Categorieën

Als ondernemer kun je een beroep doen op subsidies of financiële steun vanuit de overheid. Dit stelt je in staat om je (startende) onderneming verder te helpen. Welke veelvoorkomende subsidies voor ondernemers zijn er? En hoe kun je als ondernemer gebruik maken van dit soort regelingen? In dit overzicht leggen we je uit hoe subsidies je als ondernemer verder kunnen helpen.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Het belang van subsidies en financiële steun voor ondernemers

Subsidies en financiële steun zijn belangrijk voor de financiering en groei van jouw onderneming. Met de steun van deze regelingen kun je als (startende) ondernemer een investering financieren, zoals nieuwe bedrijfsactiviteiten, nieuwe producten, de ontwikkeling van diensten het creëren van banen. Subsidies helpen je verder en zo draag jij bij aan de groei van de lokale economie en kan je zelfs een bredere impact maken op de nationale economie.

Het opstarten van een bedrijf brengt risico’s met zich mee, zoals financiële onzekerheid en marktvolatiliteit. Heb je als starter financiële ondersteuning nodig? Dan kunnen subsidies en financiële steun kunnen je helpen door kapitaal, leningen en andere financiële middelen beschikbaar te stellen. Dit geeft je als starter een grotere kans op succes en moedigt je aan om nieuwe bedrijven te starten.

Financiële steun kan je als ondernemer verder in staat stellen om te investeren in onderzoek. Je kunt het geld gebruiken voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe technologieën, producten of processen.

Een ander voordeel is ten slotte het creëren van banen. Subsidies en financiële steun geven je de mogelijkheid om je bedrijf op te schalen, uit te breiden en meer werknemers aan te nemen.

Soorten subsidies en financiële steun

Er zijn verschillende soorten subsidies beschikbaar voor ondernemers, afhankelijk van het land, de regio en het doel van de subsidie. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten subsidies:

 • Subsidies voor startups zijn gericht op het ondersteunen van startende ondernemers. Ze kunnen bestaan uit financiële middelen, zoals subsidies voor zaakvoering of bedrijfsontwikkeling, om de opstartkosten te dekken en de eerste groeifase van je bedrijf te ondersteunen.
 • Onderzoeks- en ontwikkelingssubsidies zijn bedoeld om je als ondernemer aan te moedigen te investeren in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, technologieën of diensten. Ze kunnen financiële ondersteuning bieden voor onderzoeksprojecten, innovatiecentra, samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstellingen en meer.
 • Exportsubsidies worden verstrekt aan bedrijven die internationale handel en export bevorderen. Ze kunnen bestaan uit financiële middelen, adviesdiensten, marktonderzoek of begeleiding om je te helpen bij het betreden van buitenlandse markten en het vergroten van je exportactiviteiten. Er zijn ook uiteenlopende fondsen in Europa beschikbaar voor mkb-ondernemers.
 • Ook worden er subsidies verstrekt aan bedrijven die investeren in groene technologieën, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie of milieuvriendelijke productieprocessen. Deze subsidies kunnen je helpen bij het verminderen van de milieu-impact en het bevorderen van duurzame praktijken.
 • Training- en opleidingssubsidies richten zich op het ondersteunen van de ontwikkeling van vaardigheden en het opleiden van werknemers binnen je onderneming. Ze kunnen worden gebruikt voor het financieren van interne opleidingen, het inhuren van externe trainers of het dekken van de kosten van cursussen en certificeringen.
 • Regionale ontwikkelingssubsidies zijn gericht op het stimuleren van economische groei in specifieke regio’s of achtergestelde gebieden. Ze kunnen bestaan uit financiële steun, belastingvoordelen, infrastructuurverbeteringen of andere stimuleringsmaatregelen om jouw ondernemerschap in die regio’s te bevorderen.

De beschikbaarheid en toepassing van subsidies variëren van land tot land en zelfs binnen verschillende regio’s en gemeenten. Je kunt contact opnemen met overheidsinstanties, kamers van koophandel of zakelijke adviesorganisaties om specifieke informatie te verkrijgen over subsidies die beschikbaar zijn voor je specifieke situatie.

