Categorieën

De voor- en nadelen op een rijtje

Wanneer je een bedrijf start, kom je voor veel lastige keuzes te staan. Eentje daarvan is of je vanuit huis gaat werken, of buiten de deur een bedrijfspand koopt of huurt.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Voordelen bedrijf aan huis

Werken aan huis is voornamelijk geschikt voor éénmansbedrijven (m/v). Het is een mooie en relatief makkelijke manier op te starten als ondernemer. Vanuit huis werken is vaak goedkoop en makkelijk, als je toch een kamer over hebt of als je de zolder of garage kunt verbouwen tot werkruimte. Neem bij voorkeur wel een ruimte die afgesloten kan worden van de rest van het huis. Zeker als er kleine kinderen rondlopen, die telefoongesprekken op een vaak weinig zakelijke manier kunnen verstoren.

Als je klanten aan huis ontvangt, is een eigen buitendeur (in vaktermen: een eigen opgang) eigenlijk een must. Want je wilt klanten niet door je woonkamer, keuken of langs rommelige slaapkamers naar de zolder leiden.
Voor de aftrekbaarheid van diverse kosten (zie verderop) is het van belang dat de werkruimte een ‘zelfstandig deel’ van je woonhuis is. Dus met eigen opgang maar ook met eigen sanitair.

Vrij beroep: bedrijf aan huis mag, mits…

Thuis werken is niet altijd toegestaan. Want een huis heeft volgens het bestemmingsplan van de gemeente doorgaans een woonbestemming. Als je een vrij beroep uitoefent, zoals arts, advocaat, notaris en accountant, mag je echter onder bepaalde voorwaarden wel een praktijkruimte aan huis openen. Die praktijkruimte mag dan niet meer dan een derde deel van de woning bedragen en alles moet low profile blijven: het ‘woonkarakter’ van je huis en de buurt moet behouden blijven. Zo mag je bijvoorbeeld geen reclameborden aan de gevel schroeven. Een naambordje bij de deur mag wel.

‘Gewoon’ ondernemer: bedrijf aan huis mag niet, tenzij…

Als je geen vrij beroep uitoefent en toch vanuit huis wilt werken, heb je toestemming nodig van de gemeente. Die moet daarvoor het bestemmingsplan aanpassen, of ontheffing verlenen.
Of gemeenten daartoe bereid zijn, verschilt per plaats en zelfs per buurt. In sommige buurten willen gemeenten graag een mix laten ontstaan tussen wonen en bedrijvigheid. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat nieuwbouwwijken doodse slaapsteden worden. Bedrijvigheid geeft levendigheid, is dan het devies. Andere gemeenten willen wonen en werken juist strikt gescheiden houden. Informeer wat in jouw gemeente en buurt van toepassing is.

Ontheffing aanvragen

Wie ontheffing of wijziging van het bestemmingsplan aanvraagt, moet er wel rekening mee houden dat er – net als bij de vrije beroepen – een aantal regels blijven gelden voor het bedrijf aan huis. Zo moet ook in dit geval het woonkarakter van het huis en de buurt behouden blijven, en jouw bedrijfs-activiteiten mogen bijvoorbeeld niet vallen onder de Wet Milieubeheer. Detailhandel is in de regel niet toegestaan, en klanten mogen geen onevenredige parkeeroverlast veroorzaken: parkeren moet vaak plaatsvinden op eigen terrein.

In de beoordeling of het bestemmingsplan voor jou wordt aangepast (of dat je ontheffing krijgt) let de gemeente op allerlei zaken. Bijvoorbeeld de tijden waarop het bedrijf bezocht wordt: komen klanten overdag of juist ‘s avonds? Bezoek overdag brengt levendigheid in de buurt, maar ‘s avonds wellicht overlast. En werkt je op afspraak? Zo ja, hoeveel klanten ontvangtdan per dag? En zijn er andere bedrijven aan huis in de buurt? Dat kan zowel een voordeel (levendigheid) als een nadeel (te druk) zijn. Enzovoort.

Wie het teveel werk vindt om de strijd aan te gaan met het bestemmingsplan, kan natuurlijk gewoon een bedrijf aan huis beginnen zonder toestemming bij de gemeente te vragen. Dat is niet verstandig, want als omwonenden gaan klagen kan de gemeente in uiterste instantie je bedrijf stilleggen.

Belasting bij bedrijf aan huis

Als je een bedrijf aan huis begint, wil je uiteraard een werkruimte inrichten. De kosten van die inrichting zijn in de regel aftrekbaar van de belasting. Of de kosten van de werkruimte zelf aftrekbaar zijn (bij huurwoning een gedeelte van de huur, gerekend in vierkante meters, bij koopwoning een gedeelte van de koopsom) ligt ingewikkeld. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of je die kosten wilt aftrekken van de inkomstenbelasting of van de winst uit onderneming. Voor aftrek van de inkomstenbelasting moet de werkruimte een zelfstandig deel van de woning zijn, met een eigen opgang en toilet, en je moet er een belangrijk deel van uw inkomen verdienen.

Bij aftrek van de winst zijn er meer mogelijkheden. Maar let op: als je een aftrekpost van een werkruimte in jouw eigen koopwoning opgeeft, kan in dat geval een evenredig deel van de hypotheekrenteaftrek vervallen. Niet alle aftrekposten hoeven dus gunstig uit te pakken. Puzzel, eventueel samen met een belastingadviseur, goed uit wat het meest voordelig is. Lees meer in het artikel Zolder wordt bedrijfsruimte: wel of geen investeringsaftrek?

Verzekeringen: jouw huis is geen bedrijf

Let ook op met verzekeringen als je een bedrijf aan huis begint. De lopende verzekeringen voor inboedel en opstal zijn alleen bedoeld voor jouw privé-bezittingen. Ga je aan huis werken, dan moet je een aparte bedrijfsverzekering afsluiten voor de bedrijfsmiddelen.

Buiten de deur: bedrijfsverzamelgebouw

Als je buiten de deur wilt gaan werken, kun je onder andere terecht in bedrijfsverzamelgebouwen. Daar kun je niet alleen vierkante meters huren, maar ook allerlei diensten. Zoals een telefoniste die de telefoon opneemt met de naam van jouw bedrijf, representatieve vergaderruimten (per uur), print- en kopieerfaciliteiten tot en met catering.
Soms hebben die bedrijfsverzamelgebouwen contacten met de gemeente, en is er via deze weg starters-subsidie beschikbaar. Dan krijg je bijvoorbeeld het eerste jaar 30 procent korting op de huur, waarna dat langzaam wordt afgebouwd.
Het voordeel van een bedrijfsverzamelgebouw is verder dat je er andere ondernemers treft die in hetzelfde schuitje zitten, en die je met raad en daad kunnen bijstaan. Ook is er altijd wel een webdesigner te vinden die bijvoorbeeld graag – tegen betaling – je website of webwinkel vormgeeft.

Buiten de deur: huren of kopen? 

Wil je een geheel eigen bedrijfspand betrekken, dan is de principiële vraag: ga je huren of kopen? Daarbij spelen een aantal overwegingen een rol. Net als bij een privé-woning is kopen op de lange termijn voordeliger dan huren. Want met kopen bouw je kapitaal op, omdat het pand jouw eigendom wordt, en met huren niet.
Huren is daarentegen veel flexibeler. Een gekocht pand moet je maar weer kwijt zien te raken, terwijl je als huurder (weliswaar met een opzegtermijn) kunt vertrekken wanneer je wilt. Een vuistregel is: Hoe korter je denkt te blijven zitten, hoe beter je kunt huren in plaats van kopen. Zo lang je tenminste geen langlopend huurcontract afsluit, want dan verdampt het voordeel van de flexibiliteit.

Verder is het de vraag of je voldoende geld of financieringsmogelijkheden hebt om een pand te kopen. Of dat je jouw geld liever steekt in het ontwikkelen van je product en het opzetten van een bedrijf. Bedenk tenslotte dat je bij een gekocht pand zelf verantwoordelijk bent voor groot en klein onderhoud. Bij een huurpand komt groot onderhoud voor rekening van de verhuurder.

Je gaat huren

Leg voordat je het huurcontract ondertekent precies vast hoeveel vierkante meter er wordt gehuurd. En meet dit zelf nog even na! De vierkante meters vormen immers de basis van de huurprijs, dus een half metertje meer of minder kan in een jaar tijd best in de papieren lopen.

Leg eventuele servicekosten schriftelijk vast, en zorg dat de verhuurder niet het recht heeft om die eenzijdig te verhogen. Leg ook het percentage van eventuele huurverhogingen in de toekomst vast. Die verhogingen worden doorgaans gekoppeld aan het CBS indexcijfer voor huurprijzen. Controleer de nieuwe ruimte ook altijd op gebreken. Op gebreken die bij aanvang van de overeenkomst duidelijk zichtbaar of merkbaar waren, kan de verhuurder niet worden aangesproken. Lees meer in het artikel Bedrijf huren

Belasting bij huren

Als je bedrijfsruimte huurt, kun je alle kosten die je voor de bedrijfsruimte maakt aftrekken van de opbrengsten van jouw onderneming. Tot deze kosten behoren onder meer de huur, de energiekosten, verzekeringskosten en schoonmaakkosten. En de inrichtingskosten, zoals vloerbedekking, behang en bureaus. De kosten van de inventaris kunnen overigens vaak niet in één keer worden afgetrokken: die moet je als afschrijving over meerdere jaren uitsmeren.

Verzekeringen bij huren

De verhuurder van het pand sluit doorgaans een opstalverzekering af, die schade dekt ten gevolge van bijvoorbeeld brand. Maar die verzekering geldt alleen voor schade aan het pand, en niet voor schade aan de inventaris en goederen. Daar moet je zelf een verzekering voor afsluiten.

Je gaat kopen

Als je koopt, heb je recht op investeringsaftrek. Die aftrek geldt voor het bedrag dat je zelf in de bedrijfsruimte steekt, dus exclusief het te lenen bedrag.
De aankoopkosten, zoals makelaars- en notariskosten, overdrachtsbelastingen en BTW worden bij de koopsom van het bedrijfspand opgeteld. Deze mogen niet in een keer worden afgetrokken maar moeten worden afgeschreven.
De levering van een pand dat langer dan twee jaar geleden in gebruik is genomen, is vrijgesteld van BTW. Als je een nieuwer pand koopt, moet je wel BTW betalen. En als je een pand koopt, moet je uiteraard zelf zorgen voor alle verzekeringen: voor opstal én inventaris bijvoorbeeld. Lees meer in het artikel Bedrijf kopen.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Als franchisenemer stap je in een beproefd concept. Je maakt gebruik van de naamsbekendheid, marketing en inkoop van een bestaande formule. Mooi…
Het starten van een eigen handelsonderneming is de laatste jaren erg in trek. De handelssector is namelijk zeer toegankelijk en biedt diverse…
Je hebt een geniaal concept bedacht en wilt starten als ondernemer. Het plan ligt er en je bent klaar voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel….