Categorieën

Iets meer dan 5% van alle werkenden in Nederland is ziek. Ofwel van elke 100 mensen die in je organisatie werken, zijn er elke dag 5 ziek. Voor heel Nederland betekent dit dat er elke dag 485.000 mensen ziek zijn. In sommige sectoren is het verzuim nog veel hoger. In de zorg is het bijvoorbeeld al 8%. Dat betekent dat als je 100 paar handen aan het bed wilt hebben, je er dan 108 moet inplannen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Kort verzuim kost je 5.850 euro per week voor één zieke medewerker

Een zieke medewerker kost minstens 450 euro per dag: deze kosten bestaan uit loon dat je moet doorbetalen, maar ook de kosten van vervanging en extra werkdruk voor collega’s. Dat is nog los van het omzetverlies. Reken maar uit, als een automonteur 90 euro per uur oplevert, dan is dat 720 euro omzetverlies per dag. Een zieke monteur kost dus al gauw 5.850 euro per week. Wat kost het in jouw organisatie als een medewerker ziek is?

Maximale boete UWV: 12 jaar loon doorbetalen

Laatst had ik een huilende ondernemer aan de lijn. Die had 2 jaar loon doorbetaald en dacht er nu van af te zijn, omdat medewerkers na twee jaar ziekte uit dienst gaan. Maar hij had zojuist van het UWV gehoord dat hij nóg een jaar moest doorbetalen. Dat betekende zijn faillissement.

Deze ondernemer had niet de verplichte stappen uit de Wet verbetering poortwachter gevolgd. Die wet schrijft voor wat je op welk moment moet doen tijdens verzuim. Dat had hij dus niet gedaan. En hij had het al helemaal niet bijgehouden in een dossier. Het UWV beschouwde dat als belemmering van de terugkeer van de medewerker op de werkvloer en als werkgever was hij daardoor in overtreding. In het ergste geval kan het UWV je verplichten om 12 jaar loon door te betalen van een zieke ex-medewerker. 

“Ik heb bijna geen verzuim, waarom heb ik dan een arbodienst nodig?”

Jij hebt nooit lang verzuim? Dan heb je tot nog toe geluk gehad. Want statistisch gezien zijn mkb-ondernemers elke 5 jaar de sjaak: uit onderzoek van HR Navigator onder meer dan 19.000 organisaties blijkt namelijk dat elke ondernemer gemiddeld eens in de 5 jaar één keer te maken heeft met langdurig verzuim. Bijvoorbeeld een medewerker met kanker, burn-out, verslaving, overbelasting door mantelzorg, schulden, of een arbeidsconflict door disfunctioneren.

Dat overkomt jou dus ook. Heb je op dat moment nog geen arbodienst, dan heb je waarschijnlijk geen idee wat je moet doen. Aan wie moet je een vraag stellen? Wat moet je precies doen? En wanneer? Arbodiensten zitten ook echt niet bij de telefoon te wachten om jou direct te helpen, want die zitten minstens de komende 3 tot 5 maanden al vol. Ondertussen mag jij het loon doorbetalen en sta je met 1-0 achter bij het UWV, want je begint al met een rammelend dossier.

Langlopend verzuim kost je 100.000 euro per medewerker

Als je medewerker bijna 1 jaar ziek is, gaat het UWV bekijken of jij als werkgever alles gedaan hebt om de medewerker te re-integreren op de werkvloer. Heb je daarbij fouten gemaakt en is je verzuimdossier onvoldoende op orde, dan kun je een boete krijgen van het UWV. Alles bij elkaar kost zo’n lang verzuimdossier je al snel 100.000 euro, maar 200.000 euro komt ook vaak voor. Elk jaar worden er bijna 5.000 boetes opgelegd.

Verzuimrisico op een kantoor hoger dan in een fabriek

In fabrieken is veiligheid meestal goed geregeld: elke machine heeft instructies, medewerkers dragen een helm of handschoenen, er hangen veiligheidsinstructies aan de muur. Maar aan kantoormedewerkers wordt meestal niks verteld. Hooguit krijgen ze een werkplekinstructie voor een goede zithouding of een sta-zit bureau.

Maar wat als ze stress hebben? Niemand die dan zegt: zou je het niet wat rustiger aan doen? Terwijl werkstress en werkdruk veruit de grootste veroorzaker zijn van lang verzuim in Nederland. Een enorm probleem, want een medewerker die uitvalt door te veel werkdruk is gemiddeld 7,6 maand afwezig. Bijna 1 op de 5 vrouwen en 1 op de 8 mannen zegt last te hebben van psychische problemen.

Voor al dit soort zaken heb je een arbodienst nodig. Niet alleen kun je dit niet zelf doen en mág je dit niet zelf doen, maar je bent ook altijd te laat om problemen te voorkomen.

Arbodienst = behoud van je mensen

Als medewerkers uitvallen is het vinden van goede vervangers steeds lastiger. Om je medewerkers zo snel mogelijk terug te krijgen op de werkvloer én om boetes te voorkomen, heb je een arbodienst nodig. Want die mag als enige beoordelen wat een medewerker nog kan. Een goede arbodienst houdt continu voor jou in de gaten wanneer jij iets moet doen, en doet zelf ook alles wat wettelijk vereist is waardoor je geen boetes van het UWV krijgt. Bijvoorbeeld:

  • Oproepen voor het spreekuur – uiterlijk in week 5, maar bij een vermoeden van psychische klachten uiterlijk week 2
  • Probleemanalyse – uiterlijk week 6
  • Opstellen plan van aanpak – uiterlijk week 8
  • Verzuimmelding richting UWV – uiterlijk week 42
  • Eerstejaars evaluatie – week 52
  • (En dit is maar een klein deel van de lijst)


Hoe vind je de beste arbodienst?

Heb je nog geen contract bij een arbodienst? Dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk te regelen. Je hebt in ieder geval een basiscontract nodig dat voldoet aan de wettelijke eisen. Ook een RI&E en een PMO zijn verplicht. Als werkgever ben jij verantwoordelijk gesteld voor het juiste contract, laat je hier daarom goed over adviseren om onnodige boetes te voorkomen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) bracht een echte revolutie teweeg in de marketingwereld. Wat voorheen een tijdrovende en…
Marifoons zijn essentiële communicatiemiddelen voor de scheepvaartsector. Ze spelen een cruciale rol in het waarborgen van veilige en efficiënte…
Als ondernemer kan je veel baat hebben bij voldoende goede rolcontainers. Zeker in winkels of grote loodsen kunnen deze zwaar en langdurig werk een…
Een printer is nog altijd heel belangrijk op kantoor, samen met je telefoon vormt deze namelijk de ruggengraat van je bedrijf. Maar het is niet…
De feestdagen zijn altijd een goed moment om weer dichter tot elkaar te komen. Niet alleen door etentjes en gezellige gesprekken met familie en…
De meesten van ons bezitten behoorlijk wat spullen, maar thuis is daar niet altijd voldoende ruimte voor. Zeker niet als je denkt aan seizoensgebonden…