Solvabiliteit berekenen is essentieel voor elke ondernemer die inzicht wil krijgen in de financiële gezondheid van zijn of haar bedrijf. De solvabiliteit geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om op de lange termijn aan de financiële verplichtingen te voldoen. Voor het berekenen van de solvabiliteit heb je alleen het totale vermogen, vreemd vermogen en eigen vermogen in je bedrijf nodig.

In het kort

  • Solvabiliteit geeft inzicht in financiële gezondheid, het meet verhouding tussen eigen en vreemd vermogen.
  • Het eigen vermogen is het verschil tussen bezittingen en schulden.
  • Solvabiliteit is anders dan liquiditeit (beschikbaarheid van geld).

Inhoudsopgave

Van plan om zakelijk vastgoed aan te schaffen of te herfinancieren? Vraag vrijblijvend voorstel zakelijke hypotheek aan

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit, of de solvabiliteitsratio, geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen in je onderneming weer. Deze financiële ratio laat zien in hoeverre je bedrijf afhankelijk is van schuldeisers. Met vreemd vermogen bedoelen we geld dat je bedrijf heeft geleend. Het eigen vermogen is het saldo van de bezittingen (‘activa’) en schulden (‘passiva’) van je eigen onderneming. Het vertegenwoordigt de waarde van de eigen inbreng als ondernemer in je bedrijf.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen in je onderneming. De verhouding tussen het geld dat je bedrijft heeft geleend (het vreemd vermogen) en het verschil tussen bezit en de schulden van je bedrijf (eigen vermogen). Ondernemers kunnen met het solvabiliteitsratio zien hoe afhankelijk hun onderneming is van externe financiers.

Solvabiliteit vs liquiditeit

Het is belangrijk om te begrijpen dat de solvabiliteit iets anders is dan liquiditeit. Je kunt veel eigen vermogen hebben (solvabiliteit) zonder een cent op de bankrekening (liquiditeit).

Waarom is solvabiliteit belangrijk?

De solvabiliteit zegt veel over de mate waarin je bedrijf in staat is om financiële tegenslagen op te vangen. Een goede solvabiliteit betekent dat je bedrijf tegen een stootje kan. Voor financiers en leveranciers is je solvabiliteit belangrijk. Het geeft aan of je genoeg financiële kracht hebt om aan je betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Als je onderneming groeit, wordt ook je financiële balans steviger. Daarom is het belangrijk je eigen vermogen in de gaten te houden. Te snelle groei zonder een solide basis van eigen vermogen kan leiden tot financiële tegenslagen. Een hogere solvabiliteit geeft aan dat een bedrijf een sterker financieel fundament heeft en beter bestand is tegen economische schommelingen.

Solvabiliteit is net als liquiditeit en rentabiliteit (de verhouding tussen het financiële resultaat (winst) van je onderneming en het geïnvesteerde vermogen) een belangrijke financiële ratio, waarmee je kan zien hoe je bedrijf er financieel voorstaat.

Solvabiliteit berekenen

Voor de berekening van de solvabiliteitsratio haal je de gegevens uit de balans en zoek je naar de posten “eigen vermogen” en “totaal vermogen” of “totale activa”. Vervolgens kun je de solvabiliteit berekenen met onderstaande formule.

De balans en de winst-en-verliesrekening vormen samen de jaarrekening, en is een momentopname van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen in je onderneming. Dit betekent dat de balans op ieder moment verandert: een debiteur betaalt een factuur of uitstaande schulden, je koopt een nieuwe voorraad of ontvangt een nieuwe investering. De solvabiliteit kan dus ook iedere dag veranderen. Je kunt de solvabiliteit daarom het beste maandelijks berekenen.

Solvabiliteit formule

De solvabiliteit wordt als volgt berekend: eigen vermogen: totale vermogen (= eigen vermogen, kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen) x 100%

Rekenvoorbeeld solvabiliteit

Stel, het eigen vermogen is € 1.000.000 en het totaal vermogen is € 1.500.000. De solvabiliteit is dan:

€ 1.000.000 : € 1.500.000 x 100% = een solvabiliteitsratio van 66,6%.

