De Zaak krijgt regelmatig vragen over dit thema

Wie een bedrijfsruimte huurt, krijgt met een heleboel dingen te maken. Van een huurcontract tot wettelijke regels en andere rechten en plichten, die vaak wisselen per type bedrijfspand. Het is dan ook niet gek dat er over de huur en verhuur van bedrijfsruimte bij onze juridische specialisten regelmatig vragen binnenkomen. In dit artikel zetten we de meest gestelde vragen op een rij.

Inhoudsopgave

Snel en gemakkelijk inzicht krijgen in wat je kunt lenen voor een bedrijfspand? Doe de Quickscan Vastgoed Financiering in 1 minuut en je weet binnen twee werkdagen welke leensom haalbaar is.

Ik kan mijn huur niet betalen, wat nu?

Het kan altijd gebeuren dat je een keer je huur niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door het achterblijven van opdrachten of klanten. Wat je in dat geval nooit moet doen bij de huur van bedrijfsruimte, is zelf je betalingen stop zetten. Je bent als huurder namelijk gebonden aan een contract en hebt betalingsplicht.

Kun je je huur tijdelijk niet betalen? Of heb je al een huurachterstand? Dan is het verstandig je verhuurder te benaderen voor een tijdelijke betalingsstop, een kwijtschelding of een betalingsregeling. Mocht de verhuurder hier niet mee akkoord gaan, dan is er nog een mogelijkheid om een huurverlaging (looptijd is maximaal 3 jaar) te bespreken.

Overigens is een huurachterstand van een aantal maanden volgens de rechter vaak geen reden om de huurovereenkomst te ontbinden. Een procedure voeren kost ook geld. Heb je tijdelijk, moeite de huur te betalen? Probeer dan altijd een regeling te treffen. Zeker als het onvoorziene omstandigheden betreft – zoals tijdens coronacrisis – kun je uitstel van betaling aanvragen of een andere regeling gebruiken.

Heb ik als huurder ontruimingsbescherming?

Je kan als huurder recht hebben op ontruimingsbescherming. Dit geldt alleen als sprake is van de huur van overige bedrijfsruimte. Zegt de huurder de huurovereenkomst op en zegt hij ontruiming aan? Dan heb je recht op ontruimingsbescherming. Je hoeft het pand dan niet op te leveren op de dag het contract eindigt.

Sterker nog: je mag het bedrijfspand in zo’n geval nog 2 maanden langer huren. Heb je meer tijd nodig om het pand op te leveren? Stuur dan binnen de termijn van 2 maanden een verzoek naar de rechter.

Binnen die termijn van 2 maanden kun je de rechter verzoeken om de periode van de ontruimingsbescherming te verlengen. Bijvoorbeeld omdat je tijd nodig hebt om te verhuizen naar een andere bedrijfsruimte.

Kan ik als huurder tussentijds een huurovereenkomst beëindigen?

Dat is niet verstandig. Je pleegt in dat geval namelijk een ‘wanprestatie’ en de verhuurder zal een schadevergoeding kunnen eisen. Uitgangspunt voor die schadevergoeding is het totale bedrag aan huur dat tot de einddatum van het contract betaald had moeten worden.

Je opzegtermijn staat overigens gelijk aan je betalingstermijn. Als je elke maand huur betaalt, dan moet minimaal 1 maand van tevoren de huur opzeggen. Dat zal ook terug te vinden zijn in het huurcontract.

Hoe zit het met huurprijsbescherming?

Ben je huurder van een middenstandsbedrijfsruimte? Dan heb je recht op huurprijsbescherming. Huurprijsbescherming houdt in dat de huur in de tussentijd niet mag worden verhoogt door de verhuurder, tenzij dat in het huurcontract staat. Na 5 jaar kun je met de verhuurder een nieuwe huurprijs afspreken. Overigens bestaat er geen wettelijk maximum.

Maakt het soort bedrijfsruimte juridisch verschil?

Jazeker! Wat voor soort bedrijfsruimte je huurt, maakt juridisch veel verschil. Voor de huur van een winkelruimte gelden veel strengere regels dan voor de huur van een kantoorruimte.

Staat een bedrijfsruimte in het huurcontract omschreven a;s ‘overige bedrijfsruimte’ (de juridische benaming voor kantoorruimte). Maar worden er ook producten verkocht? Dan gelden de regels voor de huur van een winkel en is het bijvoorbeeld veel lastiger de huur op te zeggen.

