Categorieën

Hoe werkt factoring in de praktijk?

Factoring is een financieringsvorm voor bedrijven. Wanneer is factoring geschikt? Wat zijn de voorwaarden en kosten? Bekijk antwoorden en voorbeelden uit de praktijk.

Het is bijna zover, mei is vakantiegeld maand. Heb jij genoeg werkkapitaal voor het uitbetalen van vakantiegeld? Met factoring heb jij je geld van openstaande b2b facturen binnen 24 uur uitbetaald.

Inhoudsopgave

Wat is factoring?

Factoring is de financiering van gefactureerde omzet. Dit wil zeggen dat de onderneming al meteen de beschikking krijgt over de financiële middelen op het moment dat de facturen zijn verstuurd, en niet op betaling ervan hoeft te wachten.

De factoringmaatschappij financiert het bedrag dus voor, en zorgt ook voor inning van de factuur. Alleen over het openstaande bedrag wordt rente berekend. Een andere naam voor factoring is debiteurenfinanciering.

Het is bijna zover, mei is vakantiegeld maand. Heb jij genoeg werkkapitaal voor het uitbetalen van vakantiegeld? Met factoring heb jij je geld van openstaande b2b facturen binnen 24 uur uitbetaald.

Waarom factoring?

Factoring is voor een aantal doelen een ideale vorm van financiering. Bijvoorbeeld bij:

 • Een hoge omloop van goederen, snelle autonome groei of sterke seizoensinvloeden;
 • Bedrijfsovername of een management buy-out;
 • Het uitbesteden van het debiteurenrisico.

Financiering bij snelle groei

Een onderneming met een snelle groei of met pieken wegens seizoensinvloeden of pieken die veroorzaakt worden door feesten en vakanties, kan met een bancaire financiering krap komen te zitten.

Factoring kan in deze situaties voor jouw bedrijf van positieve invloed zijn. Ook kan het een middel zijn om een overname, management buy in of management buy out te financieren.

Uitbesteden van debiteurenrisico

Slecht betalende debiteuren zijn voor iedere onderneming een bron van zorg en ergernis. Uit onderzoek blijkt, dat maar liefst 36% van de bedrijven met vooropgezette bedoeling te laat betaalt.

Door de betaling uit te stellen, kan een afnemer in feite renteloos van zijn leverancier lenen en hoeft hij dus minder bij de bank te lenen. Weinig debiteuren zullen uit zichzelf sneller betalen.

Voor een onderneming is het dus belangrijk om de debiteuren in de gaten te houden. Het debiteurenrisico, het risico van non-betaling, loopt een ondernemer zeker niet alleen bij nieuwe relaties.

Soms worden ondernemers ook geconfronteerd met het uitblijven van een betaling van een vaste cliënt. Zelfs als er al jaren sprake is van een hechte samenwerking.

Hoe groot is het risico?

Het debiteurenrisico laat zich moeilijk inschatten. Er spelen veel meer factoren een rol dan alleen de jaarcijfers van een bedrijf, de duur van het bestaan van en de ervaring met de betreffende onderneming.

Zo is natuurlijk de algemene economische situatie van invloed. Maar de performance van een onderneming kan bijvoorbeeld ook gekoppeld zijn aan een persoon. Valt die persoon weg, dan blijkt een bedrijf er soms ineens heel anders voor te kunnen staan.

En wat te denken van het domino-effect dat in gang kan worden gezet als één onderneming failliet gaat. Zelfs als er geen rechtstreekse banden zijn met het gefailleerde bedrijf kan de kettingreactie veel andere bedrijven schade berokkenen. En onverwachte gebeurtenissen kunnen voor ondernemingen de druppel zijn die de emmer doet overlopen.

Is factoring de oplossing?

Een factoringmaatschappij kan de gehele zorg voor de administratie van debiteuren overnemen, zo nodig inclusief het uitvoeren van aanmanings- en incassoprocedures, zowel voor de binnenlandse omzet als voor de export.

Dit scheelt veel werk, administratieve rompslomp en kantoorkosten. De factoringsmaatschappij zorgt ervoor dat de vordering zo snel mogelijk wordt geïnd, waardoor de ondernemer is verzekerd van continuïteit in het debiteurenbeheer en van een solide aanpak.

Het risico van niet betalende afnemers kun je dus geheel of gedeeltelijk uitbesteden. Tot een bepaalde limiet, die wordt vastgesteld op basis van de kredietwaardigheid van je afnemer, vergoedt de factoringmaatschappij het factuurbedrag als de afnemer niet betaalt. Voor transacties binnen Europa kan deze dekking tot 100 procent bedragen.