Wat is een gezonde solvabiliteit?

De norm of minimale solvabiliteit die financiers hanteren verschilt per type onderneming. Bij dienstverleners is een goede solvabiliteit 15%, bij handelsondernemingen 25%, en bij productiebedrijven wordt 25% tot 30% gehanteerd.

Het precieze minimum hangt af van in hoeverre je bezittingen direct verkocht kunnen worden. Kasgeld speelt ook een rol. Als je bijvoorbeeld veel kasgeld hebt, hoef je minder eigen vermogen te hebben. Voorraden tellen ook mee voor de solvabiliteit, maar die moeten ook eerst verkocht worden.

Debt ratio en solvabiliteit

De debt ratio geeft aan hoeveel schuld een bedrijf heeft in verhouding tot zijn totale activa. Met andere woorden: de debt ratio laat zien in welke mate je bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen en hoeveel vreemd vermogen er nog kan worden aangetrokken. Wanneer de schulden hoger zijn dan het eigen vermogen, kan dit een teken zijn van potentiële financiële problemen op de lange termijn. Een hoge debt ratio kan een indicator zijn voor een lage solvabiliteit. De debt ratio daalt wanneer de solvabiliteit stijgt.

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Kort vreemd vermogen

Het kort vreemd vermogen, dat schulden op korte termijn vertegenwoordigt, moet ook in overweging worden genomen bij het beoordelen van de totale schuldenlast van een bedrijf. Dit zijn bijvoorbeeld ook openstaande facturen die klanten nog moeten betalen.

Hoe kun je je solvabiliteit verbeteren: tips

Door de solvabiliteit te verbeteren houd je jouw bedrijf financieel gezond. Deze tips dragen bij aan een gezonde solvabiliteit van je onderneming:

  1. Vergroot je winst: Verhoog je inkomsten of verlaag je uitgaven voor meer eigen vermogen.
  2. Keer minder winst (dividend) uit: Houd winst in het bedrijf.
  3. Zorg dat klanten openstaande facturen sneller betalen: Verminder uitstaand kapitaal.
  4. Optimaliseer je voorraad: Minder voorraad. Minder voorraad is meer vermogen.


Er zijn dus verschillende manieren om de solvabiliteit te verbeteren. Door het optimaliseren van vlottende activa, zoals voorraden en debiteuren, kun je de solvabiliteit van je bedrijf verder verbeteren.

Een betaalrekening, spaarrekening of hypotheek afsluiten? Bij SNS denken en luisteren ze met je mee en ze helpen je bij het verwezenlijken van je doelen en dromen? Bekijk mogelijkheden >

Matt Timmermans

Matt Timmermans

Als gepassioneerd ondernemer met een interesse in vastgoed en financiën, combineer ik mijn expertise met mijn liefde voor schrijven. Zo deel ik inzichten en ervaringen die mede-ondernemers kunnen inspireren en ondersteunen.
Lees ook…
De Single European Payments Area (SEPA) standaardiseert het betalingsverkeer binnen Europa. In dit overzicht zie je hoeveel landen momenteel onderdeel…
Steeds meer mkb-bedrijven kiezen voor crowdfunding om financiering voor projecten of innovaties binnen te halen. Die populariteit is begrijpelijk, maar…
i.s.m.
Stel, je droomt van je eigen bedrijfspand. Kopen in plaats van huren. Met oog op uitbreiding van je bedrijf. Of met oog op de toekomst voor je oude…
Start-ups zijn voor ondernemers een spannend en potentieel lucratieve investering, maar er komen ook grote risico’s bij kijken. In dit artikel…
i.s.m.
Misschien droom je wel van een eigen bedrijfspand. Bijvoorbeeld omdat je nu huurt, en je alvast wilt investeren voor je oude dag. Of je huidige pand…
Werken vanuit de eigen woning biedt een aantal voordelen voor kleine ondernemers. Niet alleen kun je (meestal) werken zonder afgeleid te worden door…