Categorieën

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) mag je geld lenen van je eigen bv. Dit kan een aantrekkelijke manier zijn om persoonlijke uitgaven te financieren, zoals een verbouwing of de aankoop van je woning. Het is wel belangrijk dat je rekening houdt met wettelijke en belastingregels. Zeker nu de overheid dit soort leningen aan banden legt. In dit artikel bespreken we de voor- en nadelen van deze leenconstructie en hebben we een stappenplan uitgewerkt. 

In het kort

 • Geld lenen uit eigen bv biedt controle, fiscale voordelen en flexibiliteit.
 • Het kan gebruikt worden voor privédoeleinden zoals huisverbeteringen of hypotheekfinanciering.
 • Voorwaarden zijn onder andere het opstellen van een leningsovereenkomst en het hanteren van een marktconforme rente.
 • Financiële risico’s en beperkte investeringsmogelijkheden zijn mogelijke nadelen.

Inhoudsopgave

Als ondernemer is het handig als je kunt investeren op momenten dat het nodig is. Zakelijk krediet kan je hier een handje bij helpen. Maar wat zijn jouw opties? Ontdek direct jouw mogelijkheden

Waarom zou je geld lenen uit je eigen bv?

Heb je voor privédoeleinden geld nodig? Dan kan lenen uit je eigen besloten vennootschap (bv) een aantrekkelijke optie zijn voor directeur-grootaandeelhouders vanwege de volgende redenen: 

Controle en onafhankelijkheid

In plaats van externe financieringsbronnen aan te boren, zoals leningen bij banken of investeerders, blijf je met een lening uit je eigen bv onafhankelijk van derde partijen. Je houdt dus meer controle. 

Fiscale voordelen

De rente die je aan je bv betaalt, is zakelijk aftrekbaar. Hiermee verlaag je je belastbare winst. Kortom: je profiteert van belastingvoordeel.

Flexibiliteit

Van je eigen bv geld lenen biedt veel flexibiliteit. Je stemt zelf de leningsvoorwaarden, binnen de wettelijke en fiscale regels natuurlijk. Zo bepaal je zelf de looptijd, het rentepercentage en terugbetalingsregelingen.

Let erop dat het rentepercentage marktconform moet zijn. Anders wordt zo’n lening misschien gezien als een verkapte vorm van dividenduitkering. En dat heeft vervelende fiscale gevolgen.

Rendement op overtollig kapitaal 

Beschik je over overtollige liquide middelen die niet noodzakelijk zijn voor operationele doeleinden van je bedrijf? Dan kun je jezelf een lening verstrekken om rendement te behalen op dit kapitaal, bijvoorbeeld door privé te beleggen

Wat de reden ook is voor een dergelijke lening, raadpleeg eerst een financieel of fiscaal adviseur. Dan weet je zeker dat je voldoet aan wettelijke en fiscale vereisten. Ook helpt deze stap om zelf de financiële gevolgen voor jou en je bv beter te begrijpen.

Geld lenen voor een dga-hypotheek

Het is ook mogelijk om een hypotheek te financieren met een lening van je eigen bv. Deze lening – ook wel dga-hypotheek genoemd – moet natuurlijk voldoen aan de zakelijke eisen die de Belastingdienst stelt. Vooral wanneer de rentetarieven bij banken hoog zijn, kan het lenen van de bv voor de financiering van je huis flink in je voordeel werken.

Het grote pluspunt van een hypotheek op je eigen woning is dat de rente aftrekbaar is. Let op: dit voordeel geldt niet voor leningen die je gebruikt voor andere zaken dan je eigen huis of verbouwingen, zoals een vakantiehuis, een privéauto of beleggingsactiviteiten.

In welke situaties kun je beter niet lenen van de bv?

Hoewel een lening van je bv zeker gunstig kan zijn, is het niet altijd verstandig. Een aantal zaken zijn van belang: 

Beperkte investeringsmogelijkheden

Geld dat je uit je bv haalt, is niet langer beschikbaar voor zakelijke investeringen waarmee je je bedrijf laat groeien. Dit kan de ontwikkeling van je bedrijf op de lange termijn beperken.

Risico bij financiële problemen

Vergeet ook niet dat wanneer je onderneming in financieel zwaar weer terechtkomt, dit ook jouw persoonlijke situatie kan beïnvloeden. Vooral als je niet langer in staat bent om aan je rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Dit kan leiden tot een complexe situatie, waarbij zowel je persoonlijke als bedrijfsfinanciën in gevaar komen. 

Aansprakelijkheid

Hoewel je bv een rechtspersoon is, kan er sprake zijn van een verhoogde persoonlijke aansprakelijkheid. Vooral als de bv niet in staat is om bepaalde financiële verplichtingen na te komen. 

Geld lenen van je bv. Wat zijn de voorwaarden?

De Belastingdienst stelt een aantal zakelijke voorwaarden waaraan je moet voldoen wanneer je geld leent van de bv. 

In principe gelden dezelfde voorwaarden die de bv zou stellen een zakelijke lening aan een derde partij, die in vergelijkbare omstandigheden verkeert. Bijvoorbeeld iemand met een vergelijkbaar inkomen en vermogen. 

