Financier je facturen

Factoring is een financieringsvorm én een service. Een factormaatschappij kan jou een krediet geven of je facturen voorfinancieren. Daarnaast kan een factormaatschappij je debiteurenbeheer uit handen nemen.

Heb jij te maken met wisselende inkomsten over het jaar? Dan wordt factoring vaak gebruikt. Zo heb jij je geld van openstaande b2b facturen binnen 24 uur uitbetaald.

Inhoudsopgave

Met factoring heb je geen slepend incasseringstraject meer. Je hoeft ook niet meer te wachten tot je facturen betaald worden. Hierdoor kun je de cashflow in je bedrijf op gang houden.

Factoring bestaat uit drie onderdelen:

  1. Financiering: naast of in plaats van bijvoorbeeld een banklening of crowdfunding, kun je kiezen voor factoring als financieringsvorm. De factormaatschappij geeft je een financiële buffer. Hierdoor krijg je direct weer werkkapitaal en kun je sneller investeren om je bedrijfsvoering uit te breiden of op gang te houden.
  2. Debiteurenbeheer: het tweede component van factoring is de uitbesteding van je debiteurenbeheer. Je kunt je volledige debiteurenbeheer uitbesteden aan de factormaatschappij of slechts één of meerdere debiteuren (klantdossiers).
  3. Afdekking kredietrisico: een factormaatschappij kan ook het risico dat een debiteur niet betaalt volledig overnemen. Je hoeft dan geen eigen kredietverzekering af te sluiten.

Twee soorten factoring

Factoring heeft twee varianten, namelijk:

1. Traditioneel

Bij traditionele factoring krijg je een krediet op basis van een percentage van je totale uitstaande debiteurenportefeuille (aantal klanten + omvang facturen). De meeste traditionele factormaatschappijen vragen als tegenprestatie een vast bedrag per jaar of een klein percentage van je omzet (tussen de 0,1 en 1 procent).

De grote aanbieders van deze vorm van factoring zijn voornamelijk banken of dochterondernemingen van banken en moeten daardoor voldoen aan veel beschermende, maar beperkende regels. Hierdoor moet je als ondernemer voldoen aan veel aanvullende eisen. Lang niet alle aanbieders van deze vorm nemen ook je debiteurenbeheer over en er is geen automatische afdekking van het kredietrisico. Traditionele factoring is met name geschikt voor het midden- en grootbedrijf.

2. American 

Bij American factoring krijg je geen vast krediet, maar kun je losse facturen indienen om voor te financieren. Binnen 48 uur wordt het volledige ingediende factuurbedrag uitbetaald, minus de afgesproken kosten voor factoring. De factormaatschappij vraagt meestal tussen de 3 en 6 procent van het factuurbedrag en neemt in ruil daarvoor de invorderingsprocedure en bijbehorend risico op zich. Dat scheelt jou weer slapeloze nachten over onbetaalde facturen.

American factoring is vaker geschikt voor het mkb. Ook steeds meer zzp’ers maken gebruik van American factoring en brengen hun volledige debiteurenbeheer onder bij een dergelijke factormaatschappij. De aanbieders van American factoring zijn in Nederland meestal niet aan de bank gelieerd.

Omdat er bij deze manier  geen banklicentie nodig is, hebben de aanbieders een grote mate van vrijheid in hun handelen. Het brengt iets meer risico met zich mee, maar deze factormaatschappijen kunnen wel vaker maatwerk bieden en tot financieren overgaan, waar een normale bank dat niet kan.

Wat zijn de voorwaarden?

Het is niet geschikt voor alle bedrijven. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit verschilt per factormaatschappij.

  • Als je achteraf factureert, na levering van goederen of diensten, of op uurbasis, dan is factoring bijna altijd mogelijk.
  • Als je werkt met deel- of termijnfacturen is dat meestal niet ‘factorabel’. Ook vooraf factureren is niet geschikt.
  • Traditionele factormaatschappijen werken ook met minimale omzetvereisten of concentratiegraden (minimaal aantal facturen per maand).
  • In de meeste gevallen kun je het alleen gebruiken bij facturen naar zakelijke klanten (B2B), maar in sommige gevallen is de uitbesteding van facturen naar consumenten (B2C) ook mogelijk.
  • Per bedrijf zijn er vele verschillen qua debiteurenbeheer, verzekering, minimale omzet en voorschot percentages. Op deze pagina kun je een overzicht vinden van dergelijke voorwaarden.


Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe verkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.


Welk percentage betaal je?

Welk percentage in rekening wordt gebracht door de factormaatschappij is afhankelijk van het risico dat jouw klant (debiteur) niet of te laat betaalt. Een factormaatschappij beschikt over veel gegevens om de financiële status van bedrijven, in binnen- en buitenland, te beoordelen. Hierdoor wordt snel en effectief de kredietwaardigheid van debiteuren beoordeeld en het betalingsrisico ingeschat.

De factormaatschappij maakt daarbij gebruik van ratings die worden verstrekt door kredietinformatiebureau’s zoals Graydon en Dunn & Bradstreet. Factormaatschappijen die gelieerd zijn aan banken beschikken over een eigen ratingsysteem. Een rating is een cijfer of letter(reeks) die aangeeft in hoeverre een bedrijf kredietwaardig is. Hiermee kunnen financiële instellingen en ook gewone bedrijven snel inzicht krijgen in de betaalmoraal van organisaties.

Last van lange betaaltermijnen tijdens de vakantieperiode? Dan kan factuurovername oplossing bieden. Je ontvangt na indienen van je B2B factuur binnen 24 uur je geld. Dus geen frustratie meer van wanbetalers!

Lees ook…
i.s.m.
Hoe voorkom je als ondernemer dat je cashflow problemen krijgt omdat je klanten te laat of misschien wel nooit betalen? Een goede oplossing is factuur…
“Ik ben het niet eens met een factuur. Moet ik hem dan toch betalen?” Onze adviseurs krijgen deze vraag vaak voorgelegd. Dit is hun…
i.s.m.
Ondernemers praten steeds vaker over het verkopen van vorderingen. Dit komt doordat steeds meer ondernemers de voordelen van factoring ontdekken. In…
i.s.m.
Als ondernemer loop je risico’s. Dat hoort bij het ondernemen. Maar te laat of nog erger niet betaalde facturen kan je als kleine ondernemer of…
i.s.m.
Hoe zorg je ervoor dat jij als zzp’er of mkb’er niet in de liquiditeitsproblemen komt omdat de uitstaande facturen te laat, of in het ergste geval niet…