Redenen om het debiteurenbeheer uit te besteden

 • De gemiddelde debiteurentermijn ligt ver boven de gewenste betalingstermijn;
 • De bewaking van de debiteuren leidt tot een te hoge werkdruk;
 • De verschillende disciplines en bijbehorende kennis zijn onvoldoende aanwezig in de organisatie;
 • De werkzaamheden op het gebied van debiteurenbeheer en verkoop moeten gescheiden worden;
 • Er zijn te veel verliezen op debiteuren;
 • Er is onvoldoende inzicht in de actuele betalingsachterstanden van de debiteuren.

De financiering

De meeste factoringmaatschappijen verstrekken een financiering (van binnenlandse en buitenlandse vorderingen) inclusief btw. Dit gebeurt door verpanding van de openstaande schulden.

Je bespreekt met de factormaatschappij of bank jouw financieringsbehoefte. Afhankelijk daarvan stelt deze partij het financieringspercentage op je debiteurenportefeuille vast. Daarbij speelt de kwaliteit van je debiteurenportefeuille vanzelfsprekend een belangrijke rol.

Zelfde betalingsgegevens

Jouw klanten zien niet dat je debiteurenportefeuille is gefinancierd. Je betaaladres blijft namelijk gewoon op de facturen staan. Bovendien staat op je facturen niet standaard een tekst waaruit blijkt dat jouw klanten aan de factormaatschappij of bank moeten betalen.

De financiering kan meestal snel met de factormaatschappij rond gemaakt worden en geldt in de regel voor een termijn tot meestal zo’n 90 dagen na de vervaldatum van een factuur. Daarbij kan ook het debiteurenrisico worden overgenomen.

Voorwaarden en kosten

Bij traditionele factoring zijn er een aantal voorwaarden. Er moet in de meeste gevallen sprake zijn van:

 • Spreiding van de omzet over de debiteuren;
 • Een redelijke mate business-to-business transacties;
 • Een minimale verwachte omzet;
 • Een minimale financieringsbehoefte.

Kosten factoring

Als vergoeding voor de dienstverlening betaal je een promillage over de omzet of een vast bedrag per maand. Deze kosten zijn afhankelijk van de omzet, het aantal facturen en het aantal debiteuren.

Daarnaast brengt een aanbieder de gebruikelijke bancaire rente en provisies in rekening voor de opgenomen financiering.

De voordelen van factoring op een rij

 1. Meer werkkapitaal, doordat er sneller middelen beschikbaar zijn uit verkopen, waardoor snellere groei kan worden gerealiseerd;
 2. Snelle betaling mogelijk van leveranciers, hetgeen kortingen oplevert en de handelsrelaties ten goede kan komen;
 3. Het opvangen van oplopende debiteurentermijnen;
 4. Pieken kunnen opvangen in de kapitaalbehoefte;
 5. Financiële ruimte voor acquisities, fusies of overnames;
 6. Een belangrijk deel van de debiteurenadministratie wordt uit handen genomen, hetgeen meer tijd biedt voor de ondernemer zich te richten op primaire ondernemingsactiviteiten;
 7. Door een flexibel kredietplafond groeit het werkkapitaal mee met de voorraad en de omzet;
 8. Het is gemakkelijker om grote financieringen te krijgen, omdat de ratio’s van liquiditeit en solvabiliteit worden verbetert, wegens de balansverkorting die ontstaat;
 9. Gemakkelijker nieuwe, buitenlandse markten betreden; sneller met een gerust gevoel nieuwe relaties aan een afnemersbestand toe kunnen voegen;
 10. Ervan verzekerd zijn dat een levering wordt betaald, omdat de factoringmaatschappij het risico overneemt;
 11. Een factoringmaatschappij kan adviseren op het gebied van internationale betalingsmogelijkheden en invoerreglementen, waardoor internationale transacties goedkoper, sneller en met meer zekerheid kunnen worden afgehandeld;
 12. Preventief risicobeheer door gebruik te maken van de kennis en kunde die aanwezig is bij de factoringmaatschappij;
 13. Een factoringmaatschappij beschikt over veel gegevens met betrekking tot de financiële status van bedrijven en hun ontwikkelingen, in binnen- en buitenland, waardoor snel en effectief de kredietwaardigheid van debiteuren kan worden beoordeeld.

