Wanneer de overheid werkzaamheden verricht, of laat verrichten, aan riolering, de openbare weg of de straatverlichting, gaat er wel eens iets mis. Als jouw bedrijf hierdoor schade lijdt, dan kun je in aanmerking komen voor een schadevergoeding, ook wel planschade of nadeelcompensatie genoemd.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wanneer is er sprake van planschade?

Planschade is schade die door het in werking treden van een nieuwe bestemmingsplan, een wijziging in een bestaand bestemmingsplan of een projectbesluit. Het verschil tussen planschade en nadeelcompensatie is dat bij nadeelcompensatie ook de gevolgen van het handelen van de overheid worden meegerekend. Planschade valt niet per definitie te verhalen. Dit is per gemeente anders geregeld en het is dan ook raadzaam om eerst eens bij je gemeentehuis te informeren of er een planschadeverordening bestaat!

Je komt in aanmerking voor vergoeding van planschade (nadeelcompensatie) als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je hebt schade geleden;
  • de schade is het gevolg van planologische maatregelen;
  • de schade hoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor jouw rekening te komen;
  • de vergoeding moet binnen vijf jaar worden aangevraagd, nadat het bestemmingsplan (of de wijziging daarvan) waardoor je schade heeft geleden, van kracht is geworden.

Hoe vraag je schadevergoeding aan?

Wanneer jouw gemeente inderdaad een planschadeverordening heeft, dan moet je een aanvraag om vergoeding van planschade indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders (B & W). Let op: niet bij de gemeenteraad!

Welke gegevens horen er in je aanvraag om vergoeding van planschade te staan?

Naast voor de hand liggende zaken als het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel en kadastrale gegevens:

  • omzetcijfers van de periode waarin uw onderneming ‘normaal’ draaide t.o.v. de omzetcijfers in de periode dat uw bedrijf schade leed;
  • foto’s van de werkzaamheden (bij werkzaamheden aan de openbare weg);
  • verwijzing naar eventuele eerdere correspondentie met de gemeente naar aanleiding van een bestemmingsplan (waardoor u uiteindelijk schade heeft geleden) .

Wat kost het?

Hoe vreemd het ook mag klinken, het aanvragen van nadeelcompensatie kost geld! Afhankelijk van de gemeente waarin je onderneming is gevestigd, betaal je een bedrag tussen de € 300,- en € 500,-. Als de gemeente besluit om je inderdaad (gedeeltelijk) een nadeelcompensatie te geven, krijg je dit bedrag weer terug. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat de behandeling van je aanvraag soms zelfs jaren kan duren; ambtelijke molens draaien langzaam.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Werkgevers met vijftig tot tweehonderdvijftig werknemers hebben tot…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Ben jij op de hoogte van jouw verplichtingen rondom het UBO-register? Weet je wie jouw ‘uiteindelijke belanghebbenden’ zijn en waarom dit essentieel is…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…