Voorwaarden Belastingdienst

Je kunt toetsen of de lening zakelijk van aard is door jezelf een aantal vragen te stellen: 

 • Is de lening schriftelijk vastgelegd in een leenovereenkomst?
 • Heb je afspraken gemaakt met je bv over de lening terugbetalen?
 • Bied je de bv voldoende zekerheden (bijvoorbeeld onderpand)?
 • Heb je met de bv een zakelijke rente afgesproken?
 • Kan je bv aan de verplichtingen blijven voldoen wanneer de lening wordt verstrekt?
 • Zou je bv de lening onder dezelfde voorwaarden hebben verstrekt aan een derde persoon die in vergelijkbare omstandigheden verkeert? 


Als je al deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, voldoe je waarschijnlijk aan de regels van de Belastingdienst om geld van je bv te lenen. Voldoe je niet aan de zakelijke voorwaarden? Dan kan de Belastingdienst het zien als ‘onzakelijk handelen’. Wanneer je onzakelijk handelt, kan de lening als inkomsten worden beschouwd en ook als dusdanig worden belast.

Aflossingsvrij geld lenen van je bv

Let op: je kunt bij je bv ook een aflossingsvrije lening afsluiten. Het gevolg van een dergelijke zakelijke overeenkomst is dat de bv minder zekerheid heeft dat je de lening terugbetaalt. Daarom moet de bv volgens de Belastingdienst aanvullende voorwaarden stellen aan de lening: 

 • je betaalt de rente in termijnen
 • het rentetarief is hoger dan de marktconforme rente die je voor vergelijkbare leningen betaalt
 • je biedt meer zekerheid (bijvoorbeeld in de vorm van een onderpand) dan bij een lening van je bv die je in termijnen terugbetaalt. 


Hoe zit het met de Wet excessief lenen in 2024?

Naast de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan geld lenen van je eigen bv, zijn er ook wettelijke regels van belang. 

Maximaal € 500.000

Zo mag je vanaf 1 januari 2024 tot maximaal € 500.000 onbelast geld uit je bv lenen. Zodra je meer schuld hebt bij je eigen bv, vindt er belastingheffing plaats over het meerdere deel in box 2. De peildatum is 31 december 2024. Heb je op deze datum meer dan € 500.000 aan schuld openstaan bij je bv? Dan ben je voor de overschrijding dus belasting verschuldigd in box 2

Let op: De Eerste Kamer moet nog akkoord geven op de verlaging van € 700.000 naar € 500.000.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Stappenplan geld lenen van je eigen bv: hoe pak je het aan? 

Stel, je wilt € 100.000 lenen van je bv voor het financieren van een renovatie aan je woning. Welke stappen moet je dan doorlopen?

1. Raadpleeg een professional

Schakel eerst de hulp van een financieel- of belastingadviseur in. Zo’n professional zoekt uit welke mogelijkheden je hebt binnen de wettelijke en fiscale kaders en is goed in staat de gevolgen van een dergelijke lening uit te leggen.

2. Stel een leningsovereenkomst op

Zodra je groen licht hebt en een lening van je eigen bv een optie is, kun je aan de slag met de leningsovereenkomst. Dit is een formele overeenkomst tussen jou en de bv. In dit document leg je de voorwaarden van de lening vast, zoals het leenbedrag, de rentevoet, de looptijd van de lening en de terugbetalingsregelingen. 

3. Bepaal een marktconforme rente

Heel belangrijk: zorg ervoor dat de rente die je betaalt over de lening marktconform is. Doe je dit niet? Dan kan de Belastingdienst de lening zien als verkapte vorm van dividenduitkering met alle fiscale gevolgen van dien. 

4. Check of je aan alle vereisten voldoet 

De leningsovereenkomst moet aan alle formele vereisten voldoen die gelden voor dergelijke transacties; van het opstellen van een schriftelijk document tot het naleven van eventuele wettelijke vereisten én de voorschriften van je eigen bv. Idealiter stel je een dergelijk document samen met een financieel adviseur op. Of laat je het op z’n minst goed checken.

5. Houd je aan de betaaltermijnen

Betaal de lening netjes terug volgens de overeengekomen terugbetalingsregelingen en zorg dat al je betalingen correct worden gedocumenteerd en vastgelegd.

6. Verwerk de lening netjes in je belastingaangiften

Wanneer je geld leent uit je bv, moet je het geleende bedrag verwerken in twee aangiften:

 • Je zet het bedrag van de lening in je aangifte inkomstenbelasting
 • De bv zet het bedrag in de aangifte vennootschapsbelasting


Wel of geen lening afsluiten bij je eigen bv?

Of geld lenen uit je bv een slimme zet is, hangt dus af van een aantal factoren. Zo spelen je persoonlijke financiële situatie, de financiële gezondheid van je onderneming en het doel van de lening een grote rol.

Overweeg je een dergelijke lening? Schakel dan altijd een professional in. Die kan namelijk een objectief advies geven of het wel of geen verstandige keuze is. Bovendien kan een adviseur helpen met het op papier zetten van de leningsvoorwaarden. Daarmee verklein je de kans dat je voor vervelende verrassingen komt te staan. 

Nieuwsgierig geworden wat jouw kredietopties zijn en tegen welke voorwaarden? Ontdek direct je opties.

Picture of Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
Financiering is van vitaal belang voor iedere ondernemer. Of je nu financiering zoekt voor je start up, of geld nodig hebt om je bedrijf te laten…
Als je voor je bedrijf financiering nodig hebt, dan zou je kunnen aankloppen bij familie of vrienden. Dat scheelt je een heel proces bij een bank of…
Als je als kleine ondernemer een lening nodig hebt om je zaak verder te helpen, kun je bij een bank aankloppen. Vaak is dat een moeilijke weg. Op zo’n…