Een teamcoach moet goed kunnen luisteren, open vragen stellen, doorvragen, feedback geven en samenvatten wat er leeft. Maar dat is niet genoeg om een team in beweging te krijgen. Wat kenmerkt een goede teamcoach? En: wat zijn mogelijke valkuilen?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Teamleden in beweging krijgen

Er zijn twee redenen waarom iemand besluit in beweging te komen:

 1. Hij heeft er belang bij: hij wil
 2. Hij heeft last van de huidige situatie: hij moet wel

Met ‘in beweging krijgen’ wordt in dit geval bedoeld: ‘hoe krijg ik de teamleden vanuit zichzelf in beweging’. Met vaardigheden als goed luisteren, open vragen stellen, doorvragen, feedback geven en samenvatten wat er in het team leeft, krijg je dat niet voor elkaar. Je hebt er meer voor nodig, zoals:

 • Suggesties doen;
 • Doorvragen: ‘Wat houd je tegen om anders te denken?’;
 • Relativeren en humor (dit zorgt voor ontspanning waardoor zaken minder absoluut worden);
 • Confronteren;
 • Uitdagen, probleem aanpraten (‘Realiseer jij je wat het effect van jouw gedrag is? Dat anderen bij je uit de buurt blijven?’);
 • In het diepe gooien.

Dit kenmerkt een goede teamcoach

Een goede coach kan omgaan met onzekerheid: er is wat er is. Verder kan hij de controle loslaten en accepteren wat op hem afkomt in de hier-en-nu-situatie.

Een goede basishouding voor een teamcoach is lui lijken en de OEN spelen.

Bij lui lijken doe jehet volgende:

 • Je reageert traag;
 • Je vertrouwt erop dat de goede uitkomst vanzelf naar voren komt;
 • Je zorgt voor regelmaat in groepsbijeenkomsten;
 • Je speelt de OEN (Open, Eerlijk en Nieuwsgierig zijn).

Wanneer je veel individuele gesprekken gewend bent, dan hebt u misschien even tijd nodig om aan het ogenschijnlijk trage tempo van het team te wennen. Door trager te reageren kan je meer rondkijken, observeren. Niet alleen degene die praat, maar juist ook de andere teamleden. Hoe pakken zij de informatie op? Wat zijn hun reacties?

Als je goed hebt rondgekeken zijn de volgende gedragingen je wellicht opgevallen:

 • Sommige teamleden zorgen er steeds bewust voor dat ze de schuld bij een ander leggen;
 • Sommige teamleden praten ‘over elkaar’ maar niet ‘met elkaar’;
 • Sommige teamleden praten altijd in problemen (‘kan niet’) in plaats van in mogelijkheden (‘hoe dan wel?’).

Door de OEN uit te spelen, kan je ze hier mee confronteren.
Open: Je bent open als je durft te zeggen wat je ziet dat er gaande is.

Eerlijk: Een doel van teamcoaching is open en eerlijke communicatie. Dan moet je natuurlijk wel zelf het goede voorbeeld geven. Als je moeite hebt met het bestaande communicatiepatroon en het team kennelijk niet, dan geef je openheid door je eigen mening te geven.

Nieuwsgierig: Als je kunt accepteren hoe gebeurtenissen zich voordoen, dan heb je de mogelijkheid om nieuwsgierig te zijn. Als teamcoach vraag je je namelijk af waarom mensen reageren zoals e reageren en om welke reden.

10 valkuilen voor een teamcoach

Probeer de volgende situaties te vermijden:

 1. Ingaan op een onuitgesproken verzoek of eis van het team
 2. Vermijden van fouten en het afzwakken van negatieve stemmingen bij de teamleden (het zal zo’n vaart niet lopen)
 3. Voortijdig bemiddelen bij een conflict
 4. Te laat bemiddelen bij een conflict
 5. In het team gezogen worden (en er niet boven staan)
 6. De teamleden individueel benaderen en niet als groep
 7. Ingaan op de diverse vragen en die allemaal beantwoorden
 8. Dienstbaar zijn
 9. In een patstelling raken
 10. Met alle geweld alle valkuilen voorkomen die u kunt bedenken.

Gerelateerd lezen:

• Het functionerings- en beoordelingsgesprek
• Gelijke behandeling op de werkvloer
• Een risico-inventarisatie en -evaluatie: de weg naar gezond
• De Wazo: overzicht van verlofregelingen

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Wil jij je bedrijf klaarstomen voor de toekomst en ervoor zorgen dat je medewerkers blijven ontwikkelen en ontwikkelen? Ontdek hoe de SLIM-regeling…
Sinds 2022 is de wet met betrekking tot verplichte scholing voor werknemers veranderd. Als werkgever moet je scholing die wettelijk verplicht is…
In deze tijd van arbeidskrapte is investeren in opleidingen van je medewerkers een strategische zet om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Benieuwd…
6 belangrijke tips voor ondernemers over taken, werktijden en roosters voor vastende medewerkers waarmee je hen tijdens de ramadan tegemoet…