Categorieën

Een passende huisvesting kan van doorslaggevende betekenis zijn voor het succes van uw bedrijf. Maar waar komt het pand te staan en aan welke eisen moet het voldoen? Deze checklist geeft een leidraad.

Inhoudsopgave

Snel en gemakkelijk inzicht krijgen in wat je kunt lenen voor een bedrijfspand? Doe de Quickscan Vastgoed Financiering in 1 minuut en je weet binnen twee werkdagen welke leensom haalbaar is.

Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is verreweg de belangrijkste eis. Een slechte bereikbaarheid leidt tot omzetverlies omdat klanten wegblijven, en tijdverlies omdat personeel en toeleveranciers er lang over doen om bij het bedrijf te komen. Let er daarom op dat een pand goed bereikbaar is met (vracht)auto, openbaar vervoer en fiets.

Parkeergelegenheid

Voldoende parkeergelegenheid is eveneens essentieel. Hoeveel ruimte is er voor  bedrijfsauto’s, auto’s van personeel en bezoekers, voor laden en lossen? En denk ook aan het gemeentelijke parkeerbeleid en de gevolgen daarvan voor het bedrijf, zoals de parkeerkosten en –tijden. Welke vergunningen zijn nodig, zijn er ontheffingen?

Ruimte 

De grootte van het pand is afhankelijk van het aantal medewerkers en de bedrijfsactiviteiten. Gemiddeld kunt u uitgaan van 15 tot 25 vierkante meter per medewerker. Denk hierbij ook aan de arbowetgeving waaraan u moet voldoen. Daarnaast kan er voor specifieke functies extra ruimte nodig zijn, zoals een vergaderzaal, archief of printerruimte. Houd ook rekening met toekomstige uitbreiding.

Uitstraling

Uw bedrijfspand is het visitekaartje van uw onderneming. Zorg er daarom voor dat het juiste beeld wordt opgeroepen bij klanten: degelijk, luxueus, functioneel of juist creatief. Kijk ook of uw bedrijf aansluit bij de buurt en de ondernemingen die daar al zijn gevestigd. En is het een omgeving waarin uw personeel zich thuis zal voelen? Maar pas wel op: kies niet voor een duur pand alleen vanwege de mooie locatie en uitstraling. Kosten en baten moeten wel in evenwicht zijn.

Locatie

De geschiktheid van een locatie is grotendeels afhankelijk van de sector waarin uw bedrijf actief is. De binnenstad is voor een vervoerder geen handige plek, maar voor bijvoorbeeld een horecabedrijf weer wel. Let op: een verhuizing naar een andere regio kan de kosten soms aanzienlijk drukken, bijvoorbeeld dankzij aanmoedigings- en investeringspremies of lagere loonkosten. Controleer ook hoe het gesteld is met de veiligheid van de buurt waar het pand staat.

Huren

Huren biedt flexibiliteit en u houdt ruimte voor andere investeringen. Bedenk dat er over veel valt te onderhandelen, niet alleen over de huurprijs, maar ook over de servicekosten voor beveiliging, onderhoud en schoonmaak. En overweeg ook onderhuur; veel bedrijven die te ruim in hun jasje zitten zijn bereid om overtollige meters tegen aantrekkelijke kortingen te verhuren.

Kopen

Na personeelskosten vormt huisvesting vaak de grootste kostenpost voor een onderneming. De aankoop van een bedrijfspand kan echter ook een goede investering zijn omdat u profiteert van de waardeontwikkeling. Huisvesting kan op deze manier bijdragen aan de winst op de lange termijn. Kopen is over het algemeen het verstandigst als u zeker weet dat u zich langere tijd in het pand zult vestigen. Het geeft u bovendien de vrijheid om het gebouw zo in te richten zoals u het zelf wilt. U draait echter ook op voor alle kosten. En – als u het pand weer van de hand wilt doen – bent u afhankelijk van de markt én of het pand later weer gemakkelijk kan worden doorverkocht.

Makelaar inschakelen

Gemiddeld verhuist een ondernemer eens in de zeven jaar. Het is daarom aan te raden een bedrijfsmakelaar in te schakelen. Die heeft niet alleen de benodigde kennis en ervaring, maar weet ook wat het huidige aanbod is én wat binnenkort op de markt komt. Bovendien heeft hij een goed beeld van bestemmingsplannen, milieuwetgeving, gemeentelijke belastingen en regionale subsidies. Hij kan u ook helpen in het geval u een gebouw zoekt dat aan specifieke technische eisen moet voldoen.

Zakelijk vastgoed op het oog en benieuwd wat je maximaal kunt lenen? Doe de Quickscan Vastgoed Financiering in 1 minuut en je weet binnen twee werkdagen welke leensoom haalbaar is

Lees ook…
i.s.m.
Voor een onderneming is voldoende werkkapitaal van cruciaal belang. Het vertegenwoordigt het verschil tussen de beschikbare liquide middelen en de…
i.s.m.
Overstromingen, droogte, hagelstenen als tennisballen, bosbranden, mislukte oogsten en een toename van vluchtelingenstromen. Het hangt allemaal samen…
i.s.m.
Als ondernemer en eigenaar van een bedrijfspand weet je welke uitdaging zakelijk vastgoed met zich mee kan brengen. Of het nou gaat om een…
Denk je eraan om in 2024 een bedrijfspand te kopen? In de huidige markt kan dat een uitgelezen kans zijn. Lees verder om te ontdekken hoe je hier als…
i.s.m.
Een zwemschooleigenaresse die de exploitatie van het centrumgebouw ter hand neemt om deze van verval te behoeden. Geen standaardverhaal, zeker niet wat…
Ben je van een plan een bedrijfspand te kopen? Dan betaal je in 2024 10,4 % overdrachtsbelasting. Koop je een woning om zelf in te wonen mét een…