Categorieën

Welke verzekeringen zijn absoluut onmisbaar? En welke premies kan je beter in je zak houden? Het blijft een kwestie van het afwegen van kosten en risico's. Vergelijk meteen of je niet misschien een voordeliger verzekering kan afsluiten.

Een AOV hoeft niet duur te zijn en is onmisbaar in tijden dat het tegen zit. Wat betaal je nou echt voor een AOV? Bereken je AOV premie.

Inhoudsopgave

Welke verzekeringen zijn nou echt nodig?

Kampioenen zijn we, tenminste, als het gaat om de gemiddelde uitgave aan verzekeringen. Nederlanders voeren daarbij al jaren de wereldranglijst aan. Dat komt omdat er vaak een te hoge premie wordt betaald.

Bovendien zijn we niet vies van de nodige ‘onzinverzekeringen’. Zo lijkt een premie voor de ongevalleninzittendenverzekering nogal overbodig. Een gebrek aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan daarentegen veel impact hebben.

Voor ondernemers die na 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, heeft de overheid geen enkel sociaal vangnet meer. Na het opeten van het eigen kapitaal zijn zij aangewezen op de bijstand.

Een AOV hoeft niet duur te zijn en is onmisbaar in tijden dat het tegen zit. Wat betaal je nou echt voor een AOV? Bereken je AOV premie.

De belangrijkste verzekeringen

1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
3. Pensioenverzekering

Afhankelijk van branche en bedrijf

1. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (wel voor adviseurs)
2. Verzuimverzekering (voor ondernemers met personeel, vooral met lange contracten)
3. Productaansprakelijkheidsverzekering (o.a. voor importeurs)
4. Bedrijfsgebouwverzekering (voor ondernemers met dure bedrijfspanden)
5. Rechtsbijstandverzekering (afhankelijk van je omzet en activiteiten)

Tips en trucs

  • Verzeker die risico’s die je zelf niet kunt dragen. Maak daarbij constant de afweging tussen de kosten en de risico’s.
  • Overweeg een sommenverzekering bij het zoeken naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hierbij wordt alleen bij het afsluiten van de verzekering gekeken of jouw inkomen toereikend is om deze verzekering te mogen hebben, maar daarna niet meer. Je krijgt dus geen correctie op de uitkering.
  • Kijk goed wat een AOV werkelijk dekt, je beroep, passende of gangbare arbeid.
  • Hoe kleiner het personeelsbestand des te groter de noodzaak voor een verzuimverzekering.
  • Raadpleeg een volledig onafhankelijk tussenpersoon en laat hem goed shoppen, of shop zelf.
  •  Breng eerst de dienstverlening (zoals een goede bedrijfsarts) op orde, kijk dan waar je geen grip op hebt en verzeker dat.
  • Vertel je schadezaak conform de polisvoorwaarden wanneer je aanspraak op een verzekering wilt maken.
  • Sluit een verzekeringspakket af en verdien circa 12% korting.
  •  Betaal per jaar en vermijd de 6% termijntoeslag.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is de meest essentiële verzekering voor ondernemers, naast de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Toch heeft maar ongeveer de helft van de ondernemers een verzekering die hun een salaris garandeert bij ziekte, bij een ongeluk, maar ook bij zwangerschap.

Goed voorstelbaar: het is een heel dure verzekering, vooral voor diegenen met een hoog inkomen. Verzekeraars zitten ook aan de knoppen omdat ze geen acceptatieplicht hebben. Overweeg een overbruggingsregeling wanneer je bijvoorbeeld tot de conclusie komt dat je huidige verzekering veel te duur is:

Voordelige varianten zijn er wel, maar pas daarvoor op. Je kan een lage premie betalen en daarmee gangbare arbeid verzekeren. Dan gaat de verzekeraar kijken of je bij wijze van spreken nog loempiavellen kunt vouwen. Ook kan je passende arbeid verzekeren en wordt er gekeken naar opleiding en arbeidsverleden.

De meeste ondernemers kiezen echter voor indekking tegen beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat is een hoge premie, maar je hebt er ook echt wat aan.

Er zijn wel verschillende manieren om de premie te drukken, zoals het eigen risico en een lager inkomen verzekeren. Het verkorten van de looptijd is niet aan te raden. Bedenk wat het inhoudt als je morgen arbeidsongeschikt raakt voor de rest van jouw leven en je hebt een looptijd tot je zestigste omdat dat wat premie scheelt. Je moet dan vijf jaar overbruggen zonder inkomen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Die andere belangrijke verzekering, tegen bedrijfsaansprakelijkheid, loopt daarentegen niet in de papieren. Voor ongeveer honderd euro per jaar bent je gedekt tegen mogelijke zakelijke rampen wanneer je tijdens werktijd schade veroorzaakt die niet direct met je beroep te maken heeft (denk ook aan claims door klanten van jouw website!):

Een medewerker kan natuurlijk ook een antieke vaas omstoten. Om dat risico eveneens af te dekken dient het personeel opgenomen te worden in deze verzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Qua aansprakelijkheid is er ook een dure optie: de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt schade die aanwijsbaar met het beroep te maken heeft. Zoals in het geval van de adviseur die het verkeerde advies geeft met verstrekkende gevolgen. Voor dit soort branches is met het oog op de oprukkende claimcultuur vanuit Amerika zo’n verzekering geen overbodige luxe.

Pensioen

Nummer drie in de verzekeringstop is het pensioen. Ook daarvoor geldt: verzeker alleen de risico’s die je zelf niet kunt of wilt dragen.

Dus kan of wil je niet rondkomen van een aow, voel je er niets voor om jouw onderneming en/of huis te verkopen en hiervan te leven, huiver je van een lagere levensstandaard na je pensioen, van langer doorwerken of zelf sparen, dan is een pensioenverzekering aan te raden.

Verzuimverzekering

Evengoed maatwerk is de verzuimverzekering voor het personeel. Die is relevant omdat de eerste twee jaren van ziekte voor risico van de werkgever zijn.

Hoe kleiner het bedrijf, des te kwetsbaarder en hoe groter de noodzaak voor zo’n verzekering. Voor een bedrijf met 250 werknemers en een verzuim van zo’n 6% per jaar is het gewoon een kwestie van schuiven met geld. Maar de fietsenmaker kan failliet gaan wanneer zijn enige werknemer met een vast contract langdurig ziek wordt. Regel dat dus, want het kan je de kop kosten.

Als werknemers na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt blijken en een wga-uitkering krijgen, betekent dat ook extra financiële schade voor u. De verzekering hiertegen is standaard ondergebracht bij het UWV.

Er zijn goede redenen om over te stappen naar een particuliere verzekeraar. De premie kan goedkoper en ten tweede is een private verzekeraar een partij die meedenkt en meehelpt bij problemen omdat hij er zelf ook een financieel belang bij heeft.

Nu is het moment om je te oriënteren op een AOV. Er zijn steeds meer nieuwe mogelijkheden, zoals online afsluiten of een combinatie met een broodfonds. Wil je meer weten? Vraag een AOV-informatiesprek aan.

Nu is het moment om je te oriënteren op een AOV. Er zijn steeds meer nieuwe mogelijkheden, zoals online afsluiten of een combinatie met een broodfonds. Wil je meer weten? Vraag een AOV-informatiesprek aan.

Lees ook…
Ben je zelfstandig ondernemer? Dan krijg je vanaf 2027 waarschijnlijk te maken met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Maar wat…
Veel zelfstandigen lopen grote financiële risico’s door het ontbreken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met de komst van een verplichte AOV…