Opmerkelijk: een Amerikaanse winkelketen laat zijn personeel push-ups en sit-ups doen bij elke fout die ze maken. "Het kan natuurlijk een manier zijn om te zorgen dat er beter gewerkt wordt, maar het lijkt niet echt motiverend", stelt Hugo Stienstra van Monsterboard. Hij gelooft meer in het positief motiveren van werknemers. Hoe? Dat vertelt hij in deze 10 tips.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

1. Stel realistische doelen

Niets werkt zo demotiverend als doelen die niet gehaald kunnen worden. Dat je constant aan het werk bent – zonder dat het af komt. Zadel je personeel dus niet op met ladingen werk, maar stel realistische doelen. Ligt er toch veel werk, hak het dan in stukjes met subdoelen die te overzien zijn.

2. Geef vertrouwen

De meeste werknemers vinden het prettig om zelfstandig te kunnen werken en dingen op hun eigen manier uit te vinden. Durf ze dit vertrouwen te geven. Met realistische doelen en periodieke evaluaties kun je prima in de gaten houden of het werk volgens planning verloopt.

3. Geef complimenten

Mensen zijn gelukkiger in hun werk als hun bijdrage wordt gezien en gewaardeerd. Geef daarom regelmatig complimentjes. Een echt compliment houdt in dat je weet waar iemand mee bezig is en dat je belangstelling toont voor diens werk. Focus niet alleen op het eindresultaat, maar geef ook schouderklopjes tijdens het proces.

4. Betrek medewerkers bij beslissingen

Probeer je medewerkers zo veel mogelijk te betrekken bij beslissingen die moeten worden genomen en de plannen die worden gemaakt. Zo maak je ze meer betrokken bij het beleid en zullen ze zich meer willen inspannen om de doelen te bereiken.

5. Communiceer

Medewerkers kunnen niet bij alle bedrijfsbeslissingen worden betrokken. Zorg er in elk geval wel voor dat medewerkers goed en tijdig op de hoogte worden gesteld. Daarmee geef je hun het gevoel dat ze onderdeel zijn van het bedrijf in plaats van een buitenstaander die alleen maar uitvoert.

6. Stimuleer creativiteit en ontplooiing

De mens is van nature leergierig en wil niet altijd hetzelfde kunstje doen. Geef mensen de ruimte om zich te kunnen ontplooien en stimuleer hun creativiteit. Dat kan binnen de huidige functie door ze bijvoorbeeld projecten op te laten zetten die ze zelf geïnitieerd hebben. Of door ze door te laten groeien naar andere rollen.

7. Zorg voor goede werkomstandigheden

Medewerkers laten werken met krakkemikkige computers en achterhaalde software zorgt niet alleen voor frustratie, het geeft ze ook het gevoel dat ze niet als volwaardig worden gezien. Regel dus goed materiaal. Kijk ook naar de afdeling: het is modern en overzichtelijk om iedereen op een grote zaal te zetten, maar sommige medewerkers werken beter in een kleinere setting.

8. Vier je successen

Een hoger salaris is geen goede motivator, maar kleine extraatjes zijn dat wel. Geef een feestje/borrel als een bepaald project succesvol is afgerond of een bonus bij het halen van bepaalde targets. Laat ook eens een medewerker eerder naar huis gaan als je weet dat hij zijn werk goed doet. Doe daar niet te moeilijk over.

9. Geef het goede voorbeeld

Je kunt iedereen nog zoveel complimenten, ontplooiingsruimte en bonussen geven, als jij zelf als manager de kantjes ervan afloopt, zal je personeel sneller gedemotiveerd raken. Hoe kun je van ze verwachten om af en toe over te werken, als je zelf altijd om half zes naar huis gaat?

10. Benader elke werknemer anders

Uiteindelijk is er geen one-size-fits-all manier van motiveren, omdat elke medewerker weer anders is. De een wil wat meer losgelaten worden, terwijl de ander wat meer stimulans nodig heeft. Kijk dus ook naar de persoon achter de medewerker en pas je manier van motiveren daarop aan.

Over de auteur

Hugo Stienstra is Public Relations and Communications Manager bij Monsterboard

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Sinds 2022 is de wet met betrekking tot verplichte scholing voor werknemers veranderd. Als werkgever moet je scholing die wettelijk verplicht is…
6 belangrijke tips voor ondernemers over taken, werktijden en roosters voor vastende medewerkers waarmee je hen tijdens de ramadan tegemoet…
The war for talent is volop aan de gang en nog nooit wisselden zoveel werknemers – 1 op de 5 in 2022 – van werkgever. Bedrijven trekken alles uit…
Feedback geven kan lastig zijn maar wanneer je een aantal regels volgt kun je effectieve feedback geven die waardevol is en op een constructieve manier…