Categorieën

Over de proeftijd bestaat veel onduidelijkheid. Hoe lang mag deze maximaal duren en wat als een nieuwe medewerker in deze 'aftastfase' ziek wordt?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Vraag:

“Een medewerker is in zijn proeftijd ziek geworden. Hij heeft een jaarcontract met een proeftijd van twee maanden. Er is geen CAO van toepassing. Kan ik de proeftijd verlengen?”

Antwoord van een van onze adviseurs bij De Zaak

“Een proeftijd kan sowieso niet verlengd worden, maar hier gaat iets helemaal mis. Er is in deze situatie geen geldige proeftijd afgesproken, dus is er helemaal geen proeftijd aan de orde.

Hoe zit dat? Als een werknemer een jaarcontract heeft, mag de proeftijd niet langer duren dan een maand, tenzij er een CAO van toepassing is waarin is vastgelegd dat het afspreken van een langere proeftijd wél mogelijk is. Als er geen CAO van toepassing is, dan is de proeftijd ongeldig en komt de werknemer een jaar in dienst.”

Wat moet u echt weten over de proeftijd?

De proeftijd kan nooit langer duren dan twee maanden. Als er sprake is van een tijdelijk contract, korter dan twee jaar, dan is de maximale duur een maand (tenzij in de CAO dus anders is bepaald). Pas als er een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor twee jaar of langer is afgesproken, of bij een contract voor onbepaalde tijd, mag de proeftijd maximaal twee maanden duren.

Een proeftijd is alleen geldig als er schriftelijke afspraken over zijn gemaakt. Dat betekent dat de afspraken zwart op wit moeten staan in het arbeidscontract. Als er alleen mondeling iets over is afgesproken, dan is de proeftijd niet geldig. Tenzij deze in de CAO staat en deze voor beide partijen bindend is.

De proeftijd duurt voor beide partijen – werkgever en werknemer – altijd even lang.

Als een werknemer in zijn proeftijd ziek wordt, geldt er geen opzegverbod*. Maar let op: de ziekte mag niet de reden zijn van het ontslag. Zeg dus niet tegen een medewerker waarmee u niet verder wilt ‘Ik ontsla je omdat je ziek bent, maar ‘Ik heb je niet goed kunnen beoordelen, omdat je een periode ziek was’.”

* Vaak wordt er gesproken over een ‘ontslagverbod’, maar de officiële term hiervoor is opzegverbod.

Lees meer over de regels voor de proeftijd en waar u tijdens deze periode op kunt letten »

Wilt u tijdens de proeftijd afscheid nemen van de nieuwe medewerker? Gebruik deze modelbrief »

Leden van de De Zaak kunnen met al hun vragen bij onze adviseurs terecht. Onbeperkt.

Bel met 085 – 079 7050

Nog geen lid? Lees hier wat de voordelen zijn »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ben jij up-to-date als het gaat om nulurencontracten? Over deze flexibele contractvorm is veel te doen en daarom is het essentieel om op de hoogte te…
Zeg je een arbeidsovereenkomst op van een van je medewerkers? Dan betaal je in de meeste gevallen een transitievergoeding. Dit artikel biedt helderheid…
Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
De tijd voor tijd regeling is een manier voor werkgevers en werknemers om overuren te compenseren in tijd. In plaats van overuren uit te betalen,…