Categorieën

Om de financiële gezondheid van je bedrijf in de gaten te houden, hoef je zeker geen accountant te zijn. Door de tijd nemen en de juiste vragen te stellen, krijg je snel en makkelijk inzicht in de belangrijkste cijfers. Wanneer je deze 6 vragen hebt beantwoord, weet je of je zaak in basis financieel gezond is.

Als ondernemer is het handig als je kunt investeren op momenten dat het nodig is. Zakelijk krediet kan je hier een handje bij helpen. Maar wat zijn jouw opties? Ontdek direct jouw mogelijkheden

Inhoudsopgave

Vraag 1: wat is je omzet?

De omzet zegt wat jouw bedrijf heeft weten te realiseren aan verkopen. Dan gaat om de verkoop van diensten en/of producten. Je kijkt naar wat je hebt verkocht in een bepaalde periode.

Hierbij hou je nog geen rekening met de kosten. Dat komt op een later moment. Om je omzet te berekenen vermenigvuldig je je afzet – dus wat je hebt verkocht – met je verkoopprijs.

Vraag 2: wat zijn je kosten vergeleken met je omzet?

Het kan natuurlijk zo zijn dat je omzet enorm stijgt, maar dat je dat niet terugziet in de winst van je onderneming. Waarschijnlijk zijn dan je bedrijfskosten gestegen. Zeker in tijden van inflatie stijgt de omzet, maar dat geldt niet automatisch voor de wint.

Blijft je winst achter bij omzetgroei? Kijk dan kritischer naar de bedrijfskosten die je maakt. Welke uitgaven zijn echt noodzakelijk en dragen bij aan het groeien van je onderneming? Kijk of je kunt bezuinigen op terugkerende kosten zoals abonnementen. Deze kunnen de winst onder druk zetten.

Vraag 3: is je onderneming winstgevend?

De financiële gezondheid van je bedrijf wordt zeker ook bepaald door de winstgevendheid van je bedrijf. Winst is dus een van de belangrijkste cijfers. Groeien in omzet wil zoals gezegd nog niet zeggen dat je winst maakt.

Maakt je bedrijf geen of structureel te weinig winst? Dan is wellicht je verdienmodel niet rendabel genoeg en moet je daar kritisch naar kijken. Heb je veel overhead of zijn de kosten van jouw onderneming te hard gestegen? Dan is de kans groot dat je je gestegen omzet niet terugziet in de winst.

Vraag 4: is je cashflow positief?

Een positieve cashflow is een van de indicatoren die iets kan vertellen over de financiële gezondheid van je bedrijf. Wil je je geldstroom onder de loep nemen? Dan moet je kijken naar het werkkapitaal en de liquiditeit.

Liquiditeit

Wil je de liquiditeit van je bedrijf berekenen? Dan kijk je naar je kortlopende schulden, oftewel kortlopende verplichtingen. Hierbij kun je denken aan crediteuren, sociale lasten en een belastingschuld.

Daarnaast leg je de vlottende activa: posten die in 1 jaar beschikbaar komen in geld. De liquiditeit van je bedrijf bereken je door je vlottende activa te delen door kort vreemd vermogen.

Komt uit deze berekening een getal hoger dan 1? Dan zit je goed en kun je voorlopig aan je betalingsverplichtingen voldoen. Voor een gezonde liquiditeit geldt over het algemeen dat de vlottende activa en de liquide middelen samen tenminste 1,5 keer het bedrag vormen dat jij in je bedrijf als kort vreemd vermogen hebt.

Werkkapitaal

Je werkkapitaal is het geld waarmee je de dagelijkse uitgaven voor je bedrijf betaalt. Je kunt denken aan kantoorartikelen, voorraad of salarissen van medewerkers. De hoogte van het werkkapitaal zegt iets over de ruimte die bestaat om kortlopende verplichtingen aan te gaan.

Je zult altijd een afweging moeten maken over de hoeveelheid werkkapitaal die je aanhoudt. Zit je geld vast in voorraden en uitstaande facturen? Dan kun je dat niet besteden aan het groeien van je onderneming.

Het werkkapitaal wordt berekend door op je balans de kortlopende schulden van vlottende activa (kortlopende bezittingen) af te trekken. Wanneer je werkkapitaal negatief is, heb je geen financiële ruimte om kortlopende verplichtingen aan te gaan.

Je zult een balans moeten zien te vinden tussen voldoende werkkapitaal en een gezonde liquiditeit.

Vraag 5: wat is je solvabiliteit en vreemd vermogen?

Solvabiliteit zegt iets over de manier waarop jouw onderneming is gefinancierd. Wanneer er meer eigen vermogen in je bedrijf zit dan vreemd vermogen, dan is je bedrijf in de kern gezond.

Met behulp van solvabiliteit bereken je de verhouding tussen je eigen vermogen en het vreemd vermogen in je bedrijf. Dit kun je eenvoudig zelf uitrekenen door je eigen vermogen te delen door je vreemd vermogen en het te vermenigvuldigen met 100.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

 

Vraag 6: heb je voldoende klanten en opdrachten?

Elke ondernemer moet bezighouden met het spreiden van risico’s. Voorkom dat je afhankelijk bent van 1 klant of 1 opdracht.

Komt een groot deel van je omzet van 1 klant? Dan kun je behoorlijk in de problemen komen als deze klant in zwaar weer raakt of om een andere reden de relatie ophoudt. Hou de spreiding van je klanten en opdrachten goed in de gaten en voorkom een te grote afhankelijkheid.

Nieuwsgierig geworden wat jouw kredietopties zijn en tegen welke voorwaarden? Ontdek direct je opties.

Lees ook…
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) mag je geld lenen van je eigen bv. Dit kan een aantrekkelijke manier zijn om persoonlijke uitgaven te…
Financiering is van vitaal belang voor iedere ondernemer. Of je nu financiering zoekt voor je start up, of geld nodig hebt om je bedrijf te laten…
Als je voor je bedrijf financiering nodig hebt, dan zou je kunnen aankloppen bij familie of vrienden. Dat scheelt je een heel proces bij een bank of…
Als je als kleine ondernemer een lening nodig hebt om je zaak verder te helpen, kun je bij een bank aankloppen. Vaak is dat een moeilijke weg. Op zo’n…