Ondernemers moeten zelf voor hun pensioen zorgen. Hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Wanneer moet je beginnen? Deze 10 vragen en antwoorden scheppen duidelijkheid.

1. Hoeveel geld heb je nodig?
“Voor elke euro aan pensioenuitkering moet je op je 65ste circa achttien euro opzij hebben gezet. Dus bij een kapitaal van 18.000 euro krijg je jaarlijks ongeveer duizend euro aan pensioen uitgekeerd,” vertelt Peter Janssen van Gibo Groep Accountants en Adviseurs. “Met die rekensom in gedachten moet je voor jezelf uitrekenen wat je voor een onbezorgde oudedag nodig denkt te hebben.”

2. Wanneer te beginnen?
Pensioen is een onderschoven kindje, meent Peter Blom van Finance Care. “De oudedag heeft bijna nooit prioriteit voor wie jong is of net met een eigen bedrijf in de opstartfase zit en veel kosten maakt.”

Ten onrechte, meent hij: “Wie te laat begint kampt al snel met een aanzienlijk pensioentekort. Hoe langer je wacht met sparen, hoe meer geld je uiteindelijk moet storten.”

3. Wat is het verschil voor de IB-ondernemer en de dga?
“Zet je de mogelijkheden op een rijtje, dan praat je over totaal verschillende opties,” meent Janssen. De IB-ondernemer kan gebruikmaken van de fiscale ouderdagsreserve (for) en lijfrente cq. banksparen, de dga kan pensioen opbouwen via de eigen BV.

4. Lijfrente of banksparen?
Met lijfrentepolissen en bankspaarproducten kunt u fiscaalvriendelijk sparen voor de oudedag. Vanwege de flexibiliteit, inlegvrijheid en lagere kosten van de meeste bankspaarproducten verkiest Blom banksparen boven een ‘ouderwetse’ lijfrente. In beide gevallen mag u de inleg van de belasting aftrekken.

Maar, zo voegt Blom toe: “Hoe minder je verdient, hoe minder aantrekkelijk dat is.” In het algemeen hanteert hij de volgende stelregel: “Bij een lagere winst dan vijftienduizend euro is het verstandiger om zelf te sparen of te beleggen.”

5. Hoe aantrekkelijk is de FOR? Welke valkuilen moet je vermijden?
Met de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) krijg je een aftrekpost van twaalf procent van de winst uit onderneming tot maximaal € 11.811. “Daarmee schep je een liquiditeitsvoordeel,” aldus Janssen. “Maar dat is meteen ook het riskante. De oudedagsreserve is een papieren tijger. Je moet aan de andere kant van de balans een bedrag reserveren. Wil je straks het pensioendoel bereiken, dan moet je voldoende vermogen opbouwen en niet gokken op het bedrag dat je eventueel bij de verkoop van de onderneming krijgt.”

6. Welke voordelen zijn er voor de IB-ondernemer bij de verkoop te behalen?
“Bij verkoop van de zaak aan je kinderen of aan een van je werknemers kun je de onderneming geruisloos overdragen. Je realiseert geen stakingswinst waarover je belasting hoeft te betalen. De koopsom is daarna jaarlijks belast in box 3 tegen een zeer voordelig tarief,” stelt Janssen.

Wordt de zaak aan een externe partij verkocht, dan is de stakingswinst op een klein vrijgesteld bedrag na belast in box 1. “Via de zogenaamde stakingslijfrentevrijstelling kun je (een deel van) de stakingswinst omzetten in een lijfrente. Hetzelfde geldt voor de opgebouwde waarde van de fiscale oudedagsreserve.”

7. Wat zijn de belangrijkste vragen die de dga zichzelf moet stellen?
“De belangrijkste overweging is: hoe ga ik mijn pensioen organiseren? In eigen beheer of verzekeren? De keuze is sterk afhankelijk van de fase van de onderneming. Bij pensioen in eigen beheer creëer je een fiscale aftrekpost. Je houdt geld in de onderneming om je investeringen mee te financieren,” vertelt Janssen.

“Nadeel van een pensioenverzekering is dat het vermogen bij vroegtijdig overlijden van de pensioengerechtigden in de kas van de verzekeringsmaatschappij verdwijnt. Bij een BV blijft het kapitaal via de aandelen in de familie.”

8. Hoe zit het met de risico’s bij pensioen in eigen beheer?
“Wat je daarbij in het oog moet houden is dat de pensioengelden buiten de risicosfeer blijven. Dat kan door het opzetten van een holding,” adviseert Janssen. Bovendien moet je ervoor zorgen dat er op je 65ste en daarna voldoende vermogen in de holding zit. “Het geld moet tijdig niet langer vastzitten in de werkmaatschappij en je moet risicovolle beleggingen mijden.”

Om de pensioenuitkering veilig te stellen, kan het kapitaal worden belegd in (staats)obligaties en defensieve fondsen: “Een goede beleggingsadviseur houdt rekening met het doel van de beleggingen, zeker bij een oudedagsvoorziening.”

Zorg daarom dat je goed voorbereid bent en weet welke mogelijkheden, opties en risico’s beleggen met zich meebrengt. Meer informatie over beleggen en de verschillende beleggingsfondsen? Lees: ”Open-end closed-end fonds

9. En sparen?

Sparen in Box 3 of via een kapitaalverzekering is zeker een optie. Zeker in jaren dat de inkomsten tegenvallen, zoals Blom al aangaf.

Janssen voegt daaraan toe: “Het grootste voordeel is dat het gespaarde bedrag beschikbaar is wanneer je het wilt of nodig hebt. Wanneer je een relatief laag spaarvermogen hebt, betaal je over het bedrag boven de heffingvrije voet (€ 20.661 per fiscaal partner) 1,2% belasting. Bij de rest van de pensioenvormen ben je gebonden aan allerlei regels. Het komt erop neer dat je niet aan je geld kunt komen tot aan je pensioen.”

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…