Categorieën

Ben je wel eens onverwacht getrakteerd op een parkeerboete tijdens het laden en lossen? Die frustratie kennen veel ondernemers. Maar wanneer is parkeren nu echt parkeren en wanneer valt het onder laden en lossen? En belangrijker nog: hoe maak je bezwaar tegen een boete die je onterecht vindt? Lees verder en ontdek hoe je je staande houdt in de jungle van parkeerregels.

In het kort

  • De wet maakt een duidelijk onderscheid tussen het laten staan van een voertuig (parkeren) en het onmiddellijk in- of uitladen van goederen.
  • Bij bezwaar tegen een parkeerboete bij laden en lossen is het essentieel om bewijs te leveren dat er daadwerkelijk geladen of gelost werd.
  • Bezwaar maken tegen een boete vereist aangeven waarom deze onterecht is. Ook kan men een verzoek tot kwijtschelding indienen.
  • Laden en lossen vereist actieve bezigheid met het in- of uitladen van goederen die niet eenvoudig te dragen zijn.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Veel ondernemers komen weleens in een situatie waarin je snel iets moet laden of lossen in een betaald parkeergebied. Misschien ben je net bezig om iets af te leveren bij een klant. Of wil je iets afleveren bij je winkel.

En juist op dat moment rijdt er een scanauto langs. Voordat je het weet, ligt er een paar dagen later een naheffingsaanslag parkeerbelasting – oftewel een parkeerboete – op de mat. Maar wat valt nu precies onder laden en lossen en wat onder parkeren? En hoe kun je zo’n boete ongedaan maken als hij in jouw ogen onterecht is.

Parkeren volgens de wet

Eerst maar even parkeren. Parkeren is volgens de wet: ‘Het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten waarop dit doen of laten niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.‘

Kortom: parkeren is je auto laten staan, tenzij je bezig bent met uitstappen of laden en lossen.

Laden en lossen volgens de wet

Onder laden en lossen verstaat de wet: ‘Het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.’

Bij in- en uitstappen en laden en lossen, ben je geen parkeerbelasting verschuldigd.

Wanneer is een boete onterecht?

Wettelijk gezien is er dus een duidelijk onderscheid tussen parkeren en laden en lossen. Alleen kan in de praktijk weleens discussie ontstaan over verschuldigde parkeerbelasting. Hieronder een voorbeeld om te illustreren wanneer een parkeerboete bij laden en lossen mogelijk onterecht is.

‘Even op stoep geparkeerd’

Jan de Jong kreeg een parkeerboete (een aanslag parkeerbelasting) opgelegd omdat hij in de gemeente Amsterdam zijn auto verkeerd – half op de stoep had geparkeerd – zonder daarvoor te betalen.

De Jong was het daar absoluut niet mee eens en liet dat de parkeerwachters van de gemeente Amsterdam ook weten. Hij had zijn auto – met knipperlichten aan – even op de stoep geparkeerd, omdat hij een bed uit de auto had gelost. Dat had hij samen met zijn medepassagier naar boven gebracht.

Daardoor was er tijdelijk niemand aanwezig bij de auto en net in die paar minuten sloegen de parkeerwachters toe. Zij verklaarden dat zij geen los- of laadactiviteiten rondom de auto hadden waargenomen en niemand in de buurt van de auto hadden gezien.

Schriftelijk in verweer tegen een parkeerboete

De Jong liet het er niet bij zitten. Met een schriftelijke verklaring van zijn medepassagier over het laden en lossen van het bed, verweerde hij zich voor de rechtbank Amsterdam. Dat ging mis, maar bij hof Amsterdam had hij wél succes!

Onterechte boetes

Het Hof besliste dat er geen sprake was van parkeren in de zin van de wet parkeren. Hij had onterecht een boete gekregen.

Deze uitspraak biedt perspectief op het besparen van parkeerbelasting en het bezwaar maken tegen boetes. Als je ervoor zorgt dat je een vracht van enige omvang of gewicht vervoert én een medepassagier bereid vindt om te verklaren dat je dat bed naar binnen aan het sjouwen was. Dan voldoe je aan alle voorwaarden om een parkeerboete bij laden en lossen te voorkomen of er bezwaar tegen te maken.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veelgestelde vragen over parkeren en laden en lossen

Hoe hoog is een parkeerboete?

De hoogte van een parkeerboete is afhankelijk van de plaats waar je geparkeerd staat, de tijd die je geparkeerd staat en het soort parkeerovereenkomst (betaald parkeren of een parkeerverbod). In sommige gemeenten kan een parkeerboete oplopen tot honderden euro’s.

Wat kun je tegen een parkeerboete doen?

Ten eerste kun je een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of de verkeersdienst die de boete heeft uitgeschreven. In het bezwaarschrift moet je aangeven waarom je vindt dat de boete onterecht is uitgeschreven. Een andere optie is een verzoek tot kwijtschelding. Als je bijvoorbeeld denkt dat je ten onrechte een boete hebt gekregen.

Hoe lang mag laden en lossen duren?

Je mag staan gedurende de tijd die nodig is. Laden en lossen betekent echter wel dat je actief bezig bent met het in- of uitladen van goederen die niet eenvoudig te dragen zijn. Het is belangrijk dat je dit efficiënt en zonder onnodige vertraging doet.

Wie mag zijn voertuig neerzetten op laad- en losplekken?

Elke bestuurder van een auto die goederen van enig gewicht of omvang vervoert en die kan aantonen dat hij/zij daar staat omdat er geladen of gelost wordt, mag een voertuig neerzetten op laad- en losplekken.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Foto van Peter Westhof

Peter Westhof

Ik schrijf als journalist veel over ondernemerszaken en voor De Zaak specifiek over energie voor ondernemers. Ook heb ik veel ondernemers geïnterviewd. Ondernemers willen vooral graag ondernemen, zo heb ik gemerkt. Het is buitengewoon handig en waardevol voor hen als een site als De Zaak op een begrijpelijke manier bepaalde ingewikkelde onderwerpen uitlegt. Daar draag ik graag aan bij.
Lees ook…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Dat is goed nieuws, want hiermee is een einde gekomen aan de jungle van verschillende…
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bezit je een unieke positie binnen het bedrijfslandschap. Deze rol combineert het directeurschap met…
Je moet een onderscheid maken tussen officiële feestdagen en verplichte vrije dagen. Een officiële feestdag is namelijk niet per definitie een…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…