Categorieën

Krijg je te maken met een huurverhoging voor jouw bedrijfsruimte? Dan is het goed om te weten wat de regels en je rechten zijn. Met de inzichten uit dit artikel kun je goed geïnformeerd het gesprek aangaan met je verhuurder.

In het kort

 • Huurverhoging voor bedrijfsruimte is contractueel bepaald, niet wettelijk.
 • Er zijn twee soorten bedrijfsruimtes: middenstandsbedrijfsruimtes (290-bedrijfsruimtes) en overige bedrijfsruimtes (230a-bedrijfsruimtes).
 • Middenstandsbedrijfsruimtes genieten meer huurbescherming en hebben striktere regels voor huurverhoging.
 • Overige bedrijfsruimtes hebben meer contractvrijheid en kunnen huurverhogingen gemakkelijker onderhandelen.

Inhoudsopgave

Snel en gemakkelijk inzicht krijgen in wat je kunt lenen voor een bedrijfspand? Doe de Quickscan Vastgoed Financiering in 1 minuut en je weet binnen twee werkdagen welke leensom haalbaar is.

Huur je een bedrijfsruimte? Dan is het allereerst goed om te weten dat huurverhoging geen wettelijk recht is, maar een contractueel recht. Dat wil zeggen dat huurindexatie altijd moet worden vastgelegd in een huurcontract. In dat contract staat onder andere onder welk type het bedrijfspand dat je huurt valt – een ‘middenstandsbedrijfsruimte’ of ‘overige bedrijfsruimten’. Dat is belangrijk als het gaat om de voorwaarden van huurverhoging. Hier lees je later in dit artikel meer over. Goed om te weten: sinds 2021 mag de overheid de contractsvrijheid tussen huurders en verhuurders beperken.

In dit artikel lees je 11 veelgestelde vragen over de huur en verhuur van bedrijfsruimte.

Wat is de maximale huurverhoging van een bedrijfspand?

Bij het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging mogen verhuurders maximaal het percentage van de ConsumentenPrijsIndex (CPI) volgen. Dat is de maatstaf waarmee de jaarlijkse inflatie wordt gemeten. Dat betekent dat verhuurders vaak in hun recht stonden wanneer ze in 2023 een huurverhoging van 10 procent doorvoerden. Dat was gebaseerd op de CPI van 2022.

Huurverhoging 2024 bedrijfspand

Als we naar de CPI van 2023 kijken, stijgen de huurprijzen in 2024 minder hard. De ConsumentenPrijsIndex (CPI) ligt immers net onder de 4 procent. Als we vooruitkijken naar volgend jaar, zal de CPI nog wat verder dalen.

Hoe bereken je de huurverhoging bedrijfspand 2024?

Wil je weten wat de toegestane jaarlijkse huurverhoging is voor de (bedrijfs)ruimte die je (ver)huurt? Op de website van het CBS kun je op basis van je huurcontract berekenen hoeveel jouw huurprijs maximaal mag stijgen in 2024.

Daarbij is het belangrijk om te weten welk type bedrijfsruimte je huurt. Wettelijk gezien wordt er onderscheid gemaakt tussen middenstandsbedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten.

Middenstandsbedrijfsruimte 

Een middenstandsbedrijfsruimte is een ruimte of lokaal dat toegankelijk is voor het publiek met een direct verkooppunt van producten of diensten. Denk bijvoorbeeld aan een restaurant, winkel, een hotel of camping. Een middenstandsbedrijfsruimte wordt ook wel 290-bedrijfsruimte genoemd (naar artikel 7:290 BW). 

Uitgebreide huurbescherming

Valt je bedrijfsruimte hieronder? Dan geniet je van uitgebreide huurbescherming conform de Huurwet. Regels voor een middenstandsbedrijfsruimte gaan namelijk uit van een grote mate van bescherming van de huurder. Zo moet een huurcontract worden aangegaan voor minimaal vijf jaar, waarbij de huurprijs vaststaat. Gebruikelijk is een huurperiode van twee keer vijf jaar, waarbij na vijf jaar een herziening van de oorspronkelijke huurprijs plaatsvindt.

