Categorieën

Je wilt innoveren met je bedrijf. Of: je wilt een samenwerkingsverband aangaan, maar mist de investeringen en slagkracht om dat mogelijk te maken. Veel ondernemers beperken zich op hun zoektocht naar investeringen nog teveel tot het eigen land. Ook voor het mkb zijn er gunstige Europese subsidies en regelingen, waar diverse bedrijven al van hebben geprofiteerd.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

In het oerwoud van subsidies springen er enkele grote ondersteuningsprogramma’s uit waar ook mkb’ers veel aan kunnen hebben.

We gaan een aantal subsidiemogelijkheden voor u op een rijtje zetten.

Ideas Powered for business – Wat is dit voor fonds?

Het Mkb-Fonds “Ideas Powered for business” is een subsidieregeling die bedoeld is om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de EU te helpen met hun rechten op intellectuele-eigendom (IE).

Het Mkb-Fonds is een initiatief van de Europese Commissie en wordt uitgevoerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en loopt van 23 januari 2023 tot 8 december 2023.

Waarom moet je nu meer dan ooit je intellectuele eigendom beschermen?

Het beschermen van je intellectuele eigendom is een must in het digitale tijdperk. Het is dé wettelijke manier om te voorkomen dat jouw unieke ideeën, producten of diensten zonder toestemming worden gekopieerd of gebruikt.

Via het Mkb-Fonds kunnen velerlei IE-activa bescherming krijgen, waaronder merken, modellen, octrooien en plantenrassen.

Voor wie?

Het Mkb-Fonds biedt financiële steun aan in de Europese Unie gevestigde kmo’s. De subsidie wordt altijd direct toegekend aan de kmo en terugbetalingen worden altijd rechtstreeks op de bankrekening van die onderneming gestort.

Horizon Europe ondersteunt onderzoeksprojecten

Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020, is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek. Horizon Europe ondersteunt onderzoeksprojecten op verschillende gebieden, die worden uitgevoerd door bedrijven, organisaties of individuen.

Doel van Horizon Europe

De Europese Commissie (EC) wil met deze subsidie het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Het bedrijfsleven en de academische wereld worden op deze manier uitgenodigd om sámen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken op Europees niveau.

Voor wie

Horizon Europe biedt veel kansen voor:

  • Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie in internationaal verband;
  • Individuele onderzoekers.

Structuur

Het programma bestaat uit 3 pijlers. Nieuw in Horizon Europe zijn de missies. Via deze programma’s kunt u financiering ontvangen voor projecten die bijdragen aan het oplossen van specifieke maatschappelijke uitdagingen, zoals de strijd tegen kanker en klimaatverandering.

Pijlers

1. Excellent Science

Het doel of de missie van Excellent Science is de wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen. Europa moet een aantrekkelijke locatie zijn voor ‘s werelds beste onderzoekers.

Europa wil internationaal onderzoekstalent aantrekken, ontwikkelen en toegang bieden tot de beste onderzoeksinfrastructuren.

2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness

Pijler 2 richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen. Die zijn onder andere benoemd in de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Denk aan gezondheid en welzijn voor iedereen, een digitale economie, oplossingen voor klimaatveranderingen, duurzaamheid, transitie naar een circulaire economie en het voedselprobleem.

Dat alles moet ook leiden tot een sterke Europese industriesector en meer werkgelegenheid.

Samenwerking

Samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren als onderzoek- en onderwijsinstellingen, industrie, NGO’s, en meer is nodig om de omvang en complexiteit van deze problemen aan te pakken.

Maatschappelijke impact

Deze pijler gaat over excellentie en maatschappelijke impact. Aanvragers binnen deze pijler zijn vaak consortia van meerdere publieke en private partijen zoals: onderzoekers van universiteiten en bedrijven, fabrikanten en eindgebruikers.

De betrokken partijen brengen zowel inhoudelijke als technologische kennis bij elkaar.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

3. Innovative Europe

Hier gaat het om innovaties die de economische positie van de EU versterken. In deze pijler is de European Innovation Council (EIC) opgenomen.

Innovatieve Nederlandse technologiebedrijven

De EIC richt zich voornamelijk op individuele innovatieve bedrijven, waaronder dus ook Nederlandse technologiebedrijven, en bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Pathfinder: voor innovaties met een laag technology readiness level (TRL)
  2. Transition: voor innovaties met een gemiddelde TRL
  3. Accelerator: voor innovaties met een hoog TRL

Lees ook:

Subsidies en regelingen 2023
Subsidies en aftrekposten voor zonne-energie

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Voor ondernemers liggen heel wat subsidies klaar. Soms is het best lastig ze te vinden en aan te vragen, maar het is zonde om er geen gebruik van te…
Als ondernemer kun je een beroep doen op subsidies of financiële steun vanuit de overheid. Dit stelt je in staat om je (startende) onderneming verder…
Wil jij als ondernemer een groene stap zetten? Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) verduurzaam…