Hoe krijg je financiering als ondernemer?

Het blijft voor ondernemers soms moeilijk om externe financiering te regelen. Hoe krijg je toch de financiering rond die je voor ogen hebt? Hoe vergroot je je kansen? En wat moet je allemaal voorbereiden? Met deze 11 vragen en antwoorden over financiering, plús 2 gouden tips, geeft De Zaak antwoord op de meest voorkomende en belangrijkste vragen rondom financiering.

Als ondernemer is het handig als je kunt investeren op momenten dat het nodig is. Zakelijk krediet kan je hier een handje bij helpen. Maar wat zijn jouw opties? Ontdek direct jouw mogelijkheden

Inhoudsopgave

Waarom is financiering zo moeilijk?

“Banken spelen op zeker. En bankmedewerkers gooien daar vaak nog eens een schepje bovenop,” stelt oud-rayonbankdirecteur André Biester en oprichter van Bankraadgever.

“Ze zouden ondernemers die op dit moment de durf hebben om te investeren, moeten feliciteren. Er spreekt zelfvertrouwen uit. De ondernemer gaat een langjarige verplichting aan in een turbulente markt. Dat vereist stuurmanskunst.”

Waar letten banken op?

“Bij bestaande bedrijven kijken banken naar de prestaties uit het verleden, zoals behaald rendement, maar ook naar het betalingsgedrag en de omzet via de rekening”, stelt Maarten Zemann, directeur van MKB Adviseurs.

“Daarnaast wordt gekeken naar de te verwachten cashflow, de verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen en naar het onderpand voor de lening. Ook de sector (risicoprofiel, prijsontwikkelingen) wordt meegewogen.”

Heb jij als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij je bank naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Hiermee wordt het onderpand vergroot en kunnen meer mkb ondernemers makkelijker geld lenen.

Wat is de rol van de ondernemer?

De bank zal met name een visie willen horen op jouw bedrijf, de bedrijfsontwikkeling en de sector. Dat is typisch een vraag waarop je je moet voorbereiden, vertelt Zemann.

“Bij kleine kredieten en zzp’ers wordt in toenemende mate gekeken naar de terugverdiencapaciteit. Is de ondernemer, als het misgaat, via een loonverband in staat om de restschuld af te lossen?”

De bank zal altijd een check doen naar jouw betalingsmoraliteit en bijvoorbeeld inlichtingen inwinnen bij het BKR.

Hoe zit het met het plan?

Je moet de investeringsaanvraag kunnen onderbouwen. Zorg bijvoorbeeld dat je duidelijke offertes in huis hebt voor de machines die je wilt aanschaffen. Je vertraagt het proces van de kredietverlening als je op drie, vier vragen geen antwoord paraat hebt.

Zemann: “Als ondernemer moet je inzicht hebben in de liquiditeitsontwikkeling. Je moet kunnen uitleggen dat het ‘past’. Waar zitten de pieken en de dalen? Het is goed om samen met jouw adviseur prognoses op te stellen. Dat hoort bij de voorbereiding.”

Wat betekent SBR voor de kredietaanvraag?

SBR staat voor Standard Business Reporting of Standaard Bedrijfs Rapportage, elektronische gegevensuitwisseling. Vanuit het eigen boekhoudprogramma kan jouw accountant of boekhouder de bank de gegevens toesturen die nodig is om een kredietaanvraag te kunnen beoordelen.

SBR zorgt ervoor dat de bank sneller en beter inzicht heeft in jouw financiële positie. Maar het betekent ook dat de bank om een update van de cijfers kan vragen. Kortom, met SBR kan de bank een betere inschatting maken van de kansen en risico’s.

Hoe overtuig je de bank?

“De belangrijkste vraag van een bank of investeerder die je moet kunnen beantwoorden, is de waarom-vraag. Die is essentieel”, zegt Biester. Hij verwijst naar het goudencirkelmodel van Simon Sinek. Dit model bestaat uit drie vragen: waarom, wat en hoe?

“Waarom denk je te groeien? Hoe doe je dat en wat heb je daarvoor nodig? Kun je die laatste vraag adequaat beantwoorden, dan is financiering geen probleem. Is het niet bij de bank, dan lukt het wel bij een informele investeerder.”

Hoe bereid je je goed voor?

Een plan moet niet alleen cijfermatig zijn onderbouwd, maar ook stroken met de missie en visie van de onderneming. Waarvoor is de investering nodig? Het plan vraagt om een kwalitatieve onderbouwing, waarbij je een inschatting hebt gemaakt van de risico’s die je loopt.