Huur verhogen mag dus pas na de eerste vijf jaar. Je kunt met de verhuurder onderhandelen over een nieuwe huurprijs of de regels volgen die hierover zijn opgenomen in het huurcontract. Lukt het niet om samen met de verhuurder een nieuwe huurprijs vast te stellen? Dan kan de kantonrechter een nieuwe huurprijs vaststellen. Die zal onder meer kijken naar huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimtes in de buurt.

Mag periodieke indexering bij een middenstandsbedrijfsruimte?

Staat de huurprijs van middenstandsbedrijfsruimtes voor vijf jaar muurvast? Nee, want periodieke indexering is wel toegestaan als daarover een bepaling is opgenomen in de huurovereenkomst.

Overige bedrijfsruimtes

De bescherming als huurder is een stuk kleiner als je een ‘overige bedrijfsruimte’ huurt. Alle andere soorten bedrijfsruimtes vallen onder deze categorie en heten ook wel 230a-bedrijfsruimten (naar artikel 7:230a BW). Het bekendste voorbeeld hiervan is de kantoorruimte. Ook magazijnen, fabrieken en showrooms vallen onder ‘overige bedrijfsruimtes’. 

Een huurovereenkomst van een bedrijfspand dat valt onder ‘overige bedrijfsruimte’ gaat uit van een grote mate van contractvrijheid tussen huurder en verhuurder. De nadruk ligt dus veel minder op bescherming van de huurder.

Dat heeft gevolgen voor eventuele huurverhoging. Je maakt namelijk samen met de verhuurder afspraken over de huurverhoging. Bijvoorbeeld een jaarlijkse onderhandeling over de nieuwe huurprijs, een vast percentage, een afgesproken bedrag of een bepaalde periode geen huurverhoging.

Let op: voor overige bedrijfsruimtes geldt dat de rechter tijdens de huurperiode niet kan ingrijpen in de contractueel overeengekomen prijs. Dat is dus anders dan bij een middenstandsbedrijfsruimte.

Welke factoren beïnvloeden de huurverhoging van een bedrijfsruimte?

Een huurverhoging van een bedrijfsruimte kan door verschillende factoren worden beïnvloed. We zetten er een aantal voor je op een rijtje. Vergeet alleen niet dat middenstandsbedrijfsruimtes beter beschermd zijn en de huurprijs pas na vijf jaar mag worden verhoogd (jaarlijkse prijsindexatie uitgezonderd). 

 • Huurovereenkomst: welke voorwaarden zijn opgenomen in de huurovereenkomst? Staat er bijvoorbeeld iets in over periodieke indexering? 
 • Type bedrijfsruimte: zoals eerder beschreven geniet je meer bescherming als je een middenstandsbedrijfsruimte huurt dan als je een ruimte huurt die valt onder overige bedrijfsruimtes. 
 • Marktwaarde: de waarde van vergelijkbare bedrijfsruimtes in de omgeving kan de huurprijs beïnvloeden. Stijgen de marktprijzen hard? Dan kan de verhuurder een hogere huurprijs rechtvaardigen op basis van vraag en aanbod.  
 • Onderhoudskosten: heeft de verhuurder veel onderhoudskosten of aanzienlijke investeringen gedaan in onderhoud of verbetering van de bedrijfsruimte? Dit kan een reden zijn voor een huurverhoging.
 • Onderhandelingsvaardigheden: de laatste factor is zeker geen onbelangrijke. Je vaardigheden en strategieën om in onderhandeling te gaan met een verhuurder kan veel opleveren. Zo kan een verhuurder uit coulance een huurkorting toekennen.


Weet je niet zeker of een huurverhoging wel eerlijk is gezien de marktomstandigheden? Raadpleeg dan een juridisch adviseur of vastgoedmakelaar die bekend is met de lokale markt. Zo krijg je meer inzicht in specifieke factoren die bijdragen aan de huurverhoging en ben je beter voorbereid op onderhandelen.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Mag een verhuurder altijd een huurverhoging doorvoeren als indexering is opgenomen in het huurcontract?

Indexering of niet, je bent zeker niet altijd overgeleverd aan de grillen van je verhuurder. Een rechter kan enige bescherming bieden. Zo zijn er flink wat ondernemers in coronatijd naar de rechter gestapt met het verzoek tot huurvermindering. In veel gevallen werd dit toegekend, vanwege omzetverlies door lockdowns en andere restricties. Er zijn dus uitzonderingen op de regel.

Hoe kun je bezwaar maken tegen een aangekondigde huurverhoging?

Ben je het niet eens met de voorgestelde zakelijke huurverhoging? Dan kun je bezwaar maken, bijvoorbeeld aan de hand van onderstaand stappenplan:

 1. Controleer de huurovereenkomst: lees de overeenkomst zorgvuldig door en check of er bepalingen zijn opgenomen over huurverhogingen of periodieke indexering. 
 2. Onderzoek de reden van de huurverhoging: vraag je verhuurder om de reden(en) van de huurverhoging.
 3. Onderhandel met de verhuurder: ga het gesprek aan met de verhuurder en maak je bezwaren kenbaar. Bespreek je zorgen over de verhoging en probeer tot een compromis te komen. 
 4. Maak schriftelijk bezwaar: levert onderhandelen niet het gewenste resultaat op? Maak dan schriftelijk bezwaar en dien deze in bij je verhuurder. Voeg alle relevante correspondentie en documentatie toe.
 5. Zoek juridisch advies: als onderhandelen niets oplevert, kun je juridisch advies inwinnen bij een gespecialiseerde advocaat op het gebied van vastgoed- of huurrecht. Zo’n specialist zal je zaak beoordelen, kijken welke juridische opties je hebt en verdere stappen ondernemen.


Zijn er alternatieven voor het huren van een bedrijfsruimte?

Nemen je huurkosten toe en ben je op zoek naar een alternatief voor het huren van een bedrijfspand? Dan heb je een aantal opties:

 • Je kunt een bedrijfspand kopen.
 • Je kunt een gedeelde ruimte huren als dat mogelijk is voor jouw type onderneming. Dit werkt niet alleen kostenbesparend, maar je kunt ook resources delen met andere ondernemers.
 • Virtuele kantoren: heb je niet per se een fysieke ruimte nodig en werk je voornamelijk op afstand? Overweeg dan een virtueel kantoor.
 • Ben je starter? Dan kun kijken naar bedrijfsincubators en accelerators. Dit zijn programma’s voor startende bedrijven die ondersteuning bieden op het gebied van mentorship, toegang tot gedeelde werkruimtes, financiering en andere middelen.


Huurverhoging 2024 bedrijfspand: ken je rechten

Een huurverhoging kan veel vragen oproepen, maar met de juiste kennis ben je goed voorbereid. Begrijp de regels, ken je rechten en wees klaar om te onderhandelen. Raadpleeg bij twijfel een juridisch adviseur. Zo zorg je ervoor dat je bedrijfspand een stabiele basis blijft voor jouw onderneming.

Zakelijk vastgoed op het oog en benieuwd wat je maximaal kunt lenen? Doe de Quickscan Vastgoed Financiering in 1 minuut en je weet binnen twee werkdagen welke leensoom haalbaar is

Picture of Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
i.s.m.
Overstromingen, droogte, hagelstenen als tennisballen, bosbranden, mislukte oogsten en een toename van vluchtelingenstromen. Het hangt allemaal samen…
Sta je als ondernemer voor de keuze om een bedrijfspand te huren of te kopen? In dit artikel leggen we de voor- en nadelen van beide opties uit. Ontdek…
i.s.m.
Als ondernemer en eigenaar van een bedrijfspand weet je welke uitdaging zakelijk vastgoed met zich mee kan brengen. Of het nou gaat om een…
Ben je van een plan een bedrijfspand te kopen? Dan betaal je in 2024 10,4 % overdrachtsbelasting. Koop je een woning om zelf in te wonen mét een…
i.s.m.
Voor een onderneming is voldoende werkkapitaal van cruciaal belang. Het vertegenwoordigt het verschil tussen de beschikbare liquide middelen en de…
i.s.m.
Een zwemschooleigenaresse die de exploitatie van het centrumgebouw ter hand neemt om deze van verval te behoeden. Geen standaardverhaal, zeker niet wat…