Een overzicht subsidies voor ondernemers

Er zijn verschillende subsidies, waar je als ondernemer een beroep op kunt doen. Ze hebben vaak betrekking op duurzaamheid of innovatie. Ben je op zoek naar een bepaalde subsidie? De Subsidie- en financieringswijzer helpt je financiële ondersteuning voor je plannen te vinden. De belangrijkste subsidies zijn:

 • Innovatiebox: De Innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten. Hiervoor geldt dan een effectief belastingtarief van 9% in plaats van het maximale tarief van 25%. De Belastingdienst voert de Innovatiebox uit.
 • WBSO: De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) helpt ieder jaar 20.000 ondernemingen om Speur- en Ontwikkelwerk (S&O) uit te voeren. Door de WBSO worden je kosten als ondernemer veel lager. Er wordt namelijk via je belastingaangifte een deel van de kosten en uitgaven van je R&D-project/S&O-project vergoed.
 • MIT-subsidie: MIT staat voor mkb innovatiestimulering Regio en Topsectoren, Ze richt zich op mkb’ers die innovaties ontwikkelen binnen de Topsectoren. Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven in uitblinkt. De subsidie kan oplopen tot € 20.000 voor een MIT haalbaarheidsproject en € 350.000 voor een MIT R&D-samenwerkingsproject.
 • EIA: Als je als ondernemer wilt investeren in bijvoorbeeld duurzame energie of in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, kun je gebruik maken van de Energie-Investeringsaftrek (EIA). De regeling maakt het mogelijk dat je 45,5% van de investeringskosten kunt aftrekken van je winst . Dit verlaagt je fiscale winst. Er is een aanvraagprocedure specifieke criteria, zoals de verplichting om je investering vooraf te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • VAMIL & MIAregeling: Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kun je als ondernemer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%.

Welke ondernemers en sectoren komen in aanmerking voor specifieke financiering?

Verschillende soorten ondernemers en sectoren kunnen in aanmerking komen voor specifieke financiering, afhankelijk van de doelstellingen en prioriteiten van de subsidieprogramma’s. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Veel subsidies zijn gericht op het ondersteunen van creatieve (startende) ondernemers die investeren in innovatie, technologische ontwikkeling en onderzoek. Deze subsidies kunnen je als creatieve starter helpen bij het dekken van opstartkosten, R&D-activiteiten, octrooiaanvragen, marktvalidatie en groeiplannen.
 • Met het oog op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid worden er uiteenlopende fondsen verstrekt aan duurzame ondernemers die zich bezighouden met hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, circulaire economie, groene technologieën, duurzaam transport en andere milieuvriendelijke initiatieven.
 • Mkb-bedrijven: Subsidieprogramma’s kunnen specifieke steun bieden aan het mkb. Deze subsidies kunnen gericht zijn op het bevorderen van groei, innovatie, internationalisering, export, personeelsontwikkeling en duurzaamheid binnen het mkb.
 • Als mkb bedrijf kun je naast subsidies ook gebruik maken van de Borgstelling mkb kredieten (BMKB). Als je als bedrijf te weinig onderpand hebt om geld te lenen, vergroot de BMKB het onderpand en dus ook financierbaarheid van de onderneming. Er is nu ook een financieringsmogelijkheid voor verduurzamingsinvesteringen: de BMKB-G. De overheid staat garant bij deze regelingen.
 • Er zijn subsidies en steunmaatregelen beschikbaar voor sociale ondernemingen die zich inzetten voor maatschappelijke impact en het oplossen van sociale problemen. Deze subsidies kunnen gericht zijn op het bevorderen van sociale inclusie, werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, duurzame ontwikkeling en gemeenschapsprojecten.
 • Sommige subsidies en steunmaatregelen zijn specifiek gericht op bepaalde sectoren, zoals landbouw, voedselproductie, technologie, cultuur, toerisme, gezondheidszorg, transport, enzovoort. Dergelijke voorzieningen kunnen bedoeld zijn om specifieke uitdagingen aan te pakken, sectorale groei te stimuleren of strategische doelstellingen te ondersteunen.

Hoe kun je als ondernemer subsidie aanvragen?

Er zijn verschillende relevante instanties en organisaties betrokken zijn bij het verlenen van subsidies. Voorbeelden zijn de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

De RVO is een uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid die je onderneming ondersteunt bij diverse zaken, waaronder subsidies. De RVO biedt verschillende subsidies en financieringsregelingen aan voor ondernemers, zoals de bovenstaande MIA & Vamil-regeling, de WBSO-regeling en vele andere. Bekijk de website van RVO om te achterhalen welk subsidieprogramma relevant is voor jouw bedrijf en activiteiten.

Voor de meeste subsidieaanvragen via de RVO moet je een account aanmaken op het eLoket van RVO (https://mijn.rvo.nl/home). Volg de registratieprocedure en vul de benodigde gegevens in.

De ROM’s investeren met name in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven. Ook herstructureren zij bedrijventerreinen. Kijk op de site van ROM Nederland onder welke ROM jouw bedrijf valt.

Hoe is het algemene aanvraagproces van subsidies voor ondernemers?

Het proces van subsidieaanvragen is afhankelijk van de regio of het specifieke subsidieprogramma. Over het algemeen zijn er echter enkele stappen die je kunt volgen bij het aanvragen van subsidies als ondernemer:

 • Doe onderzoek en identificeer subsidieprogramma’s die relevant zijn voor jouw bedrijf en sector. Dit kan onder meer overheidswebsites, kamers van koophandel, regionale ontwikkelingsorganisaties en andere zakelijke ondersteuningsinstanties omvatten.
 •  Lees zorgvuldig de subsidiecriteria en -vereisten door om te bepalen of jouw onderneming in aanmerking komt voor de subsidie. Let op zaken als bedrijfsgrootte, sector, locatie en andere specifieke criteria die van toepassing kunnen zijn.
 •  Verzamel alle benodigde documentatie en informatie die vereist zijn voor de subsidieaanvraag. Dit kan onder meer zakelijke plannen, financiële overzichten, projectbeschrijvingen, cv’s van sleutelpersoneel en andere relevante documenten omvatten.
 • Vul het subsidieaanvraagformulier nauwkeurig en volledig in. Zorg ervoor dat je alle gevraagde informatie verstrekt en alle relevante vragen beantwoordt. Wees duidelijk en specifiek over hoe de subsidie jouw bedrijf zal helpen en welke doelstellingen je ermee wilt bereiken.
 • Voeg alle benodigde ondersteunende documenten toe aan je subsidieaanvraag, zoals financiële rapporten, offertes, referenties, certificeringen of andere documenten die de informatie in je aanvraag ondersteunen.
 •  Zorg ervoor dat je de subsidieaanvraag indient binnen de opgegeven deadline. Houd er rekening mee dat sommige subsidieprogramma’s specifieke aanvraagvensters hebben, dus wees op tijd met het indienen van je aanvraag.
 •  Afhankelijk van het subsidieprogramma kunnen er aanvullende stappen zijn, zoals het indienen van aanvullende informatie of het beoordelen van je bedrijf door een commissie. Volg deze stappen zoals aangegeven.
 •  Het is raadzaam om contact op te nemen met de subsidieverstrekkende instantie of zakelijke ondersteuningsorganisaties voor begeleiding en advies bij het aanvragen van subsidies. Ze kunnen je helpen bij het navigeren door het proces en kunnen specifieke informatie verstrekken met betrekking tot de beschikbare subsidies in jouw regio en sector.

Wat zijn toekomstige ontwikkelingen op het gebied van subsidies?

De overheid trekt de komende jaren veel geld uit het op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid. Er zijn miljarden beschikbaar. Daarom is het waarschijnlijk dat er in de toekomst meer subsidies zullen worden verstrekt aan ondernemers die investeren in groene technologieën, energie-efficiëntie, circulaire economie en andere duurzame oplossingen.

Ook zullen er waarschijnlijk meer subsidies gericht zijn op het ondersteunen van ondernemers die investeren in digitale transformatie, AI, cybersecurity en andere opkomende technologieën.

Als ondernemer creëer je banen en stimuleer je economische groei. Dit zijn belangrijke speerpunten van de Nederlandse overheid. Daarom zullen er misschien meer subsidies komen, die gericht zijn op het ondersteunen van start-ups, scale-ups en MKB-bedrijven. Hierdoor wordt de werkgelegenheid gestimuleerd en het ondernemersklimaat versterkt.

Ten slotte kan er kan er een grotere focus komen op subsidies en regelingen voor ondernemers die zich inzetten voor sociale impact en inclusiviteit. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op ondernemingen die banen creëren voor kwetsbare groepen, diversiteit bevorderen of maatschappelijke uitdagingen aanpakken.

Bovenstaande trends zijn wel speculatief. Dit soort ontwikkelingen zijn afhankelijk zijn van het overheidsbeleid en de prioriteiten van bijvoorbeeld regio’s.

