Categorieën

Van een werknemer die zijn werkgever had uitgescholden op Facebook, werd kortgeleden de arbeidsovereenkomst ontbonden. Werknemers zijn dus niet geheel vrij in wat ze op social media zeggen. Het kan daarom verstandig zijn om bepaalde gedragsnormen vast te leggen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Schelden op Facebook leidt tot ontslag

De werknemer was furieus op zijn werkgever – Blokker – omdat die hem tot twee keer toe een voorschot op zijn loon zou hebben geweigerd.

Hij besloot vervolgens zijn gal te spuien op Facebook. Blokker kwam daar echter snel achter omdat hij op Facebook een collega als vriend had toegevoegd. De werknemer kreeg een waarschuwing en bij herhaling zou ontslag volgen.

Dat weerhield de man er niet van ook op deze gang van zaken commentaar te geven op zijn Facebook-pagina. Zijn tekst bevatte zeer grove uitlatingen richting zijn werkgever.

Voor Blokker was de maat vol en de man werd geschorst, met behoud van loon. Daarna verzocht Blokker de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden.

Vrijheid van meningsuiting?

Als werknemer mag je je mening geven over collega’s en leidinggevenden, zolang de fatsoensnormen niet worden overschreden. Het is lastig om te bepalen wat de ‘fatsoensnormen’ op de werkplek exact zijn. Sommige werknemers zoeken de grenzen van het toelaatbare bewust of onbewust op.

De ontslagen werknemer deed in dit geval een beroep op het recht op vrijheid van meningsuiting. Dat bestaat zowel op de werkvloer als daarbuiten, maar wordt ingeperkt door het zogeheten ‘goed werknemerschap’: een werknemer dient zich als een goed werknemer te gedragen. In dit geval was deze gedragsnorm uiteraard overschreden.

Geen recht op vergoeding

De rechter had geen goed woord over voor het gedrag van de werknemer. Dat de berichten inmiddels waren verwijderd, deed aan de verwijtbaarheid van het gedrag van de werknemer niets af.

Zijn uitlatingen vielen niet onder vrijheid van meningsuiting, zoals de werknemer had betoogd, maar leverden simpelweg een grove belediging op. Aangezien de man al eerder was gewaarschuwd, leverden zijn uitlatingen een dringende reden op, waardoor zijn arbeidsovereenkomst zonder enige vergoeding werd ontbonden.

Leg gedragsnormen social media vast

Het is de eerste keer in Nederland dat een arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens het plaatsen van een bericht op Facebook. Het gedrag op social media is dus niet alleen privé-, maar ook publiek domein en kan grote gevolgen hebben in de werkrelatie.

Werkgevers doen er daarom verstandig aan om de gedragsnormen vast te leggen in een social media protocol. Uiteindelijk levert dit incident de werkgever namelijk geen positieve reclame op.

 * Rechtbank Arnhem, sector kanton, 19 maart 2012, LJN BV9483.

Over de auteur:
Richard Ouwerling is advocaat arbeidsrecht bij Pellicaan Advocaten. Hij is gespecialiseerd op het gebied van arbeidsongeschiktheid en werkgeversaansprakelijkheid. In de dagelijkse praktijk houdt hij zich onder andere bezig met arbeidsrechtelijke aspecten bij fusies en overnames, medezeggenschapsrecht, sociaal zekerheidsrecht, concurrentiegeschillen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
Zeg je een arbeidsovereenkomst op van een van je medewerkers? Dan betaal je in de meeste gevallen een transitievergoeding. Dit artikel biedt helderheid…
De tijd voor tijd regeling is een manier voor werkgevers en werknemers om overuren te compenseren in tijd. In plaats van overuren uit te betalen,…
Ben jij up-to-date als het gaat om nulurencontracten? Over deze flexibele contractvorm is veel te doen en daarom is het essentieel om op de hoogte te…