Factoring in de praktijk

Twee voorbeelden van factoring in de praktijk:

1. Vleesgroothandel wil besparen

De directie van een vleesgroothandel vraagt een factormaatschappij een groeifinanciering te verzorgen met als eis de lage overheadbegroting aan te houden. Het bedrijf groeit met 15% per jaar in omzet en heeft twee personeelsleden. De afnemers zijn horecabedrijven die vers Argentijns vlees op tafel willen zetten.

De directeur heeft 1 dag per week gereserveerd om de financiële administratie uit te voeren. Door het debiteurenbeheer uit te laten voeren door een factormaatschappij kon het bedrijf aanzienlijk tijd besparen.

Door de factormaatschappij te laten financieren op basis van 80% debiteuren kon het bedrijf snel doorgroeien naar een omzet van € 2,5 miljoen. Door verder de grootste debiteuren via automatisch incasso te laten betalen en de lopende kredietverzekering te verpanden.

2. Jong bedrijf met groeistuipen

Pietersen BV is een jong bedrijf. “Behalve met projecten, engineering en detachering houden we ons ook bezig met montage, hosting, offshore en installatietechniek”, vertelt de directeur.

“We leveren onder andere personeelsmanagement en hooggekwalificeerd personeel, we zetten montageteams in, maken tekeningen en calculaties en verzorgen raamcontracten. Onze mensen zitten over de gehele wereld, onder andere op projecten in Mexico, Kosovo, Midden-Amerika, Duitsland en Frankrijk. We zijn met name actief in de petrochemie, de voedingsmiddelenindustrie, de farmacie en de installatietechniek. The sky is the limit, zo lijkt het soms bij ons. Detachering was duidelijk de hoofdactiviteit toen we begonnen, maar nu zijn we bewust bezig met het verbreden van onze dienstverlening. We willen professionaliseren, onze basis versterken, de kwaliteit (ook intern) verder verbeteren in een fase van sterke groei.”

Over factoring is hij zeer te spreken: “Dankzij de debiteurenfinanciering hebben wij zo snel kunnen groeien en dankzij het debiteurenbeheer kunnen we ons ook goed op die groei concentreren.”

Intern werken er bij Pietersen tien medewerkers. Gedetacheerd en op projecten werken zo’n 120 krachten namens Pietersen. “Als je zo veel mensen aan het werk hebt als detacheerder, moet je veel voorfinancieren. Onze liquiditeitsbehoefte is dus hoog. Als startende ondernemers krijg je die behoefte via een reguliere bank eigenlijk niet gefinancierd. Gelukkig konden we bij een factoringsmaatschappij terecht. Zij kijken naar de opeisbaarheid van onze facturen en die is spijkerhard. Onze omzet is stijgend. Dit jaar denken we uit te komen op bijna vijf miljoen euro.”

Ben je liquide genoeg om vakantiegeld uit te betalen in mei? Je kunt factoring inzetten om je B2B factuur binnen 24 uur uitbetaald te krijgen

Gerelateerd lezen:

• “Klanten in termijnen laten betalen, hoe pak ik dat aan?”
• Het belang van een goede kredietscore
• Een beroepschrift schrijven
• Doe iets goeds voor het milieu en bespaar met de milieu-investeringsaftrek en VAMIL

Ben je liquide genoeg om vakantiegeld uit te betalen in mei? Je kunt factoring inzetten om je B2B factuur binnen 24 uur uitbetaald te krijgen

Lees ook…
i.s.m.
Vakantie nemen is voor veel ondernemers makkelijker gezegd dan gedaan. Toch is het echt de moeite waard, want een pauze biedt je de kans om op te laden…
i.s.m.
Hoe voorkom je als ondernemer dat je cashflow problemen krijgt omdat je klanten te laat of misschien wel nooit betalen? Een goede oplossing is factuur…
i.s.m.
Als ondernemer loop je risico’s. Dat hoort bij het ondernemen. Maar te laat of nog erger niet betaalde facturen kan je als kleine ondernemer of…
i.s.m.
Bij de meeste bedrijven is mei de maand van het vakantiegeld. Voor werknemers een moment om naar uit te kijken, maar wat betekent het voor jou als…
i.s.m.
Als ondernemer wil je vooral doen waar je goed in bent: zorgen dat je dienst of product top is en je bedrijf kan groeien. Daarvoor is een gezonde…
i.s.m.
Hoe zorg je ervoor dat jij als zzp’er of mkb’er niet in de liquiditeitsproblemen komt omdat de uitstaande facturen te laat, of in het ergste geval niet…