Een ontwikkeling die bijvoorbeeld haaks op bovenstaande staat, is de afbouw van de subsidie voor Techleap. Deze organisatie stimuleert het ondernemersklimaat in Nederland, met name op het gebied van startups en scale-ups, maar moet het nu met de helft van de subsidie doen. Volgens minister Adriaansens van Economische Zaken moet de organisatie zich beperken tot ‘de dingen waar ze het verschil maakt’.

Een andere ontwikkeling is dat de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers versneld wordt afgebouwd. Daar blijft in 2027 nog slechts € 900 van over. Het kabinet wil hierdoor het belastingvoordeel van zelfstandigen verkleinen ten opzichte van werknemers in loondienst.

Subsidies en regelingen zijn dus onderhevig aan overheidsbeleid en politieke voorkeuren.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Veelgestelde vragen

Kun je als startende ondernemer voor subsidies in aanmerking komen?

Als startende ondernemer kun je inderdaad in aanmerking komen voor subsidies. Dit hangt vaak samen met je specifieke situatie, locatie en de aard van je onderneming. Subsidies kunnen verschillende vormen aannemen, zoals financiële ondersteuning, belastingvoordelen, leningen met gunstige voorwaarden, trainingen of adviesdiensten.

Om te bepalen of je in aanmerking komt voor subsidies, zijn er verschillende factoren waar je rekening mee moet houden:

 • Sommige subsidies zijn specifiek gericht op bepaalde sectoren of industrieën. Het is mogelijk dat er subsidies beschikbaar zijn die specifiek relevant zijn voor jouw type bedrijf.
 • Subsidies kunnen variëren afhankelijk van het land, de regio, de provincie of zelfs de stad waarin je je bedrijf wilt vestigen. Lokale overheden bieden soms subsidies aan om de economische groei in bepaalde gebieden te bevorderen.
 • Subsidies kunnen gericht zijn op verschillende doelen, zoals innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid of exportbevordering. Het is belangrijk om te onderzoeken welke subsidies beschikbaar zijn voor de specifieke doelen die je wilt bereiken met je bedrijf.
 • Subsidies hebben vaak specifieke criteria en voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen. Dit kan betrekking hebben op zaken als de grootte van je bedrijf, het aantal werknemers, je omzet, de fase waarin je bedrijf zich bevindt (bijvoorbeeld startup of scale-up), etc.

Om te achterhalen welke subsidies beschikbaar zijn voor jouw specifieke situatie, wordt aangeraden om contact op te nemen met instanties zoals de Kamer van Koophandel, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, brancheorganisaties of lokale overheden. Deze organisaties kunnen je informeren over de beschikbare subsidies en je begeleiden bij het aanvraagproces.

Hoeveel financiële steun kun je startende ondernemer verwachten?

De hoogte van de financiële steun hangt onder meer af van de specifieke behoeften van je bedrijf en de beoordeling van de subsidieverlenende instantie.

Hoe lang duurt het voordat je subsidieaanvraag wordt beoordeeld?

De duur van de beoordeling van een subsidieaanvraag is verschillend. Het is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type subsidie, de subsidieverlenende instantie en de complexiteit van de aanvraag. Over het algemeen kan het proces enkele weken tot enkele maanden in beslag nemen.

Wanneer moet je een subsidie terugbetalen?

Over het algemeen gelden er bepaalde verplichtingen en criteria waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie. Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan het zijn dat je de subsidie moet terugbetalen.

Het is belangrijk om de subsidieovereenkomst of de voorwaarden van de subsidie goed door te nemen om te begrijpen wat er van je verwacht wordt en welke verplichtingen eraan verbonden zijn.

Lees ook: subsidies en regelingen 2023

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Peter Westhof

Peter Westhof

Ik schrijf als journalist veel over ondernemerszaken en voor De Zaak specifiek over energie voor ondernemers. Ook heb ik veel ondernemers geïnterviewd. Ondernemers willen vooral graag ondernemen, zo heb ik gemerkt. Het is buitengewoon handig en waardevol voor hen als een site als De Zaak op een begrijpelijke manier bepaalde ingewikkelde onderwerpen uitlegt. Daar draag ik graag aan bij.
Lees ook…
Wil jij als ondernemer een groene stap zetten? Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) verduurzaam…
Voor ondernemers liggen heel wat subsidies klaar. Soms is het best lastig ze te vinden en aan te vragen, maar het is zonde om er geen gebruik van te…