Categorieën

Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun tijd door op het werk, soms meer dan thuis. Dus een positieve en veilige werkplek is belangrijk om werknemers gezond, betrokken en productief te houden.

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Maar uit onderzoeken blijkt dat één op de zes werknemers last heeft van ongewenst gedrag op de werkvloer. Denk hierbij aan pesten, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag en (seksuele) intimidatie.

Veel werkgevers denken dat ze een veilige werkomgeving hebben. Ze hebben een vertrouwenspersoon aangesteld en de leidinggevenden voeren geregeld gesprekken met het team. Maar alleen een vertrouwenspersoon aanstellen is nog niet voldoende om een sociaal veilige werkomgeving te creëren. Hoe creëer je een dergelijke werkomgeving en hoe herken je een onveilige werksfeer/werkplek?

Hoe veilig is het op de werkvloer?

Het woord veiligheid op de werkvloer is niet altijd goed te meten. Dit komt omdat het in de praktijk lastig is om collega’s aan te spreken op hun gedrag. En extra moeilijk wordt het als het de leidinggevende betreft. Het aanspreken op grensoverschrijdend gedrag gebeurt in de praktijk dus maar weinig.

Liever proberen werknemers de situatie te verdragen, zeggen ze hun baan op en gaan ze bij een andere werkgever aan de slag. Dit is natuurlijk niet de oplossing, maar voor degene in kwestie wel de makkelijkste. Vaak komt ongewenst gedrag pas ter sprake wanneer iemand zich ziek meldt of de situatie zodanig escaleert dat het eigenlijk al te laat is.

Waarom is een veilige werkomgeving belangrijk?

Een veilige werkomgeving is zeer belangrijk voor iedere organisatie. Het levert namelijk creatieve, productieve en vooral gezonde medewerkers op. Bovendien is ieder bedrijf wettelijk verplicht om een beleid te voeren dat ongewenst gedrag kan voorkomen. Een werkomgeving die veilig is voor iedereen, zal bijdragen aan de groei van een bedrijf.

Hoe herken je een onveilige werkomgeving?

Jezelf veilig voelen en met een onbezorgd gevoel naar je werk gaan, dat klinkt voor velen logisch. Maar helaas zijn er nog altijd werknemers die met een onveilig gevoel op het werk zitten. Hoe herken je sociale onveiligheid, waarbij een angstcultuur is ontstaan?

 • Er is onvoldoende vertrouwen binnen de organisatie
 • Medewerkers weten niet waar ze aan toe zijn, er is een verborgen agenda
 • Er is onveiligheid binnen de organisatie of het team
 • Er is een stijging van het aantal vertrekkende mensen binnen de organisatie
 • Medewerkers worden ineens negatief beoordeeld, terwijl ze jarenlang goede prestaties leverden
 • Personeel dat al jaren te goeder trouw werkt, wordt ineens ontslagen
 • Leidinggevenden worden weggepromoveerd of uit hun leidinggevende functie gezet.
 • Interim-managers komen en gaan
 • Impulsieve verandertrajecten worden ingezet
 • Medewerkers worden afgerekend in plaats van afspraken te maken
 • Personeel wordt gekleineerd, gepest of emotioneel gechanteerd


Een sociaal veilige werkomgeving creëren, hoe doe je dat?

Een sociaal veilige werkomgeving creëren is van groot belang voor de gezondheid van het bedrijf en de gezondheid van het personeel. Een stabiel sociaal veilige werkomgeving zorgt ervoor dat er minder ziekmeldingen zijn en er geen angst heerst. Personeel voelt zich goed, waardoor ze ook creatief en gefocust aan het werk zijn. Maar hoe creëer je deze sociale veiligheid? De Zaak geeft 7 tips over het creëren van een gezonde werkomgeving.

1. Zorg voor een goede onboarding en training

Het niet bieden van een goede inwerkervaring aan nieuwe werknemers kan een onmiddellijk effect hebben op hun moreel, vertrouwen, productiviteit en de manier waarop ze een bedrijf zien. Eerste indrukken zijn belangrijk bij het ontmoeten van nieuwe mensen, en ze zijn net zo belangrijk voor nieuwe werknemers bij het betreden van een gezonde werkomgeving.

