Prestatiedruk. Het is iets waar we als volwassenen op een gegeven moment wel mee om leren gaan. Toch merk je dat er een hele generatie jongeren aan komt die deze druk in de samenleving nog erger ervaren. Ze moeten immers van alles en krijgen in sommige gevallen weinig ruimte om adem te halen. Op de middelbare school kregen we vroeger nog les in hoe je agenda werkt, nu zitten brugklassers massaal achter hun laptop met mobieltje erbij om zo aantekeningen te maken en agenda’s bij te houden. School aanpakken als een baan met deadlines, zo wordt het wel eens genoemd. Je moet er mentaal maar tegen kunnen. Gelukkig zijn er jeugdconsulenten die jeugd en jongeren kunnen helpen, maar ook hun ouders of later de bedrijven waar ze komen te werken, om mentaal gezond te blijven.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Meerwaarde van een jeugdconsulent

Een jeugdconsulent is een professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van jongeren op verschillende gebieden, zoals mentale gezondheid, sociale vaardigheden, schoolprestaties en persoonlijke ontwikkeling. Ze werken vaak vanuit de gemeente, maar hun diensten kunnen ook worden ingezet op scholen, zoals basis-, middelbaar- en vervolgonderwijs, of binnen bedrijven waar jongeren werken. Want jongeren moet je op een andere manier begeleiden dan de meer ervaren medewerkers.

De jeugdconsulent is er naast de jongeren net zo goed voor de ouders. Ouders kunnen vaak hulp en ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden en begeleiden van hun kinderen, vooral wanneer er sprake is van problemen of uitdagingen. De jeugdconsulent fungeert als een brug tussen ouders, jongeren en de verschillende instanties en hulpverleners die betrokken zijn bij het welzijn van de jeugd. Ze bieden ouders advies, begeleiding en informatie over beschikbare diensten en programma’s die kunnen helpen bij de ontwikkeling en het welzijn van hun kinderen. Door samen te werken met ouders kunnen jeugdconsulenten een positieve impact hebben op het gezinsleven en de algehele gezondheid en welzijn van de jeugd bevorderen. Daarom is het goed om een jeugdconsulent vacature uit te zetten, want ook in het bedrijfsleven kan een jeugdconsulent deze meerwaarde bieden.

De gevolgen van stress

Stress is een reactie van het lichaam op druk. We worden nerveus, hebben een verhoogde hartslag, kunnen moeilijk slapen en hebben meer honger. Heel eventjes stress kan goed zijn om een deadline te halen. Even de schouders eronder en gaan, terwijl je daarna heerlijk kan ontspannen. Maar als deze spanning lang aan houdt, dan gaan er verschillende dingen in het lichaam mis. Zo is het suikergehalte in het bloed dan altijd hoger en maak je stresshormonen aan. Door de verhoogde alertheid van het lichaam, raak je langzaam uitgeput. Een jeugdconsulent kan jongeren helpen bij het omgaan met stress en druk. Ze bieden een luisterend oor, geven advies en begeleiden jongeren bij het ontwikkelen van coping strategieën om stressvolle situaties beter het hoofd te kunnen bieden. De consulent helpt hierbij de jongeren en hun ouders om de druk te verlagen zodat de mentale gezondheid en dus het welzijn verbetert. Je wil toch niet dat je jonge personeel al op jonge leeftijd te maken krijgt met een burn-out en dus met een arbo-arts?

Waar komt die druk vandaan?

De jeugdconsulent staat vervolgens stil bij het onderzoeken waar de prestatiedruk precies vandaan komt. Meestal komt het uit verschillende hoeken, denk hierbij aan verwachtingen van buitenaf, zoals schoolprestaties, sociale normen op sociale media, verwachtingen van ouders, en zelfopgelegde doelen. Door deze vormen van druk te identificeren kan de jeugdconsulent gericht aan de slag gaan om de druk te verminderen.

Jeugdconsulenten bij de gemeente

Vaak werken jeugdconsulenten vanuit de gemeente en worden zij ingezet wanneer er een zorgvraag is vanuit bijvoorbeeld scholen of een huisarts. Via de gemeente werkt de jeugdconsulent vaak samen met andere professionals, zoals docenten, psychologen en hulpverleners. Ouders kunnen overigens ook via de gemeente terecht bij de jeugdconsulent om zo vragen te kunnen stellen en samen een ontwikkelplan op te stellen.

Ideaal voor scholen en bedrijven

Je kan de zorg ook dichterbij halen. Zo zouden op scholen en bij bedrijven waar veel jongeren werken de toegang tot een jeugdconsulent vergemakkelijkt kunnen worden. Zo kan de jeugdconsulent direct helpen bij het vinden van balans tussen school, werk en vrije tijd. En dat kan weer leiden tot een verhoogd werkplezier en betere prestaties op school of op de werkvloer. Jongeren leren hoe ze effectief met stress kunnen omgaan en hun tijd en energie kunnen verdelen, wat essentieel is voor succes op lange termijn.

Kortom, een jeugdconsulent is in deze tijd voor jongeren van onschatbare waarde. Ze bieden ondersteuning bij stress, druk en mentale gezondheidsproblemen, bevorderen werkplezier en prestaties, en dragen bij aan de sociale en emotionele ontwikkeling van jongeren. Het is belangrijk om te investeren in de mentale gezondheid van jongeren om zo een gezonde en veerkrachtige generatie te creëren, die met plezier aan de slag gaat.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
Dus je hebt die geweldige ondernemingsgeest en bent klaar om jouw droombedrijf op te zetten. Maar er is één uitdaging: de financiering. In dit…
Heb je je afgevraagd wat te doen met oude telefoons die stof verzamelen in je la? Voordat je je telefoon weggooit, overweeg eens deze slimme manieren…
De slaapkamer is een belangrijke ruimte in ons huis, waar we elke dag weer tot rust komen en opladen voor een nieuwe dag. Het kiezen van het juiste bed…
Als ondernemer heb je de keuze uit tal van verschillende vormen van marketing om je bedrijf onder de aandacht te brengen van je doelgroep. Populair…
Ieder bedrijf probeert ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is natuurlijk niet voor alle oorzaken van verzuim ook daadwerkelijk mogelijk….
Als ondernemer wil je je waarschijnlijk vooral richten op de verkoop van je dienst of product, en niet per se op de marketing daarvan. Toch is goede…