Categorieën

Als ondernemer heeft u vaak te maken met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Waar moet u op letten bij de aanvraag van de VAR en hoe streng toetst de Belastingdienst? Hier vindt u de antwoorden op zes vragen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Let op: de VAR is op 1 mei 2016 vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Lees hier alles over deze wet. 

1) Ik weet niet precies of ik wel of niet voldoe aan de voorwaarden van een zelfstandige. Waar toetst de Belastingdienst op bij het bekijken van een VAR?

De Belastingdienst wil uw fiscale positie vaststellen en gaat na of er sprake is van een arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Voor het verkrijgen van een VAR wuo, winst uit onderneming, moet u voldoen aan de criteria van het zelfstandig ondernemerschap: ondernemersrisico lopen, zelfstandig werkzaamheden uitvoeren, niet doorbetaald krijgen tijdens vakantie en een substantieel aantal uren per jaar in de onderneming investeren. Daarbij wordt gekeken naar het totaalplaatje, de samenhang van de antwoorden. Ook het aantal opdrachtgevers is bijvoorbeeld belangrijk, waarbij een vuistregel een minimum van drie is. Winst maken is een belangrijk criterium, maar wanneer er aanloopverliezen zijn en verder alles wijst op fiscaal ondernemerschap kan er toch een VAR-wuo worden toegekend.

Kent de Belastingdienst u een VAR-row, resultaat uit overige werkzaamheden, toe en is er sprake van een dienstbetrekking, dan is de opdrachtgever verplicht om loonheffingen in te houden.

2) Ik wil op korte termijn een freelancer inzetten die dezelfde werkzaamheden voor de concurrent verricht. Waar moet ik op letten bij de VAR-aanvraag? En hoe is het risico maximaal in te dekken?

Het aanvragen van een VAR is iets dat de opdrachtnemer zelf moet doen. De opdrachtgever kan het niet regelen. Het hoeft geen probleem te zijn als de freelancer een VAR-wuo heeft. Met een VAR-winst uit onderneming is er onmogelijk

discussie over de vraag of er een dienstverband geclaimd kan worden. Mits de freelancer exact dezelfde werkzaamheden bij u verricht. Een VAR-row, resultaat uit overige werkzaamheden, kan wel een lastige situatie opleveren. Hierbij heeft u geen zekerheid wat de werknemersverzekeringen betreft. Ter verduidelijking: een VAR wordt aangevraagd voor specifiek te omschrijven werkzaamheden. Als het werk afwijkt van wat er in de verklaring staat, is deze niet geldig. Wat de werkzaamheden voor de concurrentie betreft, is het slim om een contract met een geheimhoudingsclausule op te stellen zodat de freelancer weet dat hij zorgvuldig om moet gaan met vertrouwelijke informatie.

3) Kan ik alsnog een VAR aanvragen over 2006? En is er een relatie tussen de VAR en de BTW?

U kunt niet met terugwerkende kracht een VAR aanvragen als het jaar al is afgesloten. Doe aangifte over 2006 en wacht af of de Belastingdienst besluit dat de werkzaamheden als zelfstandige zijn verricht of niet.

Het gebruiken van een geldige VAR-wuo zekerheid biedt voor de opdrachtgever, maar het is niet verplicht om met een VAR te werken. Ook zonder VAR kun je ondernemen, maar met een VAR heeft een opdrachtgever wel de garantie dat er geen loonheffingen afgedragen hoeven te worden. Blijft u in 2007 voor dezelfde opdrachtgever werken als in 2006, vraag dan voor het lopende jaar een VAR aan.

Er is in feite geen relatie tussen VAR en BTW. Als iemand een BTW-nummer heeft en factureert, opereert hij als ondernemer. Maar dit betekent niet automatisch dat hij de zelfstandig ondernemer status heeft en een VAR-wuo zal krijgen. Het gaat om het totaalplaatje. Daar kan ook uitkomen dat er bijvoorbeeld een VAR-row wordt verstrekt. Constateert de opdrachtgever in die situatie een arbeidsrelatie, dan is er sprake van loon en kan er geen BTW in rekening worden gebracht. Is die relatie er niet, dan factureert de opdrachtnemer en rekent hij BTW.

