Auto van de zaak: zelf kopen of leasen?
Voor- en tegenstanders van beide stromingen klinken vaak even geloofwaardig. Bepaal aan de hand van dit overzicht wat in jouw situatie het beste is.

Inhoudsopgave

Welke auto?
Voordat je beslist of je een auto van de zaak gaat kopen of leasen wil je weten welke auto je kiest. Waar ga je de auto voor gebruiken? Daarna zijn keuzes als personen-, goederen- of gemengd vervoer, merk, nieuw of tweedehands, benzine, LPG of diesel, zuinig of duur en dergelijke aan de orde. 

Auto van de zaak zelf kopen of leasen?

Heb je de keuze uiteindelijk gemaakt, dan rijst de vraag: auto van de zaak kopen of leasen?

Bij eigen beheer heb je twee financieringsmogelijkheden:

 • Aanschaf uit eigen middelen: dit zal waarschijnlijk niet vaak voorkomen. Slechts weinig ondernemers kunnen of willen zich zo’n aanslag op hun portefeuille veroorloven;
 • Lenen: let er op dat de terugbetaaltijd (leentijd) van de lening gelijk loopt met de verwachte levensduur van de auto. Verzeker je van de middelen om eventueel versneld te kunnen aflossen.
  Betaalde rente kun je aftrekken, aflossingstermijnen niet. Let op: de rente is bij een kortlopende lening, bijvoorbeeld via een rekening-courant, relatief hoog.

Voor- en nadelen van zelf kopen
Voordelen:

 • Bij aankoop van een bedrijfsauto bestaat soms recht op investeringsaftrek, een extra aftrekpost op de belastbare winst. Investeringsaftrek geldt niet voor personenwagens;
 • Je kunt jaarlijks de afschrijving over de auto aftrekken van de winst.

Nadelen:

 • Als eigenaar draag jij alle risico’s. Dat kan soms in je voordeel werken, bijvoorbeeld als de auto bij inruilen meer waard blijkt dan in de boeken staat. Nadelen kunnen zijn: reparaties, onderhoud en auto’s met veel problemen.
 • Voor dealers ben je minder interessant dan voor een lease-maatschappij. Je koopt minder wagens en dit verslechtert jouw inkooppositie.

Lease

Wil je niet in auto’s investeren, maar heb je ze wel nodig? Dan kun je bij verschillende lease-maatschappijen terecht. Al zullen sommige bedrijven je niet welwillend te woord staan als je maar een of twee auto’s nodig heeft. Lease-ondernemingen hebben in de loop der tijd diverse pakketten samengesteld zodat er eigenlijk voor elk wat wils is. Uiteraard tegen betaling. Er bestaan in hoofdlijnen de volgende vormen van lease:

Financiële lease

Ook wel ‘financial lease’ genoemd. Je wordt eigenaar van de auto, die je in termijnen volledig terugbetaalt aan de leasemaatschappij, de lessor. Je draagt de economische risico’s, zoals veroudering of waardevermindering.

Nadeel

 • Je kunt het contract meestal niet tussentijds opzeggen.

Voordelen

 • Na afbetaling is de auto van jou en daarmee ook de eventuele verkoopopbrengst;
 • Bij deze vorm van lease komt de auto op de balans, waardoor je kunt afschrijven;

Soms heb je recht op de investeringsaftrek. Dit geldt echter alleen voor bedrijfswagens en bestelauto’s, nìet voor personenauto’s.

Operationele lease

Het grote verschil met financiële lease is dat de auto nu niet op jouw balans staat. Je draagt ook niet het economisch risico van de auto en kunt er dus niet op afschrijven. Dit lijkt nadelig, maar dat hoeft niet zo te zijn. Bij deze vorm van lease kun je namelijk kiezen voor een kortere contractduur dan de economische of fiscale levensduur.
Je kunt het contract opzeggen, maar maatschappijen dekken zich vaak in door een bepaling in het contract te zetten, dat opzeggen op korte termijn niet mogelijk is.

Nadeel
De auto staat niet op de balans: je kunt er dus niet op afschrijven.

Voordelen

 • De restwaarde van de auto is vaak in de leasetermijn verwerkt. Hoe hoger de restwaarde, hoe lager de leasetermijn. De verantwoorde automobilist heeft daar voordeel aan;
 • De koopoptie is vaak een standaardvoorwaarde. Het komt hier op neer:
  • Na de afloop van het contract blijf je de auto huren tegen een van te voren afgesproken prijs;
  • Je koopt de auto tegen de (geschatte) restwaarde;
  • Je geeft de auto terug.

Ook hier geldt: de lease-maatschappij gaat uit van de gemiddelde rijder. Als betere automobilist kun je een aardig voordeel opstrijken.