2. Wees betrokken als leider

Als leider zet je de toon voor de werkomgeving waarin het personeel werkt. Mensen willen niet alleen trots zijn op waar ze werken, maar ook op voor wie ze werken. Met andere woorden, je inzetten voor je team en voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling kan een enorm effect hebben op het:

 • welzijn van het team,
 • het werkplezier,
 • verhoging van de productiviteit en
 • het verminderen van het personeelsverloop


3. Ontwikkel een veilige omgeving

Werken in een onveilige omgeving kan een enorme impact hebben op het mentale en fysieke welzijn van werknemers. Het kan ervoor zorgen dat ze meer stress hebben binnen en buiten het werk, een lagere productiviteit en betrokkenheid, meer kans op fouten of ongelukken op de werkplek, en meer verzuim en verloop.

Enkele tekenen en gedragingen die voorkomen bij een niet sociaal veilige werkomgeving zijn:

 • Seksuele intimidatie (seksueel getinte opmerkingen)
 • Racistische intimidatie
 • Intimidatie, seksuele geaardheid of geslachtsidentiteit
 • Persoonlijke intimidatie


4. Houd iedereen verantwoordelijk

Het is belangrijk dat je team weet wat er van hen verwacht wordt met hun prestaties en gedrag. Zonder duidelijk gestelde grenzen en doelstellingen kun je niet verwachten dat ze de resultaten geven die je nodig hebt. Nieuwe werknemers moeten een respijtperiode krijgen, maar na afloop van die tijd moeten ze volledig verantwoordelijk worden gehouden voor hun prestaties.

5. Laat iedereen een stem hebben

Regelmatig met je team overleggen is belangrijk om feedback te verzamelen en te zien waar zaken in het bedrijf misschien wat bijgesteld moeten worden. Zowel één-op-één gesprekken als groepsbijeenkomsten kunnen nuttig zijn om de communicatie op gang te houden. Reageer op de feedback die je krijgt en houd je team betrokken bij het proces. En wanneer een idee wordt gebruikt, laat het hele team weten wie het idee heeft bedacht.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

6. Vertrouw op het team

Als leider is je leiderschapsstijl van grote invloed op de werkomgeving. Leiders die micro managen creëren een vijandige, onveilige werkomgeving. Die verlaagt het moreel, verhoogt de stress, vermindert de productiviteit en leidt tot een uittocht van werknemers.

Als leider moet je steun en begeleiding bieden en een gezonde ruimte creëren voor je team om vrij te denken, te handelen en het beste van zichzelf te geven. Dit zonder angst dat hun acties als verkeerd worden ervaren. Je team is niet voor niets gekozen, dus laat ze zien waartoe ze in staat zijn en bied begeleiding als dat echt nodig is. Op deze wijze toon je én goed leiderschap én goed werkgeverschap.

7. Uit waardering aan het team

Het is belangrijk om als leidinggevende waardering te tonen en op een eerlijke en gelijke manier te bedanken voor goed geleverd werk. Vertrouwen en waardering uiten aan je team zorgt ervoor dat het personeel gemotiveerd en productief is, het stimuleert ook het moreel op de werkvloer (werkplezier) en geeft ze een veilig gevoel.

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Lees ook…
De zomerperiode staat weer voor de deur: een periode waarin veel werknemers op vakantie gaan. Voor ondernemers betekent het vaak flink puzzelen, want…
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…
Je hebt een beoordelingsgesprek met een medewerker op de agenda staan. Deze werknemer meldt zich regelmatig ziek. Mag je dit verzuim meewegen in de…
Elk jaar, in 2024 op 9 mei, vindt Hemelvaartsdag plaats. De hemelvaart van Jezus wordt dan herdacht. Hoe komt het dat Hemelvaartsdag altijd een andere…
Als je werknemer langdurig ziek is geweest, dan wil je die na terugkomst ook weer laten re-integreren. Zodat je je werknemer weer (geleidelijk) in het…
i.s.m.
Als je personeel in dienst hebt, dan kan het gebeuren dat één of meerdere medewerkers ziek worden. Dat is allereerst natuurlijk vervelend voor hem of…