4) Iemand werkt al negentien jaar voor me op basis van uurtje-factuurtje. Ik wist niet dat hij een VAR moest aanvragen en besef nu welk risico ik loop. Alleen: mijn werknemer is niet bereid er een aan te vragen. Wat nu?

Dit is een onmogelijke situatie waar u onmogelijk zonder kleerscheuren uit kunt komen. Als opdrachtgever had u van het bestaan van de VAR af moeten en kunnen weten. Deze man is in feite uw werknemer.

Als het tot een conflict komt, zal hij claimen dat hij al negentien jaar in loondienst is en de kantonrechter zal hem waarschijnlijk gelijk geven. U zult bovendien een zeer fors bedrag aan premies plus boete moeten betalen aan de fiscus. Speel open kaart met de fiscus, leg de situatie voor en zeg dat u bereid bent om op een redelijke basis na te betalen. Of maak gebruik van dit alternatief: stel een sanctie in. Zeg hem dat hij een VAR-verklaring moet aanvragen of dat u anders loonbelasting gaat inhouden omdat u dat verplicht bent. Zo dwingt u het misschien af.

5) Hoe hard is een VAR-dga? Ik heb begrepen dat het mogelijk is om als directeur-grootaandeelhouder deze VAR te hebben en dan toch nog als werknemer te worden beschouwd. 

Een VAR-dga zegt niets over de arbeidsrelatie tussen de directeur-grootaandeelhouder en zijn eigen vennootschap. Als je als directeur-grootaandeelhouder werknemer in je eigen BV bent, word je als werknemer beschouwd. Een VAR-dga geldt dus niet intern, binnen je eigen BV, maar alleen naar derden. Als in de VAR staat dat de inkomsten worden aangemerkt als inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen. De opdrachtnemer is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Van de vier soorten VAR-verklaringen die er zijn, geven alleen de VAR-dga en de VAR-wuo de opdrachtgever vooraf zekerheid. Verstrekt een opdrachtnemer één van deze twee verklaringen en wordt voldaan aan de administratieve verplichtingen, dan is er geen inhoudingplicht voor de opdrachtgever. Hij zal dan nooit achteraf met naheffingen wordt opgezadeld.

6) Ik heb voor een opdracht een freelancer ingehuurd die een  VAR-wuo bezit. In het contract staat dat wij niet beogen een arbeidsovereenkomst met elkaar te sluiten. Ook staat erin dat hij mij vrijwaart als ik word aangesproken over premies en boetes. Ben ik  genoeg ingedekt?

Met een VAR-wuo loopt u geen enkel risico, maar het is altijd goed om een contract op te stellen. Als u alle afspraken schriftelijk vastlegt, dan kunt u zich hier later altijd op beroepen. Let wel: zo’n contract is echter niet geldig als blijkt dat er in de praktijk toch sprake is van een arbeidsrelatie omdat aan alle eisen voor een dienstbetrekking wordt voldaan: het bestaan van een gezagsverhouding, verplichting tot betalen van loon. De opdrachtgever zal dan zeer waarschijnlijk loonheffingen moeten gaan afdragen.

Het is trouwens verplicht om bij de VAR-verklaring van iedere opdrachtnemer een kopie van diens identiteitsbewijs te bewaren nadat de opdrachtgever de identiteit heeft vastgesteld. Ook moet hij controleren of de VAR geldig is en of de werkzaamheden overeenkomen met die genoemd in de verklaring.


Met dank aan mr. Monique van Roosmalen van Homveld Van Roosmalen Advocaten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ben jij up-to-date als het gaat om nulurencontracten? Over deze flexibele contractvorm is veel te doen en daarom is het essentieel om op de hoogte te…
De tijd voor tijd regeling is een manier voor werkgevers en werknemers om overuren te compenseren in tijd. In plaats van overuren uit te betalen,…
Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
Zeg je een arbeidsovereenkomst op van een van je medewerkers? Dan betaal je in de meeste gevallen een transitievergoeding. Dit artikel biedt helderheid…