“Je moet zich goed verdiepen in het eigen bedrijf en de eigen markt. Als je goede verdiepingscijfers van de branche kunt overleggen, is dat een pre. De bank heeft die informatie doorgaans zelf ook, maar wil die kennis terugzien bij de ondernemer”, constateert Zemann.

Waaraan herken je een goed ondernemingsplan?

Wat je niet moet doen is een invuloefening doorlopen aan de hand van een model van de KvK of van internet en deze vervolgens klakkeloos indienen. Een businessplan is iets van jezelf. Het moeten jouw eigen woorden zijn. Je kunt de steun van een adviseur inroepen, maar het moet jouw plan zijn.

“Ik heb te vaak meegemaakt dat een ondernemer met een door de accountant opgesteld plan naar de bank ging en geen specifieke vragen kon beantwoorden over alle ins & outs”, zegt Zemann.

“Je moet de cijfers kunnen duiden. Het moeten jouw cijfers zijn.”

Wat als je financieel slecht onderbouwd bent?

Er zijn heel veel cursussen en seminars die worden aangeboden op dit gebied. Doel: ervoor te zorgen dat je een kennisniveau bereikt om in elk geval gesprekspartner te zijn voor zowel de bank als jouw accountant of boekhouder.

Moet je zelf geld meebrengen?

Uiteraard. De bank vindt het belangrijk dat je ook zelf risico loopt. Dat geeft een prikkel. “Eigen geld kan ook afkomstig zijn van familie of vrienden”, zegt Zemann.

“En er zijn in toenemende mate initiatieven om informal investors te koppelen aan mooie ondernemingsplannen. Dat staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar is steeds meer een begaanbare optie.”

Wat is de onderhandelingsruimte?

Het is een aanrader om de financieringsvraag niet alleen bij de eigen bank neer te leggen. Benader een tweede bank en geef dit in het gesprek met jouw eigen bank aan. En kijk bij het voorstel niet alleen naar de rentetarieven, maar ook naar aanvullende condities, zoals het aflossingstempo, de opslagen e.d. Daarnaast is het prettig als je met een accountmanager met kennis van zaken om tafel zit, adviseert Zemann.

“Dat geldt met name als je vanuit de aard van jouw bedrijf, bijvoorbeeld de export of de zorg, behoefte hebt aan iemand binnen de bank die specifiek de dynamiek in jouw sector kent.”

Gouden tip: Hoe bescherm je de aansprakelijkheid?

Een bank zal je in meeste gevallen vragen om privé mee te tekenen voor de lening. Biester vindt dat banken hierin veel te ver gaan. Welke zekerheden geef je weg? In hoeverre word je daar privé in mee betrokken? Waarom geen voorraden en inventaris?

Zemann adviseert vooraf goed na te denken wat je accepteert en wat niet en ziet het als een extra argument om met een tweede bank te onderhandelen. Voorkom bovendien een open einde aan de zekerheidstelling: “Wanneer kan de conditie vervallen? Je hoeft niet tot in de lengte van jaren vast te zitten aan een borgstelling.”

Gouden tip: Bekijk de onderhandelingen uit klantperspectief

Zemann: “De meeste ondernemers gaan naar de bank toe. Het maakt onderdeel uit van de onderhandelingstactiek. Nodig de bank als het even kan uit op jouw bedrijf. Laat maar zien hoe je erbij zit. Een goede bankmedewerker wil dat ook weten.”

Biester: “Bekijk de onderhandelingen vooral vanuit het klantperspectief. De bank moet jou overtuigen. Wat heeft deze jou te bieden? En is dat wel wat jij zoekt?”

Gerelateerd lezen:
• Alles over beleggen
• 8 punten waar de bank bij een kredietaanvraag op let
• 4 vormen van financiering

Nieuwsgierig geworden wat jouw kredietopties zijn en tegen welke voorwaarden? Ontdek direct je opties.

Lees ook…
Als je als kleine ondernemer een lening nodig hebt om je zaak verder te helpen, kun je bij een bank aankloppen. Vaak is dat een moeilijke weg. Op zo’n…
Financiering is van vitaal belang voor iedere ondernemer. Of je nu financiering zoekt voor je start up, of geld nodig hebt om je bedrijf te laten…
Als je voor je bedrijf financiering nodig hebt, dan zou je kunnen aankloppen bij familie of vrienden. Dat scheelt je een heel proces bij een bank of…