Wat is een 290-bedrijfsruimte?

We spreken van een 290-bedrijfsruimte als een gebouw – of een gedeelte daarvan – wordt verhuurd voor bijvoorbeeld de uitoefening van een restaurant of café, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf.

Met andere woorden: kunnen mensen fysiek dingen kopen of bestellen in een bedrijfsruimte, dan worden deze gezien als een 290-bedrijfsruimte. Er moet dus een publieke toegankelijk lokaal aanwezig zijn.

Een winkelpand, ook wel middenstandsbedrijfsruimte. wordt gezien als een 290-bedrijfsruimte. De overeenkomst duurt in dit geval – in beginsel – 5 jaar en er gelden strenge regels. Heb je afgesproken dat je 4 jaar wilt huren? Dan geldt de overeenkomst toch voor 5 jaar.

Wat is dan een 230a-bedrijfsruimte?

Onder 230a-bedrijfsruimten vallen alle andere soorten bedrijfsruimten. Je kunt hierbij denken aan kantoorpanden, fabrieken en magazijnen.

Hoe spreek je de huurprijs af in het geval ‘overige bedrijfsruimten’?

In de huurovereenkomst die je samen met de verhuurder afsluit, spreek je de huurprijs en huurprijsverhogingen samen af.

Wat is indeplaatsstelling?

Dat houdt in dat bij een bedrijfsovername de nieuwe eigenaar de plaats van de oude eigenaar mag innemen in de huurovereenkomst. De overeenkomst loopt dan door met dezelfde voorwaarden en afspraken.

Is een verhuurder verplicht mee te werken aan indeplaatsstelling?

In principe is een verhuurder verplicht daaraan mee te werken. Of hij of zij moet een heel goede reden hebben om de nieuwe huurder te weigeren.

Hoe kan ik mijn huurovereenkomst opzeggen?

De regel is dat je dat in een aangetekende brief moet doen. Over het algemeen geldt een opzegtermijn van minimaal 1 jaar.

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.


Conclusie: laat je informeren en adviseren

Zoals je hebt gelezen, komt bij de huur en verhuur van een bedrijfsruimte nogal wat kijken. Zo er regels en wetten over niet tijdig betalen of opzeggen. En is het belangrijk om te weten of er een sprake is van een publiek toegankelijk lokaal of gaat het om een 230a-bedrijfsruimte?

Ga je een bedrijfspand huren? Of ben je je nog aan het oriënteren? Dan is het aan te raden je goed te informeren en laten adviseren. Dat voorkomt een hoop problemen en wellicht zelfs een gang naar de rechter.

Mijn Zaak is een goed startpunt voor de huur en verhuur van een bedrijfsruimte. Zo hebben we een juridisch waterdicht voorbeeld van een huurovereenkomst voor bedrijfspanden. En bij vragen of problemen kun je altijd terecht bij onze juridische helpdesk.

Zakelijk vastgoed op het oog en benieuwd wat je maximaal kunt lenen? Doe de Quickscan Vastgoed Financiering in 1 minuut en je weet binnen twee werkdagen welke leensoom haalbaar is

Lees ook…
Ben je van een plan een bedrijfspand te kopen? Dan betaal je in 2024 10,4 % overdrachtsbelasting. Koop je een woning om zelf in te wonen mét een…
i.s.m.
Overstromingen, droogte, hagelstenen als tennisballen, bosbranden, mislukte oogsten en een toename van vluchtelingenstromen. Het hangt allemaal samen…
i.s.m.
Een zwemschooleigenaresse die de exploitatie van het centrumgebouw ter hand neemt om deze van verval te behoeden. Geen standaardverhaal, zeker niet wat…
i.s.m.
Het komt steeds vaker voor dat een persoonlijke relatie het pand van een ondernemer wil financieren. Mogelijk speelt hierop in met haar nieuwe dienst:…
Krijg je in 2024 te maken met een huurverhoging voor jouw bedrijfsruimte? Dan is goed om te weten wat de regels en wat je rechten zijn. In de wereld…
i.s.m.
Als ondernemer en eigenaar van een bedrijfspand weet je welke uitdaging zakelijk vastgoed met zich mee kan brengen. Of het nou gaat om een…