Bij werkgevers en werknemers bestaat de nodige onduidelijkheid over 5 mei. Is Bevrijdingsdag nu wel of geen vrije dag? Tekst en uitleg.

De overheid heeft bepaald dat werkgevers en werknemers zelf een regeling moeten treffen voor 5 mei. Per bedrijfstak gelden andere regelingen. In veel cao’s is bepaald dat werknemers eens per vijf jaar vrij zijn op Bevrijdingsdag. In 2010 en 2015 was dat het geval en zo kun je steeds vijf jaar verder tellen.

In andere jaren zijn jouw werknemers dus niet automatisch vrij, tenzij ze zelf een vrije dag opnemen, of als jij besluit ze vrij geven. In dat laatste geval kun je vanzelfsprekend deze dag niet van hun saldo vakantiedagen aftrekken.

Let wel: als je wilt dat werknemers op een bepaalde dag in het jaar – bijvoorbeeld 5 mei – verplicht vrij zijn, dan moet je ze hier tijdig over informeren. Dat doe je door in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen dat de werkgever zich het recht voorbehoud om bijvoorbeeld in januari te laten weten welke dagen in het jaar verplichte vrije dagen zijn.

Lees ook: “Kan ik bepalen wanneer mijn vakantie moeten nemen?” »

Extra vrije dag of niet?

5 mei is dus een keer per vijf jaar een vrije dag voor jouw werknemers. Tenminste, als daarover in de cao die op jouw bedrijf van toepassing is iets geregeld is. Is dat niet het geval, dan bepaal jij of je medewerkers van een betaalde vrije dag kunnen genieten.

Als er in jouw sector geen cao van toepassing is waarin iets over 5 mei geregeld is, en je besluit dat deze dag – een keer per vijf jaar – een vrije dag is voor je werknemers, dient de volgende vraag zich aan:

Is het dan een extra vrije dag – die dus niet wordt afgetrokken van de vakantiedagen – of gaat de vrije dag wél van het saldo vakantiedagen af? Met andere woorden, het is dan een verplichte vrije dag?

Wanneer jij als werkgever niet bevoegd bent verplichte vrije dagen vast te stellen, wat erop neerkomt dat er niets over op papier staat, bijvoorbeeld in een personeelsgids, dan kun je niet zomaar de vrije dag van de vakantiedagen aftrekken. Conclusie: 5 mei is in dit geval een extra vrije dag.

Lees ook: Zijn Goede Vrijdag, Koningsdag en 5 mei vrije dagen? >>

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Lees ook…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus trad de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en…
i.s.m.
Recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Want wie wil groeien, die wil nieuwe mensen vinden. Wat recruitment is, hoe je het werven van nieuwe…