Categorieën

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, kan een werknemer vragen om een getuigschrift. Als werkgever ben je verplicht dit te verstrekken. Maar wat zijn de wettelijke verplichtingen van zo'n getuigschrift? En kan het risico's meebrengen voor ondernemers? Op zulke vragen geven wij antwoord in dit artikel. Daarnaast hebben we een handige modelbrief getuigschrift werknemer gemaakt.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wat is een getuigschrift?

Een getuigschrift is een verklaring waarin een werkgever aangeeft dat een werknemer in dienst is geweest bij zijn of haar bedrijf. Een werknemer kan een werkgever om een getuigschrift vragen en dit gebruiken wanneer hij of zij gaat solliciteren bij een potentiële nieuwe werkgever. Een getuigschrift kan dus mogelijk helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen van een getuigschrift?

Ook als de werknemer zelf heeft opgezegd, ben je als werkgever verplicht om een getuigschrift te geven. Een getuigschrift gaat voornamelijk over de tijd die de betreffende werknemer heeft doorgebracht bij het bedrijf. In het Burgerlijk Wetboek staat dat het alleen verplicht is om de volgende informatie te vermelden in het getuigschrift:

  • De begin- en einddatum van het dienstverband
  • Het aantal uren dat de werknemer gewerkt heeft
  • De aard van de verrichte werkzaamheden

Naast de verplichte onderdelen zijn er onderdelen waarom een werknemer expliciet kan vragen. Een werkgever is in dat geval verplicht om deze toe te voegen aan het getuigschrift. Hierbij kun je denken aan de manier waarop de arbeidsovereenkomst geëindigd is en de manier waarop de betreffende werknemer aan zijn of haar verplichtingen voldaan heeft. Je bepaalt als werkgever zelf hoe je dit formuleert.

Let op: een getuigschrift dient door de werkgever ondertekend te zijn.

Wat is het verschil tussen een positief en een negatief getuigschrift?

Je kunt als werkgever een positief getuigschrift afgeven, maar het kan ook zijn dat je ervoor kiest om een negatief getuigschrift af te geven. Dit laatste is vaak het geval wanneer een samenwerking niet soepel is verlopen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je als werkgever op een negatieve manier uit elkaar gaat met een werknemer. Of wanneer de betreffende werknemer niet goed heeft gefunctioneerd. De wettelijke verplichting gaat puur om het afgeven van een getuigschrift; het hoeft niet per se positief te zijn.

Negatieve getuigschriften voldoen over het algemeen aan de minimale vereisten. Je kunt er als werkgever voor kiezen om neutrale bewoordingen te gebruiken. Een werknemer heeft op dat moment niet veel aan het getuigschrift, aangezien deze minimale verklaring of een eventuele negatieve vermelding vragen kan oproepen bij potentiële nieuwe werkgevers.

Wanneer je een samenwerking als positief hebt ervaren, zul je waarschijnlijk een positief getuigschrift willen afgeven. Hierbij ga je vaak dieper in op het functioneren van de werknemer. Hier heeft de betreffende werknemer meer aan, aangezien een eventuele nieuwe werkgever een beter en positief beeld krijgt van hem of haar.

Om eventuele misverstanden en conflicten te voorkomen, is het verstandig om door middel van een goed overleg en wederzijds goedvinden afspraken te maken over de inhoud van het getuigschrift. Doe dit tijdens de ontslagprocedure.

Wanneer wel of niet een getuigschrift afgeven?

Je hoeft als werkgever niet automatisch een getuigschrift af te geven. Je bent er alleen toe verplicht wanneer een werknemer hierom vraagt. Doe je dit niet? Dan ben je als werkgever schadeplichtig.

Welke risico’s loop je als ondernemer wanneer je een getuigschrift afgeeft?

Over het algemeen zitten er geen grote risico’s aan het afgeven van een getuigschrift voor een werkgever. Dit betekent niet dat er helemaal geen risico’s aan verbonden zijn. Wanneer je als werkgever onjuiste informatie in het getuigschrift zet, ben je hiervoor aansprakelijk.

Zelf een getuigschrift opstellen? Gebruik onze modelbrief

Wil je zelf een getuigschrift opstellen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Dan biedt De Zaak een handige modelbrief aan waarmee je gemakkelijk een getuigschrift op kunt stellen. Op die manier weet je ook meteen dat je het op de juiste manier doet.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Conclusie

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, kan een ex-werknemer om een getuigschrift vragen. Je bent op zo’n moment volgens de wet verplicht om deze aan de werknemer te verstrekken.

In zo’n getuigschrift staat informatie over de begin- en einddatum van het dienstverband, het aantal gewerkte uren, de aard van de verrichte arbeid en eventueel de wijze waarop de betreffende werknemer heeft gefunctioneerd.

Een andere werkgever kan door middel van zo’n getuigschrift een beter beeld krijgen van de sollicitant. Vooral wanneer een samenwerking positief is verlopen, kan het voor zowel de werknemer als voor jou als werkgever fijn zijn om gebruik te maken van een getuigschrift.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Zeg je een arbeidsovereenkomst op van een van je medewerkers? Dan betaal je in de meeste gevallen een transitievergoeding. Dit artikel biedt helderheid…
Ben jij up-to-date als het gaat om nulurencontracten? Over deze flexibele contractvorm is veel te doen en daarom is het essentieel om op de hoogte te…
Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
De tijd voor tijd regeling is een manier voor werkgevers en werknemers om overuren te compenseren in tijd. In plaats van overuren uit te betalen,…