Als u stopt met uw bedrijf, kunt u de MKB-vrijstelling dan toepassen op zowel de jaarwinst als de stakingswinst? Een voorbeeld met uitleg.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Vraag

“Dit jaar stop ik met mijn eenmanszaak. De overdracht van mijn winkel is nagenoeg rond; een en ander wordt per 1 oktober geformaliseerd. Bij de bedrijfsoverdracht maak ik een stakingswinst van zo’n € 200.000. Daar komt nog € 30.000 bij aan jaarwinst over 2011 (tot de datum van overdracht).

Ik wil de stakingswinst maximaal gebruiken om mijn oudedagsvoorziening in te vullen. Ik ben de 50 gepasseerd, dus ik kan tot een bedrag van € 217.833 gebruik maken van de stakingslijfrenteaftrek. Maar ik wil ook graag optimaal gebruik maken van de 12% MKB-winstvrijstelling, over de jaarwinst én de stakingswinst.

Moet ik die vrijstelling evenredig toerekenen aan de stakingswinst en jaarwinst, of mag ik die volledig in mindering brengen op de jaarwinst? Dat laatste komt mij beter uit, dan blijft er meer stakingswinst over om de lijfrenteaftrek te benutten.”

Antwoord

De MKB-winstvrijstelling is volgens de wet van toepassing op ‘het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen nadat dit bedrag is verminderd met de ondernemersaftrek’.

De winst uit uw onderneming in 2011 omvat de winst van het lopende jaar plus de stakingswinst, in totaal € 230.000. De ondernemersaftrek komt voor u dit jaar – in ieder geval – uit op € 3.630, de stakingsaftrek.

Mogelijk komt u ook in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek, als u tot 1 oktober, de datum van verkoop van uw onderneming, ten minste 1.225 uren aan werkzaamheden voor uw onderneming hebt besteed. De zelfstandigenaftrek komt dan uit op € 4.602.

Dat brengt de totale ondernemersaftrek op € 8.232.

De stakingslijfrenteaftrek is afhankelijk van de stakingswinst. De lijfrenteaftrek kan niet hoger zijn dan het bedrag van die winst, in uw situatie derhalve € 200.000. U blijft daarmee onder het voor u geldende wettelijk maximum aan stakingslijfrenteaftrek van € 217.833.

De stakingswinst komt vóór aftrek van de MKB-winstvrijstelling. U kunt die vrijstelling daardoor volledig toerekenen aan de jaarwinst.

Cijfermatig pakt een en ander als volgt uit:

– Winst uit onderneming in het jaar van staking € 230.000
– Waarvan € 200.0000 stakingswinst
– Ondernemersaftrek €     8.232
– 12% MKB-winstvrijstelling over € 221.768 = € 26.612

Als u de volledige stakingswinst aanwendt voor de lijfrenteaftrek, komt de ondernemeraftrek én de MKB-winstvrijstelling volledig in mindering op de jaarwinst over 2011. Die komt dan uit op een negatief bedrag van € 4.844. (€ 30.000 -/- € 8.232 -/- € 26.612).

Dit verlies komt in aanmerking voor de reguliere verliesverrekening. U kunt desgewenst de verliesverrekening vermijden door te kiezen voor een wat lagere stakingslijfrenteaftrek.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ondernemer een doorlopend proces vol valkuilen, uitdagingen en uitglijders. Fouten maken is onvermijdelijk, maar gelukkig zijn veel ongelukken te…
Je hebt een geniaal concept bedacht en wilt starten als ondernemer. Het plan ligt er en je bent klaar voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel….
Als franchisenemer stap je in een beproefd concept. Je maakt gebruik van de naamsbekendheid, marketing en inkoop van een bestaande formule. Mooi…
Het starten van een eigen handelsonderneming is de laatste jaren erg in trek. De handelssector is namelijk zeer toegankelijk en biedt diverse…