Categorieën

Een bedrijfspand biedt niet alleen onderdak, maar ook fiscale mogelijkheden. U kunt het aan uw kind overdragen of in een aparte BV overdragen. En wat kunt u doen als u nog slechts een bescheiden hypotheekschuld hebt?

Snel en gemakkelijk inzicht krijgen in wat je kunt lenen voor een bedrijfspand? Doe de Quickscan Vastgoed Financiering in 1 minuut en je weet binnen twee werkdagen welke leensom haalbaar is.

Inhoudsopgave

1. Draag uw Bedrijfspand en hypotheek over aan uw meerderjarige kind

Kunt u niet meer op uw bedrijfspand afschrijven omdat de fiscale boekwaarde van het pand veel lager is dan de helft van de WOZ-waarde? Ga dan na of u het bedrijfspand niet beter kunt verkopen en weer terughuren.

Dat is met name interessant in de familiesfeer. Als u het pand verkoopt aan uw meerderjarige kind(eren) en als ondernemer terughuurt, alles onder zakelijke condities, kunt u alle huurderslasten in mindering brengen op uw winst uit onderneming. Uw kind moet het pand / de huur in box 3 aangeven. Dat levert al snel een belastingvoordeel op: de aftrek van de huurderslasten levert meer belastingbesparing op, dan de heffing in box 3 over de waarde van het pand (minus de eventuele financiering).

Voor dit boxhoppen in de familiesfeer moet uw kind wél meerderjarig zijn; een minderjarig kind wordt aangemerkt als een ‘verbonden’ persoon en daarvoor gelden anti-misbruikbepalingen.

Voor de winst bij verkoop van het pand kunt u waarschijnlijk wel de herinvesteringsreserve benutten.

2. TBS-pand in aparte onroerend-goed BV

Stelt u een pand aan uw BV ter beschikking? Laat uw adviseur dan eens nagaan of u dat Bedrijfspand en hypotheek niet beter in een aparte onroerend-goed BV kunt inbrengen.

De tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting maakt inbreng in een BV al snel voordelig. Als u als DGA jaarlijks een netto huur ontvangt van € 25.000 wordt die huur in de BV belast met slechts 20% vennootschapsbelasting, in plaats van de progressieve heffing over dit TBS-inkomen van misschien wel 52%. Dat betekent een belastingheffing van € 5.000 in de BV in plaats van € 13.000 in privé. Daar moet de aanmerkelijk-belangheffing over de meerwaarde van de aandelen in onroerendgoed-BV nog bijgeteld worden, maar die heffing kan eenvoudig langdurig worden uitgesteld. Met zo’n direct liquiditeitsvoordeel is de heffing van 6% overdrachtsbelasting op de inbreng van het pand in de BV zo terugverdiend.

Inbreng in een BV is helemaal aantrekkelijk als het pand een werkelijke waarde heeft die lager is dan de boekwaarde op de TBS-balans.

3. Resthypotheek omzetten in renteloze personeelslening

Heeft u, DGA, nog een bescheiden hypotheekschuld bij de bank op uw woonhuis? En heeft u in de BV overtollige liquiditeiten? Overweeg dan om de hypotheekschuld af te lossen en die te vervangen door een renteloze personeelslening bij uw BV.

Door die herfinanciering hoeft u geen hypotheekrente meer aan de bank te betalen. U raakt daardoor de aftrek van eigenwoningrente kwijt, maar daar had u toch weinig profijt van omdat die aftrekpost (nagenoeg geheel) wegviel tegen het eigenwoningforfait. Als u geen aftrek eigenwoningrente heeft, hoeft u ook geen eigenwoningforfait in box 1 aan te geven. Dat spaart inkomstenbelasting.

Laat uw adviseur nagaan of u voldoet aan de voorwaarden voor een renteloze personeelslening bij uw BV.


Bron: Belastingbelangen

Terug naar: Tips voor uw BV »

Zakelijk vastgoed op het oog en benieuwd wat je maximaal kunt lenen? Doe de Quickscan Vastgoed Financiering in 1 minuut en je weet binnen twee werkdagen welke leensoom haalbaar is

Lees ook…
Krijg je te maken met een huurverhoging voor jouw bedrijfsruimte? Dan is het goed om te weten wat de regels en je rechten zijn. Met de inzichten uit…
i.s.m.
De aanschaf van een eigen pand is voor een ondernemer een uitdagende beslissing. Bij het zoeken naar financieringsmogelijkheden, kan je overwegen om…
Sta je als ondernemer voor de keuze om een bedrijfspand te huren of te kopen? In dit artikel leggen we de voor- en nadelen van beide opties uit. Ontdek…
Ben je van een plan een bedrijfspand te kopen? Dan betaal je in 2024 10,4 % overdrachtsbelasting. Koop je een woning om zelf in te wonen mét een…
i.s.m.
Overstromingen, droogte, hagelstenen als tennisballen, bosbranden, mislukte oogsten en een toename van vluchtelingenstromen. Het hangt allemaal samen…
i.s.m.
Een zwemschooleigenaresse die de exploitatie van het centrumgebouw ter hand neemt om deze van verval te behoeden. Geen standaardverhaal, zeker niet wat…