Categorieën

In samenwerking met
Voor werkgevers is het van cruciaal belang om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers van 55 jaar en ouder. Maar hoe kun je een positieve werkomgeving creëren waarin oudere werknemers gezond en gemotiveerd blijven en hun werk met plezier blijven doen? Langer doorwerken is de toekomst en kan in de huidige krappe arbeidsmarkt ook weleens een snelle oplossing vormen.

Inhoudsopgave

Waarom duurzame inzetbaarheid belangrijk is voor werknemers van 55-plus

Allereerst is duurzame inzetbaarheid niet alleen van toepassing op oudere werknemers, je wilt als ondernemer immers iedereen duurzaam aan het werk houden. Toch verdient de oudere werknemer zeker extra aandacht wanneer het aankomt op duurzame inzetbaarheid. Vanaf 55-plus is namelijk het moment gekomen dat je als werkgever de vruchten plukt van een doordacht inzetbaarheidsbeleid, maar ook na de leeftijd van 55 jaar is het belangrijk om gezond aan het werk te blijven. Want ook op latere leeftijd is bijvoorbeeld stress een reden voor verzuim.

Wil je meer weten over generatieregelingen? Ontdek hoe je je bedrijf kunt verjongen en oudere werknemers gezond en productief kunt houden.

Bevorder de gezondheid en het welzijn van werknemers van 55-plus

55-plussers willen niet als een aparte groep binnen jouw onderneming gezien worden. Een speciale behandeling, omdat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt, vindt niemand leuk. Zie het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van 55-plussers dan ook als een extra dienst. Die is niet verplicht, maar vormt meer een waardevolle aanvulling op het duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Een open en eerlijk gesprek over welzijn en het aanbieden van bijvoorbeeld gezonde voeding en coaching kunnen een startpunt zijn. Ook scholing over bijvoorbeeld gezondheid kan het welzijn van 55-plussers verbeteren.

Creëer een werkomgeving die inclusief is

Een inclusieve werkomgeving is geen tijdelijke trend. Een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, is goed voor de productiviteit en voor de inzetbaarheid, ook van je ouderen werknemers. Zorg dat werknemers weten dat er een vertrouwenspersoon binnen de organisatie aanwezig is en wie dat is. Maak daarnaast ook racisme en discriminatie bespreekbaar. Tevens is het goed om een zero tolerance beleid te voeren ten aanzien van flauwe, maar kwetsende grappen en opmerkingen op de werkvloer. Discriminatie en pesterijen met oudere werknemers als lijdend onderwerp komen vaker voor dan je zou denken. Werkgevers zouden hier meer aandacht voor mogen hebben want zonder deze pesterijen blijven oudere werknemers langer doorwerken en voelen ze zich meer gewenst.

Zorg voor passende werkbelasting en ontwikkelingsmogelijkheden

Oudere werknemers hebben in sommige gevallen veel profijt van extra vrije dagen. Binnen de zakelijke dienstverlening is dit wellicht niet direct van toepassing, maar wanneer er meer fysieke arbeid wordt verricht is het zeker zaak om oog te hebben voor passende werkbelasting. Ook een passend aanbod van trainingen en scholingen wordt zeer gewaardeerd.

Maak gebruik van de ervaring en kennis van werknemers van 55-plus

55-plussers worden, gelukkig in steeds mindere mate, gezien als een risico, maar er zijn ook heel veel voordelen te benoemen met betrekking tot 55-plussers. Zo brengen ze een schat aan ervaring en kennis mee. Koppel bijvoorbeeld oudere werknemers aan starters om de doorstroom van essentiële kennis en ervaring te stimuleren.

Oudere werknemers langer laten doorwerken?

Het is dus zeker verstandig om oudere werknemers langer te laten doorwerken. Het voordeel van 55-plussers in dienst hebben weegt zonder twijfel op tegen de eventuele nadelen, maar een goed 55-plus beleid is onmisbaar. Zet duurzame inzetbaarheid voorop, maar vergeet zeker niet om oudere werknemers de waardering en mogelijkheden te bieden die ze verdienen.

Veelgestelde vragen:

Wat is een goed 55-plus beleid?

Een goed 55-plus beleid past als een goede jas bij de organisatie. Leg niet te veel nadruk op het ‘op latere leeftijd zijn’ van de medewerkers, maar pas eventuele cursussen en scholing er wel op aan.

Creëer ruimte voor jong talent en behoud waardevolle vakkennis. Ontdek hoe je bedrijf kan profiteren van een generatieregeling.

Creëer ruimte voor jong talent en behoud waardevolle vakkennis. Ontdek hoe je bedrijf kan profiteren van een generatieregeling.

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden, partner van De Zaak

Er gebeurt veel op het gebied van pensioen. Werknemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en pensioenoplossingen worden individueler en persoonlijker. Daarnaast groeit voor werknemers de uitdaging om zo gezond en financieel fit mogelijk hun pensioen te bereiken en mee te blijven doen op de arbeidsmarkt. In dit veranderende speelveld ontstaan er voor jou als werkgever ook nieuwe uitdagingen. Nationale-Nederlanden Pensioen helpt je met oplossingen die verdergaan dan alleen een goede pensioenregeling. We willen jou, samen met je adviseur, zo goed mogelijk helpen invulling te geven aan goed werkgeverschap. Wij wijzen daarom op diensten op het gebied van aanvullend pensioenbeleggen, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit- & verzuimbeleid en langer doorwerken. Ga naar nn.nl/ondernemendoejesamen voor meer informatie.

Bekijk alle artikelen van Nationale-Nederlanden>

Lees ook…
Wist je dat je met jaarruimte extra pensioen kunt inleggen? En dat dit je flink wat belastingvoordeel kan opleveren? Dat is goed nieuws voor al die…
De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is er doorheen. Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor de werknemer? Wat is en wordt jouw taak als werkgever? En…
Op dit moment heb je in Nederland vanaf 67 jaar recht op AOW, maar sommige werknemers willen of kunnen niet doorwerken tot deze leeftijd. De Regeling…
Pensioen is een zeer interessante secundaire arbeidsvoorwaarde waarmee je medewerkers aantrekt én binnenhoudt. Hoe sluit je zo’n pensioenregeling…