Samen kom je verder, zo geef je taken uit handen

Taken overdragen is eng. Gaan medewerkers wel zorgvuldig om met alles wat je hebt opgebouwd? Toch is delegeren noodzaak voor iedere ondernemer die wil groeien. Gebruik deze checklist.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Eerst vertrouwen, dan delegeren

Vertrouwen van je medewerkers is een noodzakelijke voorwaarde om een effectieve leider te zijn en taken te delegeren.

Dat betekent niet dat iedereen het altijd met je eens moet zijn of dat iedereen je aardig moet vinden, maar wél dat je personeel in jouw integriteit gelooft, de overtuiging heeft dat je meent wat je zegt.

Begin met coachen

Praat met je medewerkers en achterhaal wie zij zijn en wat zij leuk vinden. Wat zijn hun ambities en welke taken zouden zij het liefst doen in het bedrijf?

Geef medewerkers vervolgens verantwoordelijkheden, maar vergeet niet ze bij te sturen en te coachen. Als je werknemers fouten maken, corrigeren ze die meestal zelf. Je kunt de missers bespreken, maar neem de gegeven verantwoordelijkheid niet meteen af.

Richting bepalen

Blijf zelf de koers en de hoofddoelen vaststellen. Reik medewerkers de ideeën aan om die doelen te verwezenlijken.

Je inspireert, motiveert en geeft richting aan het werk van anderen. Heroverweeg van tijd tot tijd de bedrijfsstrategie om je doelstellingen te kunnen bereiken.

Ieder zijn specialisme

Brand je vingers niet aan marketing wanneer je daar niet kundig in bent, en laat het verkopen aan de salesmanager over als je geen koopman bent.

Kijk bij de taakverdeling niet alleen naar de taakbekwaamheid maar ook naar de persoonlijkheid; een communicatieve en besluitvaardige medewerker is wat je zoekt.

Ook moet degene die je kiest gemotiveerd zijn om de taak op te pakken en plezier hebben in de uitvoering.

Duidelijk delegeren

Formuleer opdrachten nauwkeurig en volledig; vertel het hoe en waarom. Stel daarbij  middelen en bevoegdheden ter beschikking zodat de taak goed kan worden uitgevoerd.

Wees vooral helder over de resultaten die je verwacht en wanneer. Vergeet niet om ook directe collega’s te informeren over de gegeven taak.

Loslaten en monitoren

Controleer en monitor hoe de gedelegeerde taken worden uitgevoerd, maar doe dit speels en op onregelmatige tijden.

Stel jezelf daarbij niet boven maar tussen je medewerkers op. Voor hulp kunnen ze altijd bij je aankloppen, maar ze moeten wel beseffen dat ze in principe zichzelf moeten redden.

Probeer de taak echt los te laten en probeer het niet alsnog zelf te doen! Dan breek je het vertrouwen.

Delegeren of afschuiven?

Delegeren is niet hetzelfde als afschuiven. Een medewerker snel iets toeschuiven, wanneer je op het punt staat naar het buitenland te vertrekken, levert niet het gewenste resultaat op.

Je kunt onmogelijk testen of de medewerker jouw bedoeling wel heeft begrepen en je bent al weg voordat er vragen over kunnen komen.

Kwaliteitsimpuls

Heroverweeg van tijd tot tijd de werkopdracht van medewerkers en schrap de onnodige taken.

Zorg dat een vertegenwoordiger toekomt aan klantbezoeken en niet continu bezig is met het invullen van allerlei marketingrapporten.

Ook het op peil houden van de kwaliteit van je medewerkers is een absolute noodzaak. Zorg ervoor dat er haalbare uitdagingen aanwezig blijven in hun takenpakket. Zorg voor cursussen, zeker wanneer daar behoefte aan is.

Niet doen, maar denken

Werk jezelf niet over de kop. Echte leiders zijn meer denkers dan doeners en geven de opdrachten op effectieve wijze door aan hun werknemers.

De gedelegeerde is verantwoordelijk voor de resultaten van zijn werk, jij houdt de eindverantwoordelijkheid.

Doeners kunnen workaholics worden en gaan ten onder aan stress, een ongezonde leefwijze of ze krijgen problemen in hun privéleven. Dus: delegeren is een noodzaak. We laten het verder aan jou over. Succes!

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
6 belangrijke tips voor ondernemers over taken, werktijden en roosters voor vastende medewerkers waarmee je hen tijdens de ramadan tegemoet…
Wil jij je bedrijf klaarstomen voor de toekomst en ervoor zorgen dat je medewerkers blijven ontwikkelen en ontwikkelen? Ontdek hoe de SLIM-regeling…
Sinds 2022 is de wet met betrekking tot verplichte scholing voor werknemers veranderd. Als werkgever moet je scholing die wettelijk verplicht is…
In deze tijd van arbeidskrapte is investeren in opleidingen van je medewerkers een strategische zet om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Benieuwd…