Waar moet u aan denken als u een contract opstelt? Wat hoort er allemaal in een contract te staan? Een overzicht.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat hoort in een contract?

Een afspraak kan worden vastgelegd op een bierviltje of een servet. Maar wie zekerheid wil over de houdbaarheid van de overeenkomst kan de zaken beter goed op papier zetten. Een adequaat contract is het fundament van elke samenwerking.

De volgende zaken horen in een contract te staan:

Wie?

• De identiteit en woonplaats van partijen en de bevoegdheid van de ondertekenaar.

Wat?

• De essentiële elementen van de prestatie die partijen zijn aangegaan.
• De overeengekomen prijs en betalingsafspraken (betalingstermijnen, et cetera).
• Garanties (aanbetaling, bankgarantie, eigendomsvoorbehoud, et cetera).
• Wat is de vereiste kwaliteit en hoeveelheid van de verschuldigde prestatie?
• Relevante wetsbepalingen of vereisten (bijvoorbeeld een export- of milieuvergunning of een certificaat van oorsprong).
• Zijn de algemene voorwaarden van toepassing? Zijn deze vóór of bij de ondertekening van het contract aan de wederpartij overhandigd?

Hoe?

• Hoe, waar en binnen welke termijn worden de overeengekomen goederen of diensten geleverd/verricht? Geldt er een fatale termijn voor de nakoming van de prestatie?
• Hoe is de aansprakelijkheid geregeld (beperken of uitsluiten of juist versterken door middel van extra garanties)?
• Hoe is het transport geregeld? Wie draagt het risico? Wie is verantwoordelijk voor de verzekering?
• Wanneer is sprake van wanprestatie en wanneer van overmacht?
• Is er een regeling voor de berekening of vaststelling van de eventuele schade?

Welk recht?

• Welk recht is van toepassing (bij internationale overeenkomsten)?
• Door welke rechtsinstantie wordt een eventueel geschil beslecht (rechterlijke macht, arbitrage, bindend advies)?

Gerelateerd lezen:

• Zo schrijf je een ontslagbrief voor werknemers
• Wat staat er in de arbeidsovereenkomst?
• Wat doet de werkgever bij een arbeidsconflict?
• Verzuimprotocol: wie doet wat bij ziekte?

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
Zeg je een arbeidsovereenkomst op van een van je medewerkers? Dan betaal je in de meeste gevallen een transitievergoeding. Dit artikel biedt helderheid…
De tijd voor tijd regeling is een manier voor werkgevers en werknemers om overuren te compenseren in tijd. In plaats van overuren uit te betalen,…
Ben jij up-to-date als het gaat om nulurencontracten? Over deze flexibele contractvorm is veel te doen en daarom is het essentieel om op de hoogte te…