de bank bij ú aanklopt. Transparantie en communicatie zijn de kernbegrippen bij het contact met de bank. Het gaat erom dat de bank het vertrouwen in u behoudt. Dat betekent afspraken nakomen en als dat (tijdelijk) niet lukt onderhandelen over nieuwe afspraken.

Tip! Via fiscale regelingen en subsidies kunt u een deel van uw investeringen binnen een jaar terugverdienen. Neem de Energie Investeringsaftrek (EIA) en verschillende innovatiekredieten voor het mkb. Bijna altijd geldt dat u vooraf uw (subsidie)aanvraag moet indienen! U vindt de regelingen terug op de sites rijksoverheid.nl of rvo.nl. Laat uw bank zien voor welke regelingen en bedragen u in aanmerking komt.

Dit kennisartikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze kennispartner SNS Bank.

Nieuwsgierig geworden wat jouw kredietopties zijn en tegen welke voorwaarden? Ontdek direct je opties.

Lees ook…
Als je als kleine ondernemer een lening nodig hebt om je zaak verder te helpen, kun je bij een bank aankloppen. Vaak is dat een moeilijke weg. Op zo’n…
Als je voor je bedrijf financiering nodig hebt, dan zou je kunnen aankloppen bij familie of vrienden. Dat scheelt je een heel proces bij een bank of…
Financiering is van vitaal belang voor iedere ondernemer. Of je nu financiering zoekt voor je start up, of geld nodig hebt om je bedrijf te laten…