Full service leasing

Voordelen:

 • De ondernemer besteedt zowel het beheer van het wagenpark als de financiering daarvan uit. Hij of zij hoeft minder tijd te besteden aan het wagenpark en kan zich dus concentreren op de bedrijfsvoering.
 • De ondernemer kan gebruik maken van de inkoopkracht van de leasemaatschappij.
 • Deze constructie legt geen beslag op het werkkapitaal van de onderneming

Nadelen:

 • De auto staat niet op de balans, afschrijving is dus niet mogelijk.
 • De leasemaatschappij vraagt uiteraard een vergoeding voor haar dienstverlening.

Let op: full service leasing vertoont (sterke) overeenkomsten met operationele lease.

Standaardbepalingen in een leasecontract
In elk operationeel contract staan standaard de volgende bepalingen:

 • Waardevermindering: dit is bij een auto in feite de grootste kostenpost die vaak moeilijk te bepalen is. Je kunt natuurlijk op zeker spelen door een auto te nemen waarvan je weet dat de restwaarde hoog is. Toch blijft de afschrijving een onzekere factor die pas bij vervanging echt zichtbaar wordt. De lease-maatschappijen kennen uit ervaring vrij goed het risico dat ze dragen inschatten. Bovendien zijn ze door hun contacten bij de dealers beter in staat om een korting te bedingen dan jijzelf;
 • Reparatie, onderhoud en banden: leasebedrijven berekenen een gemiddelde van de kosten per merk en type en berekenen dit aan jou door. De goeden lijden daarbij onder de slechten, maar omdat het om gemiddelde cijfers gaat, kan de betere automobilist een aardig voordeel opstrijken;
 • Verzekering en belasting: de lease-firma handelt de motorrijtuigenbelasting en het kentekenbewijs deel III af, maar berekent de kosten wel aan jou door. Voor jou dus geen administratieve rompslomp. Bovendien hebben de lease-maatschappijen voor all-riskverzekeringen korting bij de verzekeringsmaatschappijen. Van een bonus/malusregeling kun je via een lease-contract over het algemeen niet gebruik maken;
 • Vervangende auto: als je schade hebt of door een technische storing niet meer verder kunt rijden, zorgt het lease-bedrijf voor een vervangende auto zolang de reparatie duurt;
 • Hulpdienst in het buitenland: valt jouw auto in het buitenland uit of lijd je daar ernstige schade, dan valt de lease-maatschappij vaak terug op internationale hulporganisaties. Je blijft dus altijd mobiel;
 • De zogenaamde service-fee: ook een lease-bedrijf moet winst maken. Daarom heft ze over elk tarief een bepaald bedrag. Meestal is dit een vast maandbedrag dat voor alle auto’s hetzelfde is.

Andere vormen van lease

Je kunt de leaseovereenkomst ook min of meer ‘uitkleden’. Denkbaar is de situatie dat je de auto(‘s) aanschaft en het beheer en de administratie uitbesteedt aan een leasemaatschappij.

Ook als je al (een) eigen auto(‘s) hebt kun je in sommige gevallen jouw wagenpark ook verkopen aan een leasemaatschappij en dezelfde auto’s vervolgens weer terug leasen. Deze zogeheten ‘sale & lease backconstructie’ geeft je de kans het in de auto’s geïnvesteerde vermogen te benutten voor andere ondernemingsactiviteiten en ondertussen toch in jouw ouwe, vertrouwde heilige koe te blijven rijden.

Voor- en nadelen van lease
Voordelen:

 • Lease is een honderd procent-financiering. Bij andere financieringsvormen wordt dikwijls niet meer dan vijftig tot zeventig procent van het object beleend. Hierdoor behoudt de onderneming meer leencapaciteit voor de ‘echte’ ondernemingsactiviteiten. Wanneer van een bank wordt geleend wordt vaak een zekerheid gevraagd die verder gaat dan het gefinancierde object. Bij lease dient alleen het object zelf tot zekerheid;
 • Een al genoemd voordeel is het feit dat jouw uitgavenstroom bij lease gedurende de looptijd van het contract constant blijft. Financiële verrassingen zijn dus uitgesloten.

Nadelen:

 • De rente is bij operationele lease vaak hoger dan bij financial lease of een banklening;
 • Bij financiële lease kun je het contract niet opzeggen;
 • De vaste betaalverplichtingen kunnen je in slechte tijden opbreken.
 


Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Gerelateerd lezen:

• Beleggen als privé persoon of onderneming?
• Beleggen als ondernemer; slim of risico?
• Alles over het leasen van een bedrijfsauto
• Alles over failliet gaan

Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.
Lees ook…
Liquiditeit is de mate waarin een bedrijf aan zijn kortlopende schulden kan voldoen. Maar hoe kan je de liquiditeit van je bedrijf zelf beïnvloeden?…
i.s.m.
Nu veel spaarders te maken krijgen met een negatieve rente, stijgt de populariteit van beleggen. Maar wat is beleggen precies? Waar moet je op letten?…
Staat duurzaamheid hoog op de agenda en investeer je in duurzame energie of ben je dit van plan? Dan is het belangrijk om alles te weten over de…