Categorieën

In samenwerking met
De verwachting is dat er in 2023 nieuwe regels voor pensioen ingaan. Belangrijk onderdeel hiervan is dat er meer ruimte komt voor persoonlijke invulling. Nu al kunnen werknemers met een pensioen op basis van beleggen kiezen voor een vaste pensioenuitkering of een variabele pensioen uitkering. Wat houdt dat in? Waarin verschillen een vaste en een variabele uitkering van elkaar? En wat is jouw rol als werkgever bij de pensioenkeuze van je werknemers? Je lees het in het onderstaande artikel.

Inhoudsopgave

Nieuw pensioenakkoord: meer pensioenkeuze voor je werknemers

In het nieuwe pensioenakkoord maken zekerheden plaats voor mogelijkheden. De termen persoonlijk en flexibel  staan hierbij centraal. Denk aan een pensioenplan waarin ruimte is voor pensioenkeuzes die passen bij iemands persoonlijke situatie.

Deze verschuiving past binnen een trend die al een tijdje aan de gang is. Zo was er al de optie om eerder of later met pensioen te gaan. Om te kiezen voor de eerste jaren een hoger en daarna een lager pensioen, in plaats van een pensioen dat gelijk blijft. En ook hebben werknemers met een beleggingspensioen de keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering.

Wil je meer weten over generatieregelingen? Ontdek hoe je je bedrijf kunt verjongen en oudere werknemers gezond en productief kunt houden.

Wat is een vast pensioen?

De ontwikkelingen in de richting van meer persoonlijk en variabel zijn een breuk met het verleden. Bij pensioenen lag altijd de nadruk op zekerheid.

Bij een pensioenuitkering wordt het pensioenkapitaal op het moment dat je met pensioen gaat omgezet in een levenslange pensioen uitkering. Bij een vaste pensioenuitkering ontvang je dan maandelijks hetzelfde bedrag. Oftewel: je weet precies waar je aan toe bent.

Wat is een variabele pensioenuitkering en wat zijn de voordelen en risico’s?

Bij een variabele pensioenuitkering wordt met een deel van je pensioenkapitaal ook na pensionering belegd. Daardoor is de hoogte van het levenslange pensioen onzeker. De hoogte van de uitkering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en kan van jaar op jaar stijgen of dalen. 

Een variabele pensioenuitkering biedt werknemers de kans op een hogere pensioenuitkering. Maar dit is niet zeker. Een werknemer kan uiteraard ook altijd kiezen voor een vaste pensioenuitkering.

Het was de standaard om het beleggingsrisico voorafgaand aan de pensioendatum af te bouwen richting een vaste uitkering. Voortaan kan jij als werkgever er als standaardoptie ook voor kiezen om het beleggingsrisico minder ver af te bouwen, naar een variabele uitkering.

Kies je als werkgever  voor afbouw naar een variabele uitkering, dan kan de werknemer ervoor kiezen om het risico verder te laten afbouwen, als hij kiest voor een vaste uitkering.

Balans tussen risico en rendement

In het pensioen van de toekomst wordt een uitkering die afhankelijk is van beleggingsresultaten de standaard, waarbij deelnemers zelf kunnen kiezen welke balans tussen risico en rendement bij hén past. Daarbij is het belangrijk te bepalen hoeveel beleggingsrisico bij een werknemer past: het risicoprofiel. Vanaf gemiddeld 15 jaren voor de pensioenleeftijd wordt het beleggingsrisico afgebouwd.

Met de risicoprofielbepaler, die de werknemer vindt op zijn persoonlijke online omgeving, stelt de werknemer zijn risicoprofiel vast. Het doel is werknemers de juiste keuze te laten maken. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen beleggen op een manier die niet aansluit op hun verwachtingen en financiële situatie. Beleggingen leiden namelijk nooit tot garanties. 

Wat is jouw rol als werkgever als het gaat om pensioenen?

Je hebt moeite gedaan om een goede pensioenregeling aan je werknemers aan te bieden. Natuurlijk wil je dat je werknemers het optimale uit de pensioenregeling halen door de juiste persoonlijke keuzes te maken. Nationale-Nederlanden activeert en begeleidt bij het maken van keuzes. De hulp van jou als werkgever is daarbij van grote toegevoegde waarde. Jij kent je werknemers immers het beste. Heb je wel eens gedacht over de volgende manieren om pensioen onder de aandacht te brengen?

  • Eenvoudige informatie op intranet zetten
  • Laat pensioen eens als thema naar voren komen tijdens teammeetings (en laat je adviseur of een HR medewerker aanschuiven)
  • Organiseer samen met je adviseur of met Nationale-Nederlanden een voorlichtingssessie over pensioen.


Het ligt voor de hand om gesprekken over pensioen te koppelen aan specifieke mijlpalen in het leven van werknemers. Denk aan samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, scheiden, meer of minder werken of baanwisselingen. Dit soort veranderende persoonlijke omstandigheden brengen vaak dilemma’s met zich mee en die bieden een uitgelezen kans om het onderwerp pensioen (weer) op de kaart te zetten.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Kansen voor werkgevers

De verwachting is dat de overgang naar alleen nog maar beleggingspensioenen gaat leiden tot meer aandacht voor pensioenkeuzes bij werknemers. Zoals gezegd is goede voorlichting cruciaal. Zaken als beleggen, risicoprofielen en het pensioen zijn voor veel werknemers nieuwe onderwerpen. Begeleiding op maat is dan ook belangrijk. De ene persoon wil misschien tot in detail weten hoe het zit. De ander vindt het juist prettig om te weten dat alles in grote lijnen goed loopt.

Deze veranderende pensioensituatie biedt jou als werkgever kansen. Werknemers zullen het waarschijnlijk zeer waarderen wanneer je ze helpt pensioenbewust te zijn en handvatten aanreikt om optimale keuzes te maken.

Daarnaast is een goede pensioenvoorziening een waardevolle arbeidsvoorwaarde. Het biedt kansen om samen met je werknemers te kijken hoe ze (financieel) fit en vitaal hun pensioen halen. Zeker in een krappe arbeidsmarkt biedt het kansen om je met jouw bedrijf op dit punt te onderscheiden. Zo blijven belangrijke krachten binnenboord en ben je aantrekkelijk voor nieuw talent.

Creëer ruimte voor jong talent en behoud waardevolle vakkennis. Ontdek hoe je bedrijf kan profiteren van een generatieregeling.

Creëer ruimte voor jong talent en behoud waardevolle vakkennis. Ontdek hoe je bedrijf kan profiteren van een generatieregeling.

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden, partner van De Zaak

Er gebeurt veel op het gebied van pensioen. Werknemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en pensioenoplossingen worden individueler en persoonlijker. Daarnaast groeit voor werknemers de uitdaging om zo gezond en financieel fit mogelijk hun pensioen te bereiken en mee te blijven doen op de arbeidsmarkt. In dit veranderende speelveld ontstaan er voor jou als werkgever ook nieuwe uitdagingen. Nationale-Nederlanden Pensioen helpt je met oplossingen die verdergaan dan alleen een goede pensioenregeling. We willen jou, samen met je adviseur, zo goed mogelijk helpen invulling te geven aan goed werkgeverschap. Wij wijzen daarom op diensten op het gebied van aanvullend pensioenbeleggen, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit- & verzuimbeleid en langer doorwerken. Ga naar nn.nl/ondernemendoejesamen voor meer informatie.

Bekijk alle artikelen van Nationale-Nederlanden>

Lees ook…
Wist je dat je met jaarruimte extra pensioen kunt inleggen? En dat dit je flink wat belastingvoordeel kan opleveren? Dat is goed nieuws voor al die…
De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is er doorheen. Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor de werknemer? Wat is en wordt jouw taak als werkgever? En…
Op dit moment heb je in Nederland vanaf 67 jaar recht op AOW, maar sommige werknemers willen of kunnen niet doorwerken tot deze leeftijd. De Regeling…
Pensioen is een zeer interessante secundaire arbeidsvoorwaarde waarmee je medewerkers aantrekt én binnenhoudt. Hoe sluit je zo’